Kategoriarkiv: Studier/projekt

Sista dagen på skolan – morgoncermoni och hälsotillfälle

När vi hade vårt projektavslut på skolan och satt i möte med rektorn frågade han oss om vi kunde hålla ett tacktal för studenterna samt om vi hade möjlighet att hålla i ett hälsotillfälle innan vi skulle åka hem igen. Vi såg det här som en ytterligare möjlighet i att utvecklas i vår framtida yrkesroll och tackade därmed ja.

I morse var det dags för vår avslutning på skolan och rektorn hade anordnat en extra morgoncermoni för oss. Vi hade förberett ett tal där vi tackade hela skolan som välkomnat oss med öppna armar, vi tackade även alla som deltagit i vår studie och uttryckte hur tacksamma vi var för att de har gjort den här studien möjlig för oss. Sarah var vår talesman och hon skötte det exemplariskt, så stolt över henne! Även studierektorn, Arafath, höll ett tal och tackade för vårt samarbete på skolan, det var ett väldigt fint tal och jag fick kämpa för att hålla tillbaka tårarna.

Efter lunch var det dags att hålla i hälsotillfället. Det var cirka 20 elever från årskurs 8 som skulle få delta  och eftersom de skulle få göra det efter skoltid innebar det att vi behövde vinna deras uppmärksamhet genom att göra något roligt så vi körde värderingsövningen ”fyra hörn”. Klassrummets fyra hörn stod för olika påståenden kring hälsa och eleverna fick ta ställning genom att placera sig i det hörnet som stämde mest överens med deras åsikter. De flesta eleverna deltog aktivt i diskussionerna vilket gjorde oss glada.

Nu är vår tid på skolan officiellt över. Det är ledsamt men jag känner mig otroligt nöjd med vår prestation och det vi har kunnat bidra med under våra veckor här. När jag påbörjade det hälsopedagogiska programmetHögskolan i Halmstad sa jag att skolan inte var en tänkbar arbetsplats för mig men den här resan har fått mig att inse att det är precis där jag, som blivande hälsopedagog, behövs.

IMG_9302

Det finns tyvärr varken blommor eller små gåvor att köpa så vi fick göra det bästa av situationen och köpte en stor påse med mentos samt skrev ett brev som vi gav till våra kontaktpersoner på skolan. Vi skickade även med den svenska flaggan så att de inte glömmer bort oss. 😉 Ett litet sätt att visa vår uppskattning för allt de gjort för oss.

IMG_9298

Sarah håller tal inför samlingen.

IMG_4310

Efter morgoncermonin!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Under ”fyra hörn”, jag fick uppgiften att leda diskussionerna vilket jag trivdes bra med 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Exempel på ett påstående kunde vara ”fysisk träning gör mig…”, därefter hade de svarsalternativen ”glad”, ”energifylld”, ”trött” eller ”öppet hörn”. Väldigt bra övning för att sätta igång diskussioner!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Till vänster, vår handledare Shimla, Sarah, studierektorn Arafath, Frida, jag och Annika!

Projektavslut på skolan

Vi är nyss hemkomna från ett ”briefingmöte” med skolans rektor. Det är vår sista vecka på studiefältet och rektorn ville därför träffa oss för att få höra lite kortfattat om vad vi kommit fram till, hur vi upplevt skolan och ge honom förslag på utvecklingsområden. Vi får inte lämna ut några av de resultat som framkommit från intervjuerna förrän uppsatsen blivit godkänd av högskolan men vi hade förberett en lista med punkter utifrån observationerna som vi delade med oss. Vi började varje punkt med ”detta tycker vi är väldigt bra” för att därefter ge våra synpunkter till en förbättring. På så sätt kändes det inte lika hotfullt. För att nämna något exempel så förklarade vi att det är väldigt bra att barnen ges möjlighet till fysiska aktiviteter två gånger i veckan, men att de kanske bör se till att alla elever tar med sig vatten och eventuellt någon frukt att äta efteråt. De flesta barnen som vi sett under observationerna har gått direkt från idrotten till nästa lektion utan att dricka vatten eller äta något litet vilket inte känns ultimat i detta varma klimat.

Även fast rektorn har tillfrågat oss om detta möte tycker jag att det är känsligt och nästan lite jobbigt att sitta och diskutera skolkontexten på det viset. Den främsta anledningen är förmodligen förståelsen över de skillnader som finns mellan Maldiverna och Sverige och att vi inte på något sätt vill framstå som ”översittare”. Det viktigaste för oss under våra veckor här har varit att påminna oss själva om att vi studerar kontexten utifrån våra västerländska glasögon vilket innebär exempelvis att det som vi i Sverige anser är fel att äta eller ohälsosamt kan betraktas annorlunda här. Det är svårt att inte lägga in sina egna värderingar men vi har försökt att arbeta med de faciliteter som finns tillgängliga och, i största mån, tagit hänsyn till de socioekonomiska aspekterna. Rektorn var tacksam över det vi hade att framföra och bad oss att hålla i någon form av lektion som berör hälsa för eleverna innan vi åker hem igen, det ska bli kul!

Jag har förresten äntligen fått tillstånd från rektorn att publicera lite bilder från ceremonin barnen hade i veckan då de hade utsett ”the school captain” som ska representera skolan:

IMG_3905

IMG_3895

IMG_3873

IMG_3866

IMG_3864

Planera och organisera studierna

God morgon från Naifaru!

Vi har precis ätit frukost hemma hos Luisha och ska snart sätta oss med transkriberingen av den sista intervjun. Vi försöker lägga cirka 40 timmar i veckan på uppsatsskrivande och allt därtill men jag ska vara ärlig, det är inte alltid motiverande att plugga här, särskilt inte när det finns andra roligare saker som lockar (snorkling och att skvallra med tjejerna exempelvis). Planering är därför A och O i processen! Med få undantag brukar vi avsätta förmiddagarna till skolarbete och försöker då arbeta effektivt för att ha eftermiddagen eller kvällen fri. Vi har även lagt upp mål för varje vecka som vi är här och försöker hålla oss till planeringen så gott som det går. Alla har sin egen studieteknik men för framtida MFS-studenter kan jag rekommendera att försöka strukturera upp någon form av tidsschema. Vi ville exempelvis ha tid till att utforska Maldiverna i största mån och om vi inte hade organiserat allt innan avgång hade vi nog förmodligen känt oss väldigt stressade nu. Självklart har saker och ting inte gått precis som planerat, vi har ju exempelvis fått boka om några intervjuer, men det har gått bra ändå i och med att vi haft tidsmarginal för alla möjliga hinder längs vägen.

Glöm förresten inte att följa mig på Instagram om ni vill se mer av vår vardag här på Maldiverna: @hogskolanihalmstad 🙂

solnedgång

Soluppgång över Maldiverna. Alltid lika magiskt att se.

Vi är klara med datainsamlingen!

Det har varit en lugn helg här på Naifaru. Vi brukar vanligtvis åka ut på båtutflykter på lördagar men eftersom maringänget behövde helgen för att installera in en havsbur till sköldpaddorna blev det framflyttad tills i morgon så vi har istället varvat umgänge med transkribering av intervjuer. Att transkribera innebär kortfattat att jag lyssnar genom intervjumaterialet och skriver ner allt som sagts ordagrant i ett dokument. Det är dock inte bara talet som ska dokumenteras utan även ljud såsom skratt, en dörr som öppnas eller annat brus så en intervju som är drygt en timme lång kan ta upp till åtta timmar att transkribera. Det är mycket arbete men det underlättar otroligt mycket när vi ska börja mata in resultatet i rapporten.

På tal om intervjuer så är jag och Sarah klara med datainsamlingen nu och det känns fantastiskt bra och jag känner en enorm lättnad över att allt har gått så smidigt. Vi fick dock aldrig en intervju med idrottsläraren, som undvek oss varje gång han fick syn på mig eller Sarah, men vi känner ingen panik över det längre. Vi har utfört ett flertal observationer, haft en fokusgruppsdiskussion med åtta barn, intervjuat fyra lärare, studierektorn samt rektorn så vi har rätt bra med material ändå. Med bra material menar jag att om något skulle hända på hemmaplan och jag skulle vara tvungen att lämna Maldiverna redan i morgon hade jag kunnat göra det utan problem för jag har det jag behöver för att skriva klart mitt examensarbete. Ni behöver dock inte oroa er, jag har fyra veckor kvar här och jag ska ingenstans! 😉

träning

Som blivande hälsopedagoger får vi faktiskt agera som goda förebilder för den maldiviska befolkningen. För ett par veckor sedan när vi tränade vi på stranden kom det fram några tjejer som också ville vara med så här instruerar jag och Sarah (min uppsatskompis) lite olika övningar. Hoppas på att få sprida lite träningsglädje de sista veckorna här!

”Varför valde ni just Maldiverna och vad ska ni göra där?”

Det är en återkommande fråga som jag tänkte besvara väldigt kortfattat. Under en föreläsning andra året på det Hälsopedagogiska programmet hade vi en intressant föreläsare (har tyvärr inte ens med efterforskning lyckats ta reda på vad han hette) som pratade om övervikt och fetma. Föreläsaren nämnde att befolkningen i Maldiverna på senare tid blivit drastiskt överviktiga och det hade enligt honom skett i en ganska ”onormal” utveckling.

Vad säger statistiken? Idag är 53 % av kvinnorna, 30 % av männen samt 45 % av ungdomarna (15 år och uppåt) på Maldiverna antingen överviktiga, har eller löper risk för fetma (WHO, 2015). Den stora frågan är vad allt grundar sig i. Brist på kunskap? Brist på fysiska aktiviteter? Det faktum att de började exportera deras resurser (fisk) och började importera in varor (ris, pasta, nudlar, sockerprodukter med mera) från Sri Lanka och Indien? Det finns säkerligen mer än ett svar på frågan. Vi vet i alla fall en sak och det är följderna av fetma och att det i sin tur kan leda till andra sjukdomar såsom diabetes typ 2, högt blodtryck, belastningsskador i lederna med mera.

När vi kontaktade Atoll Volunteers och berättade att vi ville utvärdera skolans hälsoundervisning i syfte till att främja hälsan bland barn och ungdomar fick vi napp direkt. Vår dårvarande koordinator betonade dessutom att det finns en bristande hälsokunskap på skolorna och eftersom skolan på Maldiverna är obligatorisk fram tills att barnen går i årskurs 5 (elva år) innebär det även att barnen inte får någon idrott och hälsa efter de fyllt elva år.

Mitt och Sarahs projekt grundar sig i just det här problemområdet. Vår tanke är att under dessa tio veckor kartlägga hur lärandet kring hälsa ser ut på skolorna. Vad får de lära sig? Hur ser idrottslektionerna ut? Vad har pedagogerna för syn på hälsa? Genom att se till utbildningsstrukturen som berör idrott och hälsa och finna utvecklingsmöjligheter där hoppas vi på att dessa små förändringar slutligen kan göra en stor skillnad för barnen. Rektorn har uttryckt sig om hur synd det är att de inte har någon ”health educator” på skolan och vill mer än gärna höra våra åsikter vilket tyder på att det finns ett behov och därmed en vilja till en förändring vilket är a och o i en förändringsprocess.

IMG_3165

Fyra tjejer – två projekt!

Det går inte alltid som planerat

Vi försöker alltid förbereda oss så mycket som möjligt inför alla kommande etapper i vår studie genom att dubbelkolla intervjufrågorna, testa ljudinspelningsprogrammet i olika miljöer, försäkra oss om att vi har pennor som fungerar och har även en skrivit en riskanalys om planerna skulle ändras. Som ni vet går det dock inte att förutse alla tänkbara scenarion i förväg. Vi hade ett avtalat möte vid 12-tiden igår för att ha fokusgruppsdiskussionerna med fem flickor och fem pojkar i två separata grupper. När vi kom till skolan hade vår handledare glömt bort oss eftersom det var val av ”school capten” där en elev skulle bli framröstad för att representera skolan inom olika områden. Studierektorn fick då springa runt och handplocka elever till fokusgrupperna och det slutade med ett urval på nio elever varav sex pojkar och tre flickor i en och samma grupp. Inte riktigt som vi tänkt oss, men vi fick anpassa oss och göra det bästa av situationen.

Att ha fokusgrupper, med elever från årskurs fem, som en datainsamlingsmetod var nytt för mig och jag visste inte riktigt hur det skulle gå. Mitt största orosmoment var att barnen skulle vara blyga och inte våga svara på frågorna. Den oron försvann dock ganska snabbt för när vi väl kommit igång med intervjuerna gick det inte att få stopp på dem så medan Sarah ställde frågorna fick jag organisera runt i gruppen och hålla ordningen genom att be dem räcka upp handen när de hade något att säga. Jag får tyvärr inte avslöja något resultat från studien förrän den är godkänd men vi har hittills fått bra och användbart men framför allt spännande material!

Jag är glad att vi haft god framförhållning i vårt schema så det finns tid och plats för oväntade händelser och det kan jag även rekommendera till er som vill resa utomlands för att forska inom olika organisationer. Börja i god tid även fast resan är på flera månader, tiden går fort och ni vill inte komma tillbaka utan material! Det gäller givetvis även i Sverige men det är svårare att styra sitt arbete helt och hållet utomlands eftersom det finns många andra att ta hänsyn till och anpassa sig efter.

barnen

Småttingarna i deras söta idrottsuniformer.

Nu är projektet igång!

När vi kom till skolan igår hade barnen som vi ska följa i årskurs 5A gjort varsitt välkomstkort till oss fyra, blev så glad! De hade dessutom prickat rätt när de valde rosa som är min favoritfärg. Alla på skolan är väldigt välkomnande och vänliga mot oss vilket gör att det känns mer motiverande att utföra våra projekt. Barnen är nyfikna på allt och ställer alla möjliga frågor som exempelvis vad vi heter, vart vi kommer ifrån, hur gamla vi är, vad våra föräldrar heter och om jag och Sarah är tvillingar (skyller på kläderna), så himla kul. De är även duktiga på att ge en massa komplimanger hela tiden så mitt självförtroende lär ju vara på topp när jag åker tillbaka till Sverige. 😉

Vi började med våra observationer igår och följde barnen under deras engelska-, matte-, och idrottslektion. Tanken var att vi skulle hålla oss längst bak i klassrummet och inte väcka större uppmärksamhet men på den sista lektionen hade de en lärarvikarie som ville att vi skulle delta i deras mattelektion. Ja, vad ska jag säga? Trots att vi nyligen skrev tenta i statistisk så fick vi det bevisat, vi är inte smartare än en femteklassare iallafall…

Jag ska skriva ett mer utförligt inlägg om vad vi arbetar med här på Naifaru och varför vi valt just dessa områden men kortfattat kan jag berätta att vi gör två separata projekt och uppsatser. Jag och Sarah fokuserar på utbildningsstrukturen som berör fysiska aktiviteter och nutrition medan Frida och Annikas huvudområde är den psykosociala hälsans betydelse för elevernas lärprocesser. Två olika projekt som förhoppningsvis hjälper skolan att utvecklas framåt.

IMG_2785

IMG_2776

IMG_2779

IMG_2773

IMG_2793

Tur att Sarah fotade mig när jag fick skriva rätt svar på tavlan. 😉

Klara med första veckan i fält

Nu har vi varit på Naifaru i över en vecka och även fått besöka vårt studiefält, Madhrasathul Ifthithaah, som är den näst äldsta skolan på Maldiverna. På skolan går det cirka 800 studenter som är uppdelade i årskurs 1-5 (6-10 år) och årskurs 6-12 (11-17 år). Barnen går i skola söndag till torsdag vilket innebär att de har sina helgdagar fredag och lördag. De börjar skolan 06.45 och slutar 12.00 (de yngsta barnen som går i årskurs 1-3 får dock sluta 12.45 för att de har fler ämnen på schemat). Barnen får en halvtimmes paus från lektionerna under dagen, mellan 09.15-09.45, och då kommer föräldrarna till skolan med frukost. De barn som inte har möjlighet att få frukost hemifrån kan köpa det på skolans ”cafeteria” som några mammor ansvarar över.

Varje söndag och måndag inleds den nya skolveckan med en samling. Barnen får då stå i en led på innergården innan morgonen inleds med en bön och då hissas skolans samt Maldivernas flagga upp. Vi hade vår introduktionsdag i söndags och då skulle alla barnen i samband med samlingen hälsa oss välkomna. Personalen, men även övriga lokala invånare, har inga problem med att uttala mitt (Sandra) och Sarahs namn men Annika och Frida är svårt att uttala här så numera heter Frida istället ”Efereda”. En Maldivisk variant av Frida helt enkelt, tycker att det passar henne väldigt bra! 😉

Barnen går i mixade klasser fram tills årskurs 7, därefter delas de in i nya klasser utefter kön. Flickor i en klass och pojkar i en annan. Anledningen till uppdelningen är att barnen i den åldern har biologilektioner och sexualundervisning står därmed på schemat. Vår handledare, Shimla, förklarade även att det händer mycket i den åldern (hormonbomber) och för att inte det ska påverka koncentrationsförmågan delas de upp i nya klasser.

Det är fortfarande väldigt spännande för eleverna att ha oss fyra på skolan. De vill gärna vinka, prata, fnittra och ropa på oss när vi går förbi deras klassrum så denna vecka har vi främst varit där för att de ska vänja sig vid oss. Att utföra en trovärdig kvalitativ studie kräver att barnen ska agera ”normalt” och förhoppningsvis lär de inte tycka vi är så intressanta länge till för tanken är att vi ska börja observera skolmiljön så snart som möjligt. Rektorn på skolan ser oss som en tillgång och kallar oss för ”experterna” och det känns väldigt kul att han redan nu känner förtroende för oss. Jag vet dock inte riktigt om jag känner mig som en expert ännu för i Sverige är jag ju ”bara” en student men det är intressant hur kunskap kan värderas så olika beroende på kontexten!

 
IMG_2597

IMG_2595

IMG_2685

IMG_2680

IMG_2686