Spännande doktorandtjänst i Göteborg

Göteborgs universitet lyser ut en doktorandtjänst med en jättespännande inriktning:

”Framväxten av moderna kommunikationsteknologier och sociala medier har ökat användningen av skriftspråk i olika interaktiva sammanhang. Detta har bland annat lett till en ökad skriftspråklig variation och en mindre tydlig dikotomisering mellan talspråk och skriftspråk. Vi producerar idag skriftspråk med hjälp av olika verktyg i olika kommunikativa situationer men vi har begränsade kunskaper om vad detta innebär för personer med läs- och skrivsvårigheter.

I det här projektet vill vi undersöka hur ett specifikt sådant verktyg, diktering genom taligenkänning, fungerar för personer med läs- och skrivsvårigheter med svenska respektive engelska som förstaspråk. Vi är särskilt intresserade av vilken effekt det får på språkproduktionsprocessen och på den slutgiltiga texten att producera skrivet språk i den muntliga modaliteten och hur språkspecifika svaren på de frågorna är.”

Här hittar du hela annonsen och allt du behöver veta för att söka tjänsten. Vad väntar du på?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *