Tag Archives: EU-parlamentet

Besök i Bryssel

EU i Bryssel

EU i Bryssel


23-24 april var jag i Bryssel som styrelsemedlem i SVERD. Vi besökte en regionalt EU-kontor MidSweden Office, EU-parlamentet samt Vinnovas representation i Bryssel. Den här bloggen skulle ha publicerats långt tidigare, men av olika skäl har det dragit ut på tiden.

EU portal i Bryssel

EU portal i Bryssel


Bryssel är i mitt tycke en ful stad. Det stora torget med sin ursprungliga bebyggelse är det enda som har visst upplevelse-/skönhetsvärde. Manneken Pis har jag sett redan 1973, så jag gick runt och letade bra Belgisk choklad. Det finns lika många chokladbutiker som Chocolatieer!

Stora torget

Stora torget


EU-parlamentsbyggnaderna ger mig obehagliga associationer till Mussolinis förortsbygge Eur i Rom. Pampiga, höga portaler som gör att du känner dig liten och obetydlig. En maktens arkitektur.

Sofia Pedersen Mid Sweden Office

Sofia Pedersen Mid Sweden Office

På Mid Sweden Office berättade Sofia Pedersen om den verksamhet som en Svensk region bedriver i Bryssel. Fokus var satt på det Livslånga Lärandet. Inom EU är inget detaljreglerat. Utbildning anses inte överstatlig. Men man vill driva på för att öka kvalité och effektivitet. Skapa ökad rörlighet i utbildningen. Göra det möjligt för Europas medborgare att inhämta ny kunskap i andra miljöer. Man vill öka jämlikhet och skapa aktiva medborgare genom att höja innovationsgrad och kreativitet på alla nivåer i utbildning och yrkesträning. Inom EU ska partnerskapet mellan skola och näringsliv utvecklas. Visst fokus ligger på språkutbildningar och yrkesutbildningen av lärare. Nyckelkompetenser är viktiga. Nya kunskaper för nya arbeten innebär att yrkesutbildningen måste öka. Tyvärr har Sverige nu hamnat efter inom vuxenutbildningen.

EU byggnad

EU byggnad

Till Mid Sweden Office kom Koen Nomden, representant för EACEA The Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency. EACEA är ansvarig för styrningen av de delar i EU-programmen som berör utbildningsområdet, kultur och det audiovisuella området. Få svenskar är anställda inom EACEA och det är få representanter från Skandinavien som deltar i verksamheten. Erasmus Mundus II programmet 2009-2013 är ett världsomfattande samarbete för att öka mobiliteten inom högre utbildning. Programmet har tre huvuddelar;
– Gemensamma program mellan lärosäten när det gäller master- och doktorandprogram
– Partnerskap med lärosäten utanför EU
– Stödja högre utbildning inom Europeiska lärosäten
Utveckling av program och kurser sker inte inom Erasmus utan inom Life Long Learning-programmet. Här ska man främja mobilitet hos studenterna. Efter som de som studerar i Sverige inte betalar för sin utbildning är det mer besvärligt för Svenska studenter att delta i Eurasmus program. Men det går!
Partnerskap med tredje lands lärosäten för att göra examen. Studenter kan läsa i ett land för att nästa termin flytta till ett annat eller läsa samma kurser parallellt i olika länder. Varje program har sin egen webbsajt.

Koen Nomden berättar om EACEA

Koen Nomden berättar om EACEA


Det finns i år 15 masterkurser och 10 doktorandkurser. KTH och Lund deltar i årets utbud. Oxford och Cambridge deltar inte, de behöver inget EU-stöd! Det av George Soros skapade Central European University, däremot, är mycket aktiv.
EU Bryssel, plenisalen

EU Bryssel, plenisalen

Efter mötet på Mid Sweden Office var det dags att besöka själva EU-parlamentet. Tyvärr befann sig samtliga EU-delegater i Strasbourg den här veckan. Men vi fick i alla fall se plenisalen i Bryssel. Elegant bygge även om jag upplevde att plenisalen kändes förhållandevis “liten”. Upplevelsen av salen var; Inte så stor som den yttre arkitekturen. Mer åt det “intima” hållet – faktiskt.

Maths Persson Vinnova Bryssel

Maths Persson Vinnova Bryssel

Den 24 april var det dags att besöka Vinnova. Maths Persson tog emot oss och berättade om forskningsstöd inom EU. Vetenskap anses vara en angelägenhet för gemenskapen. Som vanligt, krävs tid för att skriva en ansökan som kan accepteras av EU. Att satsa på forskning är okontroversiellt i Sverige, men mer problematiskt inom EU. Ett mål är att investera i gemensamma anläggningar för forskning. För EU har som mål att bli ledande inom forskning (läs; överträffa USA). Det finns ju 500 miljoner innevånare inom EU. Målet är att få fram banbrytande forskning. Därför satsas stora pengar under lång tid till forskare. Maths framförde att tillämpad forskning ger dock största avkastningen i BNP räknat! Vinnova ska hjälpa forskare och branschorganisationer att hitta projekt genom partnersök och hjälpa till att skriva ansökningar. Nya utlysningstexter publiceras i sommar. Vinnova kan ordna möte med project officer för att skriva en ansökan på bästa sätt.

Bryssel

Bryssel


Brysselhälsningar