Tag Archives: LMS

Mobilt lärande

I fredag eftermiddag hade jag ett långt, trevligt samtal med Håkan Selg vid Uppsala Universitet. Håkan är mannen bakom undersökningen Internet Explorers. Håkan och undertecknad är rörande överens om det mesta. Vad som är det fina med undersökningen Internet Explorers är att vi för första gången, mig veterligt, har en kvantitativ undersökning över olika åldersgruppers internetliv. Nu vet vi vad olika åldersgrupper och kön sysslar med på webben.

Det fina eller trista, om du så vill, med undersökningen är att den ger en ingång till en förklaring om varför det är så svårt att få webbaserade verktyg (läs; datorer) organiskt integrerade i skolarbetet såväl som i akademin. Svaret är; Lärarkåren är för gammal! För tyvärr är det så att vi 30+ uteslutande använder internet för att sända och ta emot e-post! Vad värre är, det här svenska resultatet stämmer väl överens med flera undersökningar gjorda i USA.

Under 30-årsstrecket är Web 2.0 integrerad i individernas sociala liv. Det MMSas, SMSas, Bloggas, Twittras och Facebookas ständigt. Att vara konstant uppkopplad är inget problem, inte ens ett bekymmer. Snarare tvärt om. Är du inte uppkopplad finns du inte! Åtminstone inte i ditt sociala nätverk. Lite överraskande är däremot att Håkan i djupintervjuer om mobiltelefonbeteende upptäckt att vi, oberoende av åldersgrupp, är relativt obenägna att se och använda mobilen som en liten dator. Kanske beror attityden på att så få haft närkontakt med iPhone, som en lysande exponent för framtidens mobila kommunikationslänk. Sony/Ericsson, Nokia, LG, Samsung ligger efter i utvecklingen.

Jag har redan i min blogg berättat om hur ledningen vid Abilene Christian University (ACU) i Texas förser varje student vid inskrivningen med en iPhone. Och som en händelse likt en tanke fick jag ögonen på den här artikeln i webbtidningen Campus Technology. Artikeln handlar om att lärplattformen (LMS) Blackboard nu integrerar iPhone i sitt LMS. Mobiltelefonen blir också en lärplattform.

Jag har en bestämd känsla av att en bidragande orsak till den här, nu accelererande utvecklingen, är att Apple (visa av tidigare misstag) släppt en del av kärnkoden till iPhone i form av en färdig utvecklarsats, Software Development Kit (SDK). Helt klart driver existensen av en SDK på utvecklingen av det mobila lärandet. Det är här Apple ligger långt före sina konkurrenter. För även om konkurrenterna erbjuder ”Apps” så har man inte lika många utvecklare som Apple! Apple har idag över 10 000 som laddat hem en SDK! Över 1500 är aktiva och sänder in nya ”Apps” till Apple för godkännande i en strid ström. Det finns en överhängade risk att mobiltillverkare i gemen kommer att undra “vad som hände”! För nu har spelutvecklare upptäckt iPhone och iPod Touch. En flodvåg av spel kommer nu till den här, mobilernas ”Schweitzerkniv”.

Håkan Selg och jag är rörande överens om att de små mini-Lap-Tops som dyker upp på marknaden är ett snabbt övergående kapitel. Löjliga produkter som inte fyller någon annan funktion än att den som redan har allt ska komplettera samlingen med en mini-Lap-Top. En meningslös, onödig produkt!

Eva och jag släckte ljuset, stängde datorer och platt-TV för att i stearinljus spela kort under en timme i lördags. Vi deltog aktivt i Earth Hour den 28 mars klockan 20.30 till 21.30. Det var vilsamt! Även om energisparresultatet blev klent. Och idag är jag tillbaka i samtiden.

Hälsningar i måndagen