Tag Archives: Apple Safari

20 månader med Adobe Connect Pro

När det svenskutvecklade webbkonferenssystemet Marratech köptes av Google var det många lärosäten som stod inför ett bekymmer. Var fanns en ersättare för Marratech? Nu när vi vant oss vid att hålla webbkonferenser. För det handlade mest om konferenser. När det handlade om distanskurser var videokonferensen dominerande. En hake är att videokonferenssystem är dyra i inköp. Videokonferensens största målgrupp är stora företag. Inte fattiga lärosäten. Utvärdering av olika system gjordes av NSHU. Adobe Connect bedömdes som den bästa ersättaren för Marratech. Sunet påbörjade förhandlingar med Adobe. Emellertid drog förhandlingarna ut på tiden. Jag vågade inte vänta för Högskolan Halmstads del eftersom Marratech var ett ofta förekommande hjälpmedel i handledningssammanhang. Jag föreslog inköp av sex licenser och den 15 april 2009 hade högskolan licenserna förmedlade av WeZupport.

Nu har jag drygt tjugo månaders praktiska erfarenheter av Adobe Connect Pro. I stor utsträckning har systemet använts för handledning av studenter som befinner sig på orter långt från Halmstad. Språklärare var tidigt ute med att prova webbkonferens för distansundervisningen. Med tiden har även lärare som tidigare endast förlitat sig på e-post och högskolans lärplattform för kommunikation med distanstudenter börjar pröva webbkonferens som ännu ett hjälpmedel vid handledning och för seminarier på distans. En lärare har även provat en lärplattform (Moodle designad av WeZupport kallad eCampus) med koppling till Adobe Connect integrerad i plattformen. Att integrera webbkonferens i lärplattformen är ovärderligt eftersom de administrativa funktioner som finns i förekommande webbkonferenssystem är minst sagt rudimentära. Det är svårt att rationellt hantera många kurser och många studenter.

En lärare har tagit steget fullt ut och administrerar sin kurs via den befintliga lärplattformen, håller föreläsningar här på Campus samtidigt via Adobe Connect till både lärcentrum och enskilda studenter runt om i landet. Föreläsningarna spelas dessutom in och publiceras på lärplattformen kort efter föreläsningens slut. Det hela har fungera utmärkt. Främst distansstudenterna uppskattar möjligheten att kunna delta i kursen dels som grupp och dels individuellt. Campusstudenterna uppskattar repetitionsmöjligheten. Att kunna delta i en föreläsning även vid sjukdom är uppskattat av studenterna. I några kurser har vi haft en studentgrupp här i Halmstad och en grupp vid Högskolan Skövde. Både video- och webbkonferens har använts. Erfarenheten är i det här fallet att videokonferens upplevs som kvalitativt bättre (säkrare) och mer lättanvänd av studentgrupperna. Kontakt mellan grupper fungerar tydligen mindre väl med Connect. Några få webbimarium har också genomförts via Adobe Connect. Just den här formen av ”broadcasting”, sända ut till individer som var och en sitter vid sin dator, fungerar med Adobe Connect. Att deltagare kan kontakta och ställa frågor till föreläsaren via chatten ger ett mervärde för alla. Jag hoppas på att i nära framtid även kunna få gästföreläsare att delta från andra lärosäten i Sverige samt i andra länder via webkonferens i kurser och programutbildningar.

Tekniskt har Adobe Connect fungerat med smärre bekymmer. WeZupports utmärkta supportorganisation har varit till stor hjälp för att lösa alla upptänkliga bekymmer. Ljudproblem i Windowsmiljön har varit det allt överskuggande bekymret! Den stora fördelen och nackdelen med Adobe Connect är att det är webbaserat. Som användare behöver du inte ladda hem någon klientprogramvara i din egen dator utan det räcker med en etablerad webbläsare. Jag har använt de fyra stora ExplorerFirefox, Safari samt Google Chrome. Samtliga utan minsta problem. Det enda som behövs, förutom webbläsaren, är senaste versionen av Adobe Flash Player. Det bör inte vara något problem eftersom de flesta datorer som levererats från 2008 har Flash Player installerad vid leverans. Om så, mot förmodan, inte skulle vara fallet laddas Flash Player enkelt ner från Adobes hemsida i den egna datorn. Adobe Flash Player är gratis! Det kräver dock i campusmiljön att IT-avdelningen på lärosätet håller Flash Player kontinuerligt uppdaterad! Jag har även använt mig av Adobe Connect-appen till min iPhone med gott resultat. För att kompensera den lilla rutan i iPhone kan jag välja på tre vyer. Antingen chatten eller skrivbordet eller bilder av uppkopplade i rummet. Det går utmärkt för mig att följa Connectsessionerna och göra inlägg på chatten från min iPhone. Ännu saknas, tyvärr, en liknande app för Android. I det operativet får du förlita dig på webläsaren med ack så liten bild till resultat!

Jag har kört Adobe Connect i Windows såväl som i Apple-operativ. Linux har jag tyvärr inte haft tid att värdera. Ubuntuoperativet sägs fungera utan problem. Ett av de allvarligare problemen har under de tjugo månaderna varit ljudet. Främst i Windowsmiljö! För att undvika besvärande ekoeffekter i ljudet måste hörlurar användas. Dessutom är hörlurar med inbygg mikrofon, headset, ett måste om risken för ljudproblem ska minimeras. Tyvärr är det så att många som använder systemet inte tar den här uppmaningen och varningen på allvar. Med bekymmer till följd! Bekymren ökar genom att de webbkameror som säljs på marknaden har inbyggd mikrofon. Kameran med inbyggd mikrofon prioriteras ofta av Windowsmaskinerna. Det ger upphov till ett rumseko som adderas till existerande eko. Använder en deltagare i en Connectsession kameramikrofon och stereohögtalare blir ljudproblemen riktigt grava för samtliga som är uppkopplade. Enda lösningen då är att stänga av samtliga deltagares mikrofoner, utom lärarens. Ett allmänt bekymmer med ljudet är den fördröjning som uppstår i och med att webbläsaren används. Ibland är ljudfördröjningen så stor att synkron kommunikation mellan två deltagare omöjliggörs! Chatten får då bli räddningen.

Alltför ofta måste supportansvarig gå in i uppkopplade datorer och ställa in Windows ljudinställningar så att headsetmikrofonen aktiveras. I Appledatorer existerar inte det här bekymret. Ett annat bekymmer är att om Skype använts innan Connect, startar inte kameran när den aktiveras. Skype lägger exklusivt beslag på kamerafunktionen! Lösningen är att stänga av Skype samt starta om datorn. I skrivande stund har utvecklingen av Windowsoperativet från 32-bit till 64-bit också ställt till med ett övergående bekymmer. I Windows 7 och i senaste uppgraderingen av Vista ingår Explorer 64-bit version. Bekymret är att, när jag skriver den här bloggen, Adobe Flash Player ännu bara finns i 32-bit version. Lösningen är antingen att använda gamla Explorer-versionen (finns i Windows 7) eller ladda hem en utprövningsversion av Adobe Flash 64-bit från Adobes hemsida.

Men när det fungerar, hur är det då att använda Adobe Connect Pro? Jodå, det är en anständigt stabil webbkonferens med rimligt bra bild och ljud. Förutsatt att alla deltagare har en hyfsat snabb bredbandsanslutning och följer instruktionerna hur de ska ställa in sin Connectanslutning. Innebär att använda headset och ställa in ljudet i den egna datorn med hjälp av Audio Set Up Wizard som finns i Adobe Connect-rummet. Gränssnittet i Adobe Connect 7 är inte det bästa. Det har drag av webb 1.0 gränssnitt. Men, de grundläggande funktionerna går att hitta och lära sig. Jag rekommenderar lärare att ha rummen öppna för alla som fått IP-adressen till Adobe Connect-rummet ifråga. Då kan alla komma in i rummet som deltagare – ”Participants”. De kan då bara skriva i chatten och följa bild- och ljudsändningen. Om en lärare vill höra och/eller se anslutna deltagare är det enkelt dela ut en mikrofon eller höja upp önskad deltagare till presentatör – ”Presenter”. Att välja den här modellen gör att du undviker att deltagare vildsint far runt för att ”pröva hur Adobe Connect fungerar”. Som ”Presenters” kan deltagaren flytta runt innehållet på arbetsytan och även ta bort arbetsytor (Pods) samt stänga av ljudet för samtliga och mycket mera. Det kan göra en lärare lätt desperat. Därför, håll alla deltagare i ”kort koppel”!

Chatten i webkonferensen är en utmärkt kommunikationsform. Lärare upptäcker även här, såväl som i fallet med e-brev, att frågor från studenterna blir mer genomtänkta och välformulerade när de skrivs i chatten. Vid många tillfällen utbryter dessutom en parallelldiskussion till föreläsningen via chatten. Informellt lärande sker parallellt med det formella! Intressant situation och som uppskattas av de distansstudenter som kommit in i systemet. Webbkonferenssystemen erbjuder direktinspelning av sändningen och den här funktionen är uppskattad av studenterna. Den risk som framkastats att studenterna då inte deltar i direktsändningen har inte besannats. De flesta studenter går till lärosalen, deltar i direktsändningen och använder inspelningen som ”minnesanteckning”. Den lärare som har studenter här på campus såväl som på distans har heller inte upplevt att intresset att ta sig till föreläsningssalen minskat hos campusstudenterna. Trots att samtliga har tillgång till inspelningarna. Att vara på plats har ett mervärde i sig.

Nu väntar jag på att vi ska få nästa generation, Adobe Connect 8, uppladdad i de sex licenser som Högskolan Halmstad har. Det som skiljer från föregående version är att gränssnittet blivit mer ”samtida”. Vissa funktioner har grupperats om samt flyttat till annan plats. Något som troligen ställer till med omställningsproblem för de som vant sig vid version 7. Som helhet bedömer jag att version 8 är klart bättre och renare i designen. Eftersom vi får uppgraderingen sent hoppas jag att de flesta ”buggar” är upptäckta samt åtgärdade när vi får version 8.

Min förhoppning är nu att vi här i Halmstad på allvar ska kunna utveckla kurser i ”Blended Learning”-modell. Först behöver vi en modern lärplattform, en webb 2.0-lösning som erbjuder koppling till webkonferens, iPad, Smart Phones samt mobiltelefoner. Sedan återstår att få ett större antal lärare att anamma kommunikationssystemen för att utveckla pedagogik och didaktik.

Årets första blogginlägg

Nu har nya decenniets och årets första månad nästan passerat. En av förra årets i mitt tycke mer intressanta konferenser var Move On – om vetenskaps TV. Arrangerad av Vetenskapslandets styrgrupp och redaktion, med stöd från Utbildningsradion (UR) och som hölls den 2 december 2009 i studio 1. Vi som deltog tyckte att dagen var osedvanligt givande och det årets bästa. En inspelning av samtliga föredrag finns på Göteborgs Universitets hemsida, Vetenskapslandet.

Första föredraget handlade om TED, en organisation som i samband med sina större konferenser sprider korta föreläsningar via nätet. Nyheten är att “lokala”, nationella versioner, kan skapas. Teo Härén, som varit med att starta TED x Stockholm berättade om hur man startat och nu går vidare med fler lokala TED-möten. Teos tal gav många av oss inspiration till att skapa TED-möten hemma på våra egna orter. Teo satte konferensens tema genom att berätta om gittaristen Reza, 16 år, som lärt sig allt om gitarrspel via internet. Reza hittade all kunskap han behövde för att bli en duktig gittarist där. När han hade frågor att ställa kontaktade han andra gittarister via e-brev. Reza hade på det här sättet fått många goda råd av Yngwie Malmsteen.

Erik Fichtelius, VD, UR berättade om nya vägar att sända mer högskolematerial – för att möta det växande intresset av ”innehålls-TV”. Förhoppningen och målet är att utveckla både Kunskapskanalen och webben. Nu när projektet “Vetenskapslandet” är till ända.

Efter Erik kom Lena Allerstam, redaktionschef UR Samtiden som gav oss information om vad vi kan förvänta oss från Kunskapskanalen i framtiden. I UR “Samtiden” kommer föreläsningar och seminarier från Sveriges högskolor och universitet att sändas till en bred, kunskapstörstande publik.

För att lätt hitta det ämne och de föreläsningar som intresserar har UR utvecklat en ny sökmotor. Daniel Elliot, IT-chef, UR, berättade om den nya funktionaliteten.

Thomas Boström, bolagsjurist, berättade om UR Play och UR access ur upphovsmannarättsligt perspektiv. Intressant föredrag om avtalslicenser som effektiva verktyg för ett tv-företags sändningsrätt. Licenser som kan omfatta web cast, men inte publicering on-demand. Thomas Boström framhöll att utbildningsanordnare kan ingå avtalslicenser för kopiering av innehåll från exempelvis webb-tv. Lagstiftningsarbete pågår som ska aktualisera nya former av avtalslicenser, intressant för aktörer på internet.

Från Apple Sverige kom Kristoffer Örnemark som berättade om iTunesU. Han konstaterade att vi lever i en internationell värld. 1,8 miljarder mobiltelefoner såldes 2008. De som är födda under 80-talet och framåt äger ingen hemtelefon, mobilen gäller! Det innebär att studenterna lever i en annan kommunikativ värld än skolan. Tillgänglighet är ledordet för ungdomar. Över 100 lärosäten i Europa bygger nu platser på iTunesU. Det är akut för våra svenska lärosäten att finnas med på iTunesU. Men, det är svårt för våra lärosäten att var och en klara av att i ett ingångsskede publicera 200 lärobjekt. För det är vad Apple kräver för att få delta på deras plattform! Men, här kommer UR in och erbjuder ett “paraply” under vilket alla svenska lärosäten kan få publicera sina lärobjekt, oavsett om de är få eller många och med egen grafisk profil.

Nästa talare var Ulrika Rudqvist som är marknadsstrateg på Good Old. Ett företag hjälper andra företag med digital kommunikation och marknadsföring. Ulrika talade om framväxten av digital video och andra möjligheter på nätet och vilken betydelse som YouTube, Google och andra sociala medier har idag.

En definitiv höjdpunkt var “Large Hadron Rap”. Skapad och framförd på en You Tube video (finns med högre kvalité på Vimeo) av Kate McAlpine journalist vid ATLAS E-News och webmaster vid CERN. Kate McAlpine tillsammans med forskare vid CERN framför en saklig information om Large Hadron Collider (LHC) som är världens största partikelacceleratoranläggning, avsedd att kollidera motsatt riktade protonstrålar med energi. Kate McAlpine menar att det här sättet är utmärkt för att fånga unga människors intresse för fysik. Redan ett par dagar efter att videon lagts ut på You Tube hade Large Hadron Rap över 100-tusen besökare. Kate fick och får fortfarande massor av e-brev från flickor runt om i världen som undrar vad är och hur blir man en fysiker. Kate fortsätter att informera om och marknadsföra CERN och fysik i form av Rapvideos.

Marie Nilsson, VD Mediavision berättade om nisch- och webb-TV som växande sektorer. Marie konstaterade att Internet förändrar mediekonsumtionen – när jag vill, vad jag vill, var jag vill blir allt viktigare och webb-tv-tittandet ökar rekordsnabbt. Något som även nischkanaler som Kunskapskanalen redan märker av.

En trio från Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping, Eva-Lotta Palm, TV-pedagog, Eva Hulting, informationsansvarig och Maria Augustsson informatör, berättade om erfarenheter av hur man aktivt drar nytta av rörlig bild, nya informationskanaler och värderar möjligheterna till interaktion. Sista talare var två forskare, Henrik Semb och Robert Willim, Lunds universitet, som berättade om sina erfarenheter att kommunicera forskning med rörlig bild. Min uppfattning är att Kate McAlpine Lagre Hadron Rap var konferensens höjdpunkt.

Move On-konferensen kändes som ett fint avslut på 00-talet och ett bra avstamp för ett nytt decennium. Redan i januari månad iår kom 2010-utgåvan av The Horizon Report. Den årliga rapporten om hur teknologisk utveckling påverkar utbildning i den omedelbara framtiden och på några års sikt. Rapporten ges ut av The New Media Consortium, en icke vinstdrivande organisation, vilken genom ett samarbete mellan forskare och utbildare från hela världen nominerar sex viktiga teknikområden som kommer att påverka högre utbildning inom tre tidsperspektiv; 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år. I årets rapport är nyckelordet återigen mobilitet. Man förutspår att socialt nätverkande och kunskapsinhämtande sker i allt högre utsträckning genom Smart Phones, Netbooks samt Laptops. Och den utvecklingen accelererar! I årets rapport finns mängder av länkar till olika mobila utbildningsprojekt. Lika snabbt kommer “Open Content” att vara ett faktum, vare sig vi villd et eller ej. Den omedelbara framtiden är att alltfler lärobjekt, kurser och föreläsningar läggs ut på Internet via olika plattformar. Inte minst Apples iTunesU som haft stor genomslagskraft. Om två-tre år prognostiserar man i rapporten att elektroniska böcker får sitt genombrott. Personligen tror jag att det går snabbare. Speciellt nu när Apple introducerat sin iPad. Nästa steg på två till tre års sikt anser man vara förstärkt verklighet, augmented reality, med hjälp av olika mobila elektroniska verktyg. Om fyra till fem år kommer vi att kunna använda datorer uteslutande med olika former av gester, gesture recognition/computing. Apples nyligen introducerade iPad är ett tydligt tecken på den här utvecklingen. i iPhone var det egentliga startskottet för vardagsanvändning med rörelsestyrning. Att använda visualiserade dataanalyser, Visual Data Analysis, är ytterligare ett utvecklingsområde som slår genom om fyra till fem år, prognostiseras i Horizon Report avslutningsvis.

Det finns många skäl att ta prognosmakarna inom The New Media Consortium på allvar. Inte minst efter det att Apple nu lanserat sin iPad och Google på allvar kastar sig in i smart phone-nischen och i mobila datanischen med sitt operativsystem Android. Dessutom har man med sin nya webbläsare Chrome, enligt mitt förmenande skapat den bästa och snabbaste webbläsaren hitintills, trots att den “bara” befinner sig i “Beta”-stadium! Microsofts Bing är ett dåligt skämt, den är långsam och rudimentär jämförd mot både Googles Chrome och Apples Safari! Just nu känns det som om Microsoft tillhör det förgångna medan Google och Apple är de nya vinnarna. Helt enkelt för att båda företagen, var och en på sitt sätt tagit tillvara web 2.0 samverkanskapacitet på ett bra och utvecklande sätt.

Jag bedömer att redan nu har vi sett en produkt som för oss in i 10-talet, det är Apples iPad. Även om den produkten mottagit en uppsjö av direkt negative till försiktigt kritiska recensioner är den en produkt att räkna med. Likt iPod och iPhone. Jag är ssjälv försiktigt skeptisk till iPad, men den produkten pekar framåt mot en oundviklig utveckling. Mot rörelsestyrda datorer. Vad alla journalister och kritiska röster mot Apples iPad hitintills, enligt min mening missat, är att iPad är Apples första “försöksballong” mot marknaden för en helt rörelsestyrd dator. iPad styr du med gester över den rörelsekänsliga OLE-glasskärmen. Det är det stora med iPad, förutom att den integreras i Apples stora, lättanvända, tillgängliga, intuativa nätverkssystem som inbegriper iTumes Store, MobileMe, iPhoto, iDVD, iMovie, iPhone, iPod, iPad osv. Helt enkelt en för användaren lättillgänglig och lättanvänd dator-/webbtillvaro. Ett system av olika delar som tillsammans bara fungerar! Det är vad som gjort Apple stora! Det borde konkurrenterna lära sig av!