Tag Archives: Android

20 månader med Adobe Connect Pro

När det svenskutvecklade webbkonferenssystemet Marratech köptes av Google var det många lärosäten som stod inför ett bekymmer. Var fanns en ersättare för Marratech? Nu när vi vant oss vid att hålla webbkonferenser. För det handlade mest om konferenser. När det handlade om distanskurser var videokonferensen dominerande. En hake är att videokonferenssystem är dyra i inköp. Videokonferensens största målgrupp är stora företag. Inte fattiga lärosäten. Utvärdering av olika system gjordes av NSHU. Adobe Connect bedömdes som den bästa ersättaren för Marratech. Sunet påbörjade förhandlingar med Adobe. Emellertid drog förhandlingarna ut på tiden. Jag vågade inte vänta för Högskolan Halmstads del eftersom Marratech var ett ofta förekommande hjälpmedel i handledningssammanhang. Jag föreslog inköp av sex licenser och den 15 april 2009 hade högskolan licenserna förmedlade av WeZupport.

Nu har jag drygt tjugo månaders praktiska erfarenheter av Adobe Connect Pro. I stor utsträckning har systemet använts för handledning av studenter som befinner sig på orter långt från Halmstad. Språklärare var tidigt ute med att prova webbkonferens för distansundervisningen. Med tiden har även lärare som tidigare endast förlitat sig på e-post och högskolans lärplattform för kommunikation med distanstudenter börjar pröva webbkonferens som ännu ett hjälpmedel vid handledning och för seminarier på distans. En lärare har även provat en lärplattform (Moodle designad av WeZupport kallad eCampus) med koppling till Adobe Connect integrerad i plattformen. Att integrera webbkonferens i lärplattformen är ovärderligt eftersom de administrativa funktioner som finns i förekommande webbkonferenssystem är minst sagt rudimentära. Det är svårt att rationellt hantera många kurser och många studenter.

En lärare har tagit steget fullt ut och administrerar sin kurs via den befintliga lärplattformen, håller föreläsningar här på Campus samtidigt via Adobe Connect till både lärcentrum och enskilda studenter runt om i landet. Föreläsningarna spelas dessutom in och publiceras på lärplattformen kort efter föreläsningens slut. Det hela har fungera utmärkt. Främst distansstudenterna uppskattar möjligheten att kunna delta i kursen dels som grupp och dels individuellt. Campusstudenterna uppskattar repetitionsmöjligheten. Att kunna delta i en föreläsning även vid sjukdom är uppskattat av studenterna. I några kurser har vi haft en studentgrupp här i Halmstad och en grupp vid Högskolan Skövde. Både video- och webbkonferens har använts. Erfarenheten är i det här fallet att videokonferens upplevs som kvalitativt bättre (säkrare) och mer lättanvänd av studentgrupperna. Kontakt mellan grupper fungerar tydligen mindre väl med Connect. Några få webbimarium har också genomförts via Adobe Connect. Just den här formen av ”broadcasting”, sända ut till individer som var och en sitter vid sin dator, fungerar med Adobe Connect. Att deltagare kan kontakta och ställa frågor till föreläsaren via chatten ger ett mervärde för alla. Jag hoppas på att i nära framtid även kunna få gästföreläsare att delta från andra lärosäten i Sverige samt i andra länder via webkonferens i kurser och programutbildningar.

Tekniskt har Adobe Connect fungerat med smärre bekymmer. WeZupports utmärkta supportorganisation har varit till stor hjälp för att lösa alla upptänkliga bekymmer. Ljudproblem i Windowsmiljön har varit det allt överskuggande bekymret! Den stora fördelen och nackdelen med Adobe Connect är att det är webbaserat. Som användare behöver du inte ladda hem någon klientprogramvara i din egen dator utan det räcker med en etablerad webbläsare. Jag har använt de fyra stora ExplorerFirefox, Safari samt Google Chrome. Samtliga utan minsta problem. Det enda som behövs, förutom webbläsaren, är senaste versionen av Adobe Flash Player. Det bör inte vara något problem eftersom de flesta datorer som levererats från 2008 har Flash Player installerad vid leverans. Om så, mot förmodan, inte skulle vara fallet laddas Flash Player enkelt ner från Adobes hemsida i den egna datorn. Adobe Flash Player är gratis! Det kräver dock i campusmiljön att IT-avdelningen på lärosätet håller Flash Player kontinuerligt uppdaterad! Jag har även använt mig av Adobe Connect-appen till min iPhone med gott resultat. För att kompensera den lilla rutan i iPhone kan jag välja på tre vyer. Antingen chatten eller skrivbordet eller bilder av uppkopplade i rummet. Det går utmärkt för mig att följa Connectsessionerna och göra inlägg på chatten från min iPhone. Ännu saknas, tyvärr, en liknande app för Android. I det operativet får du förlita dig på webläsaren med ack så liten bild till resultat!

Jag har kört Adobe Connect i Windows såväl som i Apple-operativ. Linux har jag tyvärr inte haft tid att värdera. Ubuntuoperativet sägs fungera utan problem. Ett av de allvarligare problemen har under de tjugo månaderna varit ljudet. Främst i Windowsmiljö! För att undvika besvärande ekoeffekter i ljudet måste hörlurar användas. Dessutom är hörlurar med inbygg mikrofon, headset, ett måste om risken för ljudproblem ska minimeras. Tyvärr är det så att många som använder systemet inte tar den här uppmaningen och varningen på allvar. Med bekymmer till följd! Bekymren ökar genom att de webbkameror som säljs på marknaden har inbyggd mikrofon. Kameran med inbyggd mikrofon prioriteras ofta av Windowsmaskinerna. Det ger upphov till ett rumseko som adderas till existerande eko. Använder en deltagare i en Connectsession kameramikrofon och stereohögtalare blir ljudproblemen riktigt grava för samtliga som är uppkopplade. Enda lösningen då är att stänga av samtliga deltagares mikrofoner, utom lärarens. Ett allmänt bekymmer med ljudet är den fördröjning som uppstår i och med att webbläsaren används. Ibland är ljudfördröjningen så stor att synkron kommunikation mellan två deltagare omöjliggörs! Chatten får då bli räddningen.

Alltför ofta måste supportansvarig gå in i uppkopplade datorer och ställa in Windows ljudinställningar så att headsetmikrofonen aktiveras. I Appledatorer existerar inte det här bekymret. Ett annat bekymmer är att om Skype använts innan Connect, startar inte kameran när den aktiveras. Skype lägger exklusivt beslag på kamerafunktionen! Lösningen är att stänga av Skype samt starta om datorn. I skrivande stund har utvecklingen av Windowsoperativet från 32-bit till 64-bit också ställt till med ett övergående bekymmer. I Windows 7 och i senaste uppgraderingen av Vista ingår Explorer 64-bit version. Bekymret är att, när jag skriver den här bloggen, Adobe Flash Player ännu bara finns i 32-bit version. Lösningen är antingen att använda gamla Explorer-versionen (finns i Windows 7) eller ladda hem en utprövningsversion av Adobe Flash 64-bit från Adobes hemsida.

Men när det fungerar, hur är det då att använda Adobe Connect Pro? Jodå, det är en anständigt stabil webbkonferens med rimligt bra bild och ljud. Förutsatt att alla deltagare har en hyfsat snabb bredbandsanslutning och följer instruktionerna hur de ska ställa in sin Connectanslutning. Innebär att använda headset och ställa in ljudet i den egna datorn med hjälp av Audio Set Up Wizard som finns i Adobe Connect-rummet. Gränssnittet i Adobe Connect 7 är inte det bästa. Det har drag av webb 1.0 gränssnitt. Men, de grundläggande funktionerna går att hitta och lära sig. Jag rekommenderar lärare att ha rummen öppna för alla som fått IP-adressen till Adobe Connect-rummet ifråga. Då kan alla komma in i rummet som deltagare – ”Participants”. De kan då bara skriva i chatten och följa bild- och ljudsändningen. Om en lärare vill höra och/eller se anslutna deltagare är det enkelt dela ut en mikrofon eller höja upp önskad deltagare till presentatör – ”Presenter”. Att välja den här modellen gör att du undviker att deltagare vildsint far runt för att ”pröva hur Adobe Connect fungerar”. Som ”Presenters” kan deltagaren flytta runt innehållet på arbetsytan och även ta bort arbetsytor (Pods) samt stänga av ljudet för samtliga och mycket mera. Det kan göra en lärare lätt desperat. Därför, håll alla deltagare i ”kort koppel”!

Chatten i webkonferensen är en utmärkt kommunikationsform. Lärare upptäcker även här, såväl som i fallet med e-brev, att frågor från studenterna blir mer genomtänkta och välformulerade när de skrivs i chatten. Vid många tillfällen utbryter dessutom en parallelldiskussion till föreläsningen via chatten. Informellt lärande sker parallellt med det formella! Intressant situation och som uppskattas av de distansstudenter som kommit in i systemet. Webbkonferenssystemen erbjuder direktinspelning av sändningen och den här funktionen är uppskattad av studenterna. Den risk som framkastats att studenterna då inte deltar i direktsändningen har inte besannats. De flesta studenter går till lärosalen, deltar i direktsändningen och använder inspelningen som ”minnesanteckning”. Den lärare som har studenter här på campus såväl som på distans har heller inte upplevt att intresset att ta sig till föreläsningssalen minskat hos campusstudenterna. Trots att samtliga har tillgång till inspelningarna. Att vara på plats har ett mervärde i sig.

Nu väntar jag på att vi ska få nästa generation, Adobe Connect 8, uppladdad i de sex licenser som Högskolan Halmstad har. Det som skiljer från föregående version är att gränssnittet blivit mer ”samtida”. Vissa funktioner har grupperats om samt flyttat till annan plats. Något som troligen ställer till med omställningsproblem för de som vant sig vid version 7. Som helhet bedömer jag att version 8 är klart bättre och renare i designen. Eftersom vi får uppgraderingen sent hoppas jag att de flesta ”buggar” är upptäckta samt åtgärdade när vi får version 8.

Min förhoppning är nu att vi här i Halmstad på allvar ska kunna utveckla kurser i ”Blended Learning”-modell. Först behöver vi en modern lärplattform, en webb 2.0-lösning som erbjuder koppling till webkonferens, iPad, Smart Phones samt mobiltelefoner. Sedan återstår att få ett större antal lärare att anamma kommunikationssystemen för att utveckla pedagogik och didaktik.

iPhone apps sprider sig

Nu är det dags för semester och vädret är ovanligt gott för bad och vila. Men innan jag ägnar mig åt rekreation och loja sommaraktiviteter levererar jag en blogg med tankar om framtiden. Kanske redan för hösten.

Fler universitet i USA skapar nu egna iPhone apps för studentinformation. Nu senast i San Diego. Jag undrar när vi ska få de första seriösa, operativa appsen vid våra svenska lärosäten. Naturligtvis måste vi även skapa apps för Andriod, Blackberry och Microsoft Windows Mobile, eftersom vi inte ska favorisera någon tillverkare? Men det kanske räcker med iPhone? Apple sålde mer än en miljon iPhone 3GS de första tre dagar som mobiltelefonen fanns tillgänglig! En “kvittrare” på Twitter konstaterade;

1 million iPhone 3GS sold in 3 days – Samsung, LG & Nokia watch w/envy. Apple’s success comes from usability, customer service & brand trust

Ett sätt att indvidualisera utbildningen på grundnivå har provats inom kemistudier vid Colorado State University. Där löser studenterna hemuppgifter i kursen on line i ett datoriserat system. Systemet ställer diagnostiska frågor till studenten för att utröna baskunskaperna och leder sedan studenten till nya kunskaper. Ett sätt för en lärare som har över 200 studenter att få god genomströmning utan att själv slita ut sig. Försök i liten skala med den här typen av självdiagnostiserande/-instruerande on line program har gjorts i vårt land. Då främst inom vuxenutbildningen och företag. Resultaten har varit goda, men kostnaden och tiden för att ta fram läromedlet har varit alltför hög.

Ha en skön sommar

Aggregerande mobilt lärande

Mitt bloggande sker ganska sporadiskt för tillfället. Delvis för att jag har inte hittat bra idéer och tankar att vidareförmedla, delvis för att jag förra veckan befann mig i Stockholm. I Stockholm har jag ägnat mig åt att intervjua nya sökande till MediePilotutbildningen vid C3L i Tyresö. En utbildning som jag till stor del skapat kursplanen för. Även dess föregångare, Videografik och interaktiva medier bar jag också i stort ansvaret för. Mitt tidigare yrkesliv har varit inom media (film och video).

Ett annat skäl till mit besök i Tyresö var att diskutera med huvudläraren för Java-utbildningen, Pablo Win, om möjligheten till ett gemensamt projekt inom mobilt lärande. Jag har som målsättning att skapa ett projekt inom mobilt lärande för yrkesarbetande som vill fort- och vidareutbilda sig. Det den studerandegrupp jag känner bäst efter nära tio år inom den högre vuxenutbildningen. Vad jag sökte och fann i Tyresö, var kompetens att skapa “Apps” för både iPhone och Android. I Tyresö finns både programmering- och grafiskt kunnande. Projektet är tänkt att utröna hur väl mobilt lärande fungerar pedagogiskt inom målgruppen samt hur “enkelt” och “snabbt” det går att skapa fungerande “apps” för de två mobiloperativsystemen.

Det hastar för att utvecklingen och användningen av mobiltelefoner i undervisningen verkar skjuta fart, inte bara i USA utan även i Europa! Har vi i Sverige redan förlorat tid? I England använder man mobilt lärande inom grundskolan på försök. Såvitt jag känner till finns inga pågående liknande försök i Sverige. Det vi har är “En till En”, försök med bärbara datorer. Så det är hög tid att utforska det mobila lärandet!

Ett område värt att problematisera är också hur mycket “push” i förhållande till “pull” som ska användas inom mobilt lärande. Uttryckt på annat sätt, hur mycket information skall “tryckas” på en passiv student och hur mycket ska en aktiv student själv “dra ut” ur kursplattformen. I fallet Apple/iTunesU är det ganska mycket frågan om att trycka ut information till studentens dator/mobiltelefon. När det gäller Google (läs Andriod) handlar det ofta om att göra informationen nåbar från vilken dator/mobil telefon som helst. Det handlar om att finna “rätt” aggregeringsverktyg!

Parallellt med att vi med modern teknik försöker skapa en bättre pedagogik pågår en utveckling av nya metoder att skaffa bra betyg. En variant är att fördröja inlämningen av en uppgift/uppsats med olika skäl. Skäl som tidigare framfördes muntligt men som den så önskar nu kan ladda ner en “korrupt fil”. En fil som kan ges uppgiftens rubrik, uppsats_slutversion_090608.doc, men som läraren inte kan öppna! Om du trots att ha “köpt” mer tid med ovanstående exempel kan du “köpa” en uppsats. Se videoinslaget från Wired Campus. Du kan beställa uppsatser upp till doktorandnivå och avgifterna varierar beroende på nivån.

Avslutningsvis har Twitter återigen framstått som en omedelbar nyhetskälla. Det som just nu händer i Iran, efter valet, har flera Twitter-kanaler. Just nu idag, måndagen den 15 juni, kommer det in mer än 100 “kvitter” per minut på IranElection!

Måndagshälsningar

WWGD? Svar – Google Wave

Så har det hänt! Det många av oss misstänkt och väntat på sedan dagen då Google köpte Marratech. Lars och Jens Rasmussen, boende i Australien och som utvecklat Google Maps, har skapat en betaversion av kollaborationsplattformen Wave som visats på Google Developer Conference.


Det handlar om en Open Source lösning. Just nu har man visat beta versionen för alla som är intresserade av att vidareutveckla systemet med “kluriga” applikationer. Utvecklarna har börjat med att förändra e-postandet till en kommunikationsplattform/social webbhanterare för dina kontakter. Som en konversation med vänner du grupperar ihop för tillfället. En praktisk demonstration av de byggstenar som finns i Wave. Systemet fungerar givetvis med de mest populära webbläsarna, Explorer, Safari och Firefox. Det är ett system som fungerar synkront såväl som asynkront. MSN realtids chatt kombinerat med e-post. Deltagare kan byta bilder och dokument genom att “dra och släppa”.

Det går enkelt, dra och släpp, att synkronisera filer/bilder i Wave med en egen blogg. Och i bloggen integreras en länk till Wave för kontakt. Gruppdiskussioner kan skapas utifrån en blogg. All konversation aggregeras i Wave. Wave kan koppla till andra sociala plattformar. Det går att bädda in Wave i andra plattformar. Wave kan direkt användas i Googles mobiltelefonoperativ, Android – givetvis!

I dokument som en grupp arbetar med integreras medlemmarnas kommentarer i dokumentet. På det ställe där kommentaren är relevant! Olika arbetsgrupper kan arbeta med samma dokument. Flera deltagare kan samtidigt bearbeta samma dokument.

En hake med Wave är kopplingen till de olika sociala plattformar som kräver medlemskap, Facebook eller Twitter. Hur kan Wave utgöra en “Single Sign On”-port till de sociala plattformar du redan är medlem i? Idag måste du logga in på den medlemsplattform du vill integrera med Wave. Nu väntar jag på en bra ljud-/videoapplikation så Wave-deltagare även kan kommunicera med rörlig bild och ljud. Det dyker förhoppningsvis upp i kommande applikationer. För lärosäten är givetvis frågan, kan Wave fungera som ett LMS? Troligen, efter en tids utveckling av “rätt” applikationer för utbildning.
Är du intresserad av att skapa applikationer som du bedömer vara viktiga – kontakta Google och hämta en “sandlåda”! !

Ännu mer hänryckta hälsningar

Tidsbrist

Jag skulle ha bloggat redan i förra veckan. Men helgen var som vacker och i den här veckan har jag haft möten i enda lång rad. Bifogar en ”trift”-bild från förliden helg.

Trift vid Apelviken

Trift vid Apelviken


I övrigt ökar nu användningen av mobiltelefoner i utbildningen vid lärosäten i USA (läs min tidgare blogg om mobilt lärande). Nu senast har University of Missouri meddelat att man kommer kräva av journaliststudenter att de skaffar en iPhone eller iPod Touch för sina studier! Det framgår av en artikel i nättidningen Wired Campus. Läs också läsarnas kommentarer till artikeln. Kommentarerna ger djupare information och fler åsikter än själva artikeln! Anledningen till kravet på att studenterna ska ha en mobiltelefon är att alla lektioner kommer att läggas ut som podcasts. På så sätt kan studenterna komma åt sina kurser närsom helst och varsom helst. Alltfler lärosäten gör sina föreläsningar tillgängliga på Apples iTunesU(-niversity) och University of Missouri är ännu ett exempel på en trend.

Det som var väckt uppmärksamhet, i det här fallet, är att lärosätet kräver att studenterna köper produkter från endast en leverantör – Apple! I lokalpressen har diskussionens vågor gått höga. Läs här om den lokala debatten.

Jag kan förstå reaktionerna, men samtidigt är det konstigt att ingen reagerat på att många lärosäten, offentliga instutitioner och privata företag väljer Windows som operativsystem och utesluter Apple/Unix. Att låsa sig till ett enda operativ är mindre kontroversiellt än en fysisk produkt! För det är iPhones/iPods operativsystem som man egentligen är ute efter. Det är lättheten att skapa egna ”Apps” (applikationer) som gör Apples produkter överlägsna. Den enda verkliga konkurrenten när det gäller att förhållandevis enkelt kunna skapa egna ”Apps” är Googles Android som finns i flera mobiltillverkares produkter, HTC, Motorola, Nokia och Samsung. Det som talar för Apple, inom utbildningssektorn, är att företaget redan har en lättillgänglig, funktionell och utvecklad infrastruktur för mobilt lärande. Återstår att se vilket operativ som blir dominerande. Vi får väl låta Darwins princip verka ett tag.

Snabbt nedtecknat i torsdagen