Studiens syfte

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur personer i yrkesverksam ålder som drabbats av afasi efter stroke konstruerar sin identitet i relation till digitalt medierad kommunikation.

Studien är i första skedet tvådelad och avser att besvara följande två frågeställningar:

  • Hur resonerar nätanvändande personer i yrkesverksam ålder som drabbats av afasi efter stroke om sin identitet och sin kommunikation före respektive efter stroken?
  • Vilka uttryck för personens identitet kan identifieras i den digitalt medierade kommunikationen hos nätanvändande personer i yrkesverksam ålder som drabbats av afasi efter stroke?

Den första frågan besvaras genom intervjuer och den andra genom datainsamling på nätet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *