Tag Archives: Adobe Connect Pro

Två nya, viktiga, dokument

Knappt har år 2011 börjat förrän vi har fått tre viktiga dokument rörande utbildning och internet. Först ut var den rapport som Högskoleverket publicerat rörande distansutbildningen i vårt land. Det dokumentet skrev jag om här i min blogg nyligen.  nu har det kommit ytterligare två. Ett rörande myndigheter och sociala medier och ett rörande  trender i utbildningsvärlden utanför Sverige.

Är du rädd för alla nya sociala medier? Skrämmer Facebook och Twitter dig? Sociala medier kan föra människor samman. De kan snabbt förmedla information från ”gräsrötterna”. Men de kan lika gärna innebära katastrof för den enskilde. Nätmobbning är tyvärr alltför vanligt i barn- och ungdomsgrupper. På gott och ont, vi måste förhålla oss till den här företeelsen. Nu finns till vår hjälp riktlinjer från E-delegationen, version 1.0, 2010-12-30; ”Myndigheters användning av sociala medier” i PDF-format. En nära 80-sidig publikation med mycket text. Dock i en redigering där varje kapitel inleds med en ”grön ruta” som förmedlar i sammanfattning det som behandlas i avsnittet. Något som gör ”Myndigheters användning av sociala medier” lättläst och där du snabbt kan inhämta den viktiga informationen. Riktlinjerna riktar sig i första hand till myndigheter och i andra hand till anställda. Det finns bra information att hämta i publikationen. Inte minst för lärare som måste hålla myndighetsutövandet skiljt från privatlivet. En publikation att läsa och reflektera över.

Varje år publicerar ”trendspanings”-organisationen Educause ”The Horizon Report 2011”, så även i år. Varje år utser skribenterna den/de nära förestående teknikgenombrotten. De kommande årens genombrott samt vad som bedöms bli etablerad teknik om fem år. I år bedöms de ”hetaste” vara mobilt lärande och e-böcker! E-böcker har jag ”tjatat om” länge i min blogg. Jag ser Adobe Acrobat 10 som den mjukvara som verkligen kan bidra till att höja den ”lexivisuella” kvalitén. För att återknyta till de principer Sven Lidman och Inger Rosén innefattade i ordet. Genom att fritt kunna placera in rörlig bild med ljud i en text-/bildmassa ger e-boken nya möjligheter att förmedla information i specifik kontext. Detaljer kan på ett bättre sätt relateras till helheten. I övrigt erbjuder e-böcker bättre sätt för läsaren att göra och systematisera ”rand”-anteckningar och kommentarer. Det är enklare att söka specifika partier/textrader i en e-bok. Problematiseringar av typen, att läsa en bok från en bildskärm tröttar, är aktuella. Personligen är jag skeptisk till hypotesen att bakgrundsbelysta skärmar (vanliga datorskärmar) tröttar mer än skärmar med den teknik som kallas elektroniskt bläck. Själv somnar jag efter 15 minuters (säng-)läsning av en vanlig bok, framställd med traditionell Gutenbergsk teknik. Att läsa en text är i sig en tröttande verksamhet. Däremot kan jag tänka mig att det finns en viss relevans i påståendet att du bör, vid allt bildskärmsarbete oberoende av funktionsprincip för skärmen, var 15 minut (minst) kasta blickarna på en punkt långt bort i horisonten. Kort sagt sitta så att du, genom att enkelt lyfta blicken eller rikta blicken åt ett annat håll, kan se ut genom ett fönster. Att växla mellan närseende och oändlig dito gör att tröttheten inte plötsligt övermannar dig. Fungerar på mig.

Mobiltet är en teknik och metod som inte på långa vägar är utforskad när det gäller lärande. Men den är mycket intressant ur många aspekter. I dagarna har Syddanska lärosäten gått samman och köpt Blackboards mobila lösning. På det sättet hoppas danskarna kunna knyta samman sina sex syddanska campus för att kommunicera utan resor. Personligen är jag övertygad om att ”Smartphones” kommer att bli och redan är ett givet inslag i all lärandeverksamhet. Jag har på resa med stor behållning kunnat följa många webinars via Adobe Connect med min iPhone Connect-App. Det har också gått utmärkt att chatta i Adobe Connect via min iPhone. Nu har även Abilene Christian University publicerat en rapport från två års konsekvent användning av mobilt lärande för campusstudenter. Jag vill rekommendera ett närstudium av den rapporten. Ur rapporten plockar jag följande citat;

The initiative has become a catalyst that forces everyone to rethink learning. We’ve started to consider the learner: how are they going to grow? How are they going to benefit? It’s a great opportunity to strip things down to the basics and rebuild them in a new way. When I see students adopting technology, not just in the classroom but in their everyday lives, I know it’s working. You can’t stuff a classroom into a little device. Because you can’t do traditional things, you are forced, actually, to do things that are innovative. It forces the rethinking of learning. And that’s a good thing.
Dr. Dwayne Harapnuik, Director of Faculty Enrichment at ACU’s Adams Center for Teaching and Learning, and Associate Professor of Education

Dessa rader stämmer mycket väl med den undersökning och analys som Barbara Means, Director, Center for Technology in Learning, SRI International On Demand, gav vid Educausekonferensen 2011 på tema; ”Blended Learning Designs: A Learning Science Perspective”.  Barbara Means med kollegor har samlat in rapporter och avhandlingar om internetförlagt lärande och Blended Learning contra konventionell campusundervisning. I sin analys av rapporter och avhandlingar har Means koncentrerat sig på kvantitativa resultat. Detta fokus förde med sig att av tusentalet rapporter återstod ett hundratal! Många rapporter och avhandlingar föll bort pga. dålig kvalité i genomförandet. Det intressanta resultatet av Means studie är att det inte kan påvisas någon kvatitativ skillnad i  uppfyllelse av lärandemål mellan internetförlagd och campusförlagd undervisning! Men, en påtaglig skillnad förelåg mellan campusförlagd undervisning och undervisning enligt Blended Learningmetod! Fördel – Blended Learning. Mest intressant och tankeväckande anser jag vara Barbara Means reflektion över resultatet. Barbara Means framkastar följande tanke; Antag att skillnaden mellan Blended Learning och campusförlagd undervisning inte står att söka i metodiken och pedagogiken i sig utan i det faktum att den lärare som skapar en kurs enligt Blended Learning-modell tvingas att radikalt bearbeta sin ”gamla” kurs och invanda pedagogik/didaktik. Internetförlagda kurser är oftast (alltid enl. min mening!) campuskurser som fömedlas via internet. Men, när läraren ska bygga en kurs som Blended Learning krävs mer. Resultatet blir bättre eftersom läraren tvingas angripa sitt gamla ämne och pedagogik på nytt.

Om kurslitteratur i allmänhet och läsplattor i synnerhet

I nummer 17 2010 av Universitetsläraren finns på sidan 12 en artikel med rubriken ”Kurslitteraturen blir digital men osäkert med vilken teknik”. Artikeln handlar om Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds (SLFF) 50-års jubileumskonferens.

Efter att upprördheten över Googles tilltag att försöka digitalisera nästintill all litteratur har inte mycket skrivits om e-böcker här i vårt avlånga land. Trendspanare har mest spekulerat om Apple eller konkurrenterna ska bli det dominerande ”läsplattesystemet”. Få har reflekterat över pedagogiska aspekter. De som gjort så har ofta hamnat i teoretiska spekulationer om bakgrundsbelyst skärm (läs Apple, Android mfl. lösningar med datorursprung) tröttar och är mer svårläst än läsplattor med elektroniskt bläck som likt vanlig tryckt text på papper, använder omgivningens ljus (reflekterar omgivningsljuset så texten kan läsas) för god läsbarhet.

Inte ens Universitetsläraren (att döma av ovan nämnda artikel) har upptäckt att det finns en programvara som heter Adobe Acrobat 10. I artikeln spekuleras om att komplettera texten i e-böcker med DVD, filmer på nätet etc. Men snälla, filmer kan bäddas in i PDF-filer (läs böcker) som skapas med Acrobat 10! Jag har ett par e-böcker där författaren själv är förlag och har designat hela boken själv plus bäddat in illustrativa filmer på sidorna! Filmerna är skapade i (den av Steve Jobs, Apples vd, föraktade) Adobe Flash. PDF-filen med e-boken som har inbäddade Flash-filmer är inte påfallande stor. Systemet i de böcker jag köpt fungerar utmärkt och ger en helt annan dimension i läs-, se- och hörupplevelsen.

I artikeln spekuleras i att man inte vet hur distributionen av framtida kurslitteratur ska lösas. Om man studerar vad som hänt under 2000-talet ifråga om distribution av produkter som kan förvandlas till ettor och nollor – digitaliseras löser marknaden den frågan snabbt. Notera hur stor iTunes blivit som nav för all typ av media som kan digitaliseras. Notera hur Apple byggt sin verksamhet. Notera hur lyckosamma Apple varit och hur snabbt verksamheten växer än idag. Som jag ser det är orsaken tillgänglighet och användbarhet för både producent och konsument. Den kritik som förekommit mot Apple och den affärsmodell som iTunes bygger på har tystnat i takt med att antalet iTunesanvändare ökar exponentionellt.

I motsats till en del tyckare och spekulanter om läsplattans och e-bokens framtid har jag ägnat våren och sommaren åt att själv skapa egna e-böcker. Jag har dels använt Adobe Acrobat 10 och dels ett webbaserad bokproduktionsprogram, Blurb. Blurb erbjuder förutom ett otal lay-out mallar också en iTunes lik säljorganisation. Jag kan alltså själv producera en bok med text och bilder hos Blurb, få hjälp med marknadsföring samt möjlighet att erbjuda boken både som e-bok och ”Print On Demand” (boken kan skrivas ut på plats med speciella bokproducerande skrivare). I Googles litteraturprojekt ingår att bibliotek i USA kan hyra en bokskrivare (jag vill inte kalla den här maskinen för en tryckpress) så bibliotekspersonalen kan skriva ut en bok med hårt omslag, för den som så önskar. Priset för en utskrift sägs hålla sig på nivå som för en stor pocketbok.

När det gäller affärsidén är det som jags er saken Apples iTunes-modell som gäller. I Universitetslärarartikeln spekuleras om ”Spotify”-liknande lösningar. Det tror jag inte alls på. iTunes Store-lösningen är mycket enklare och erbjuder för författaren/upphovet en exakt kontroll över den produkt som marknadsförs. För användaren erbjuder samma tjänst en fullt ut automatiserad katalogisering och bokföring i den egna datorn/läsplattan/Smart Phone. Bekvämt, enkelt, tillgängligt, användbart! Det är svaret, som jag ser det, till varför iTunes Store på få år blivit världsledande.

Det fina med artikeln i Universitetsläraren är att man lyfter fram de mängder av interaktioner som en e-lärobok möjliggör. I texten kan finnas länkar till författaren. Kanske också rent av Adobe Connect-adress så läsaren kan upprätta en synkron eller asynkron kontakt med författaren. Beroende på författarens egen inställning till socialicering på webben. Här finns mycket att utforska, utveckla och producera. I en e-bok går det att förutom filmer och länkar också att lägga in delar som använder en form av förstärkt/förhöjd verklighet (Augmented Reality) för att ge en ny pedagogisk dimension. Abstrakta resonemang och beskrivningar kan konkretiseras på ett helt annat sätt än vi kunnat i tidigare media.

Till sist; En avgörande fråga för den omedelbara framtiden – vem ska utbilda läroboksförfattare i den mångfald av tekniska lösningar som finns idag? Ska SLFF axla den rollen? För att få ekonomi i framtida läroboksprojekt måste författaren vara kreativ. En modell som fungerar för vissa, kreativa, författare är att erbjuda sin bok gratis, men ta betalt för att fungera som handledare, lärare och föreläsare. Jag är övertygad om att förlagsverksamheten som vi känner den idag är borta om ett par år.

Jag var nyligen, under drygt tre veckor i Sydafrika och läste i Cape Times, dagstidning i Kapstaden, en kort artikel om en sydafrikansk ekonom som föreslår för att nå en mer stabil ekonomi måste vi övergå till en mer lokal ekonomi. De stora globala bolagen förstör bara ekonomin för enskilda länder och medborgare. Något att reflektera över. För en trend med e-böcker är att produktionen är lokal men distributionen är global. Eller, om du så vill se det, lokal – den finns bara på nätet!

Webinar – seminarie på webben

Jag har väntat med att publicera några tankar om användningen av Adobe Connect Pro för att sända ut seminarier till en större grupp än de som befinner sig i den lokal där seminariet hålls. Nu har jag nära ett års erfarenhet av den webbaserade kommunikationsplattformen Adobe Connect Pro och nu känns tiden mogen.

Ursprunget till Adobe Connect Pro är Macromedia Breeze. framtaget som en webbaserad kommunikationsplattform för ett företags interna kommunikation och för företagets fortbildning av medarbetare. När Adobe i december 2005 förvärvade Macromedia döptes verktyget Macromedia Breeze om till Adobe Connect. Att programmet tagits fram för företag avspeglar sig i administrationen av Connect Pro. Det går inte att lägga in studentklasser utan att de med tiden tar en stor plats i det administrativa verktyg som finns i systemet. Jag hoppas att Adobe på sikt kan lösa den här begränsningen. För i övrigt är Adobe Connect Pro, som jag ser det, ett perfekt verktyg för flexibel och distribuerad utbildning. För språklärare är det ett perfekt verktyg, för att handleda studenter på distans är Connect perfekt.
För både lärosäte och studenter är ett webbaserat kommunikationsverktyg ekonomiskt och tekniskt tilltalande. Det enda som behövs, förutom en dator, bredbandsuppkoppling (det går faktiskt ganska ofta att med framgång använda mobilt 3G-bredband!) och en etablerad webbläsare som Explorer, Safari, Firefox eller Google Chrome (som jag anser vara den bästa webbläsaren idag!). Senaste versionen av Adobe Flash-player är nödvändig att ha nedladdad i sin dator. Det programmet är gratis. Det här räcker för att delta i ett webinar. Flash är också ett program skapat av Macromedia som ingick i Adobes övertagande 2005. Flash fick däremot behålla sitt produktnamn.
Om Connect Pro ska utnyttjas till sin fulla potential måste användaren investera i en webbkamera och ett headset. Bärbara datorer har ofta en inbyggd kamera som då behöver bara kompletteras med ett headset. I övriga fall, för att undvika alla inkopplingsproblem, bör en enkel webbkamera utan inbyggd mikrofon väljas och ett headset med USB-anslutning. Det här är speciellt viktigt för den som använder en stationär PC! I PC-världen finns dessvärre en uppsjö ljudinställningar som kan ställa till problem. USB-anslutningen prioriteras alltid vid anslutningen i datorvärlden! Därför ger den mindre anslutningsproblem!
Första frukostmötet som webinarium

Ledarskapsakademins frukostmöte som webinarium

Vi har i Halmstad prövat att använda Adobe Connect Pro för att sprida öppna föreläsningar till fler än de som bor i Halmstad. Det gäller såväl privatpersoner som företag och lärcentrum. Första sändningen blev Ledarskapsakademins frukostseminarium den 18 februari. Vår nydisputerade lärare Jonas Rundquist, lärare vid Sektionen för Ekonomi och Teknik, föreläste om ”Projektledning – För ledare som styr utanför projektet. Är styra och leda projekt samma sak?”.
Jonas Rundquist föreläser i webinariet

Jonas Rundquist

Endast en handfull deltog utanför lokalen ”Faculty Club” på våning 22 här i Halmstad. Men trots fåtalet deltagare kom det frågor från de inloggade via chatten i Connect Pro. Sändningen blev lyckad och en inspelning av frukostseminariet kunde ses via en länk direkt efter seminariets slut. Du kan se och höra seminariet här. Titta gärna in på Ledarskapsakademins hemsida. Det kan dyka upp ett frukostseminarium som intresserar dig!
Högskolan Halmstad är genom undertecknad medlem i Sverd (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning). Sverd håller av tradition varje är ett seminarium kallat ”Under nya hattar” där nydisputerade får berätta om sin avhandling och där auditoriet har möjlighet att ställa frågor. Med åren har det blivit färre och färre som tar sig till den lokal (i Stockholm) som Sverd använt för arrangemanget. I år gjordes därför ett försök med att använda ett av Högskolan Halmstads Adobe Connect Pro-rum för att utveckla seminarieverksamheten ”Under nya hattar” till ett ”Webinar”. Webinar har internationellt blivit allt vanligare. Jag har deltagit i ett otal ”webinars” under förra året. I år har jag redan avverkat sex webinars! Fler blir det!
Anita Mattsson

Skärmavbild från Anita Mattsson "under nya hattar"

Sverds första ”Under nya hattar” som webinar inträffade torsdagen den 11 mars. Anita Mattsson, Högskolan Skövde talade om sin avhandling ”Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med öppen design för samarbetslärande”. Moderator var Eva Fåhraeus. Efter ett litet ljudproblem med Evas anslutning kunde webinariet tio minuter försenat genomföras på ett lyckat sätt. 14 intresserade loggade in i det öppna webinariet. Möjligheten att via chatt ställa frågor till talaren utnyttjades flitigt. Diskussionen blev flitig och deltagarna upplevde webinariet som mycket lyckat. Så lyckat att Sverd kommer att fortsätta verksamheten. Kanske som en permanent företeelse. Nästa webinar inträffar i april på temat – Är lärandet via nätet gränslöst ? Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet, har i sin avhandling studerat kommunikationen i närbaserade utbildningar.Titta in på Sverds hemsida då och då för att hålla dig informerad om vilka intressanta nydisputerade som kommer att dyka upp. Du kan givetvis se inspelningar av genomförda webinarier. Här kan du se och höra Anita Mattson i serien ”under nya hattar”.
Jag har nu drygt årets erfarenhet av Adobe Connect Pro och kan bara konstatera att programmet är förhållandevis stabilt samt fungerar utmärkt för kommunikation och samarbete över internet. Jag lät Sektionen för Ekonomi och Teknik här på högskolan köpa in sex licenser när Marratech köptes upp av Google och lades ned. Eftersom förhandlingarna mellan Sunet och Adobe drog ut på tiden beslöt jag att inköp av licenser var enda sättet garantera våra lärare, som jobbar med distansstudenter, en kommunikationsplattform som dessutom möjliggör inte bara tal och bildkommunikation utan även samarbete på andra sätt. Jag väntar nu på att vi ska kunna utnyttja integrationen med Adobe Acrobat 9. Den kombinationen kan göra lärplattformar snabbt ”redundanta” i den skepnad vi känner dem idag!
Idagarna kommer Adobe Connect Pro att uppdateras till version 7.5. Nu kommer vi äntligen att kunna ladda upp PDF-dokument. Tidigare har baar PowerPoint och Flash-paper. Flashpaper kunnat användas, förutom jpg-bilder. Flash-paper var på sin tid Macromedias försök att förvandla PDF-filer till Flash dito. Vi utlovas också bättre ljudkvalité och framför allt en stabilare ljudåtergivning. En mycket bra utveckling är att jag nu kan se ett webinar i min iPhone eller iPod Touch. Där jag även kan vara aktiv och ställa frågor i chatten. Det är trist att Apple ännu inte accepterar Flash som insticksfil utan bara som en ”app” i iPhone. Du hittar “appen” i Tunes App Store genom att söka på Adobe Acrobat Connect Pro Mobile! Även om Apple har sitt utmärkta QuickTime. Quicktime  så måste man acceptera att Flash är en de facto standard för video på webben! QuickTime är utmärkt för mig som filmare. Det är ett stabilt verktyg för film och videoproduktion med hög kvalité. Helt enkelt för yrkesbruk, som jag ser det.

Att dela med sig

I förra veckan, onsdagen den 17 juni, träffade jag kollegor från Göteborgs Universitet, Chalmers, Skövde Högskola, Borås Högskola, Högskolorna i Jönköping och Sveriges lantbruksuniversitet i Skara på Högskolan Väst. Vi saknade Karlstad Universitet inom vårt samarbete som utövas under VKF, Västsvenska Kontaktnätet för Flexibelt Lärande.. Jag anser det viktigt att hålla kontakt med andra lärosäten när det gäller utvecklingen av just flexibelt lärande. Undertecknad samt Högskolorna i Jönköping agerar också inom ett annat kontaktnät som vi kallar Kust till Kust. I det nätet finns Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Gotland samt Kalmar Högskola och Växjö Universitet. De sista tu blir snart ett, under namnet Linnéuniversitetet.

I Trollhättan, på Högskolan Väst, kunde vi konstatera att Adobe Connect Pro för webbkonferens redan är en “de facto”-standard för våra lärosäten. Det gäller även för Kust till Kust sammanslutningen. Att Sunet tecknat avtal med Adobe för centrala inköp av Connect-rum till lärosäten bidrar till att det blir en standard för webbkonferens inom högre utbildning. Det kommer att underlätta för våra lärosäten i samarbete med kurser och program. Jag har redan utbildat sex lärare här i Halmstad i Connect Pro. Till hösten blir det fler. I övrigt kunde vi konstatera vid Trollhättemötet att lärplattformar tenderar att ersättas av sociala plattformar. Här i Halmstad kommer den tilltänkta “Studentportalen” att kunna användas som en enklare form av lärplattform. Intressant och som jag ser det, sund utveckling!

När det gäller att dela med sig av information och kunskap har Brittiska regeringen beslutat satsat en summa motsvarande 240 miljoner kronor på att göra brittiska lärosäten världsledande på nätbaserad utbildning. Kommer vår regering någonsin att göra motsvarande? Lär artikeln “Technology revolution stops at classroom doors” i Times Higher Education. Läs också läsarkommentarerna efter artikeln! Komplettera gärna med att lyssna till Podcast intervjuen med brittiska utbildningsministern om satsningen. Det handlar om att dela med sig! I botten för satsningen ligger rapporten “The Edgeless University: Why Higher Education Must Embrace Technology”. Av rapporten framgår att dagens tekniska revolution stannar i dörren till våra lärosäten. Både studenter och lärare använder sociala medier och mobiler i det privata, men sällan i tjänsten. Den utveckling som trots allt finns sker tack vare eldsjälar, men sällan som en del av lärosätets strategi. Web 2.0 har redan och kommer att förändra hur vi lär oss, samarbetar och bedriver forskning. Oroande är att många lärare inom högre utbildning saknar baskunskaper i nätets möjligheter. Den slutsatsen stämmer skrämmande väl med Håkan Selgs undersökning vid Svenska lärosäten Internet Explorers. För att kunna hitta nya pedagogiska möjligheter måste vi uppmuntra lärare att experimentera och prova oväntade lösningar. Dessutom måste attityden (memen!?) till “vem äger kunskapen” ändras! Vi måste fritt dela med oss eftersom tekniken förutsätter detta!

En som delar med sig av mänskliga möten är filmregissören David Lynch. David Lynch har efter långfilmen Inland Empire startat ett i mitt tycke fantastiskt projekt – Interview Project. Lynch filmteam har rest runt i USA och intervjuat människor man träffat. Fyra frågor har ställts till samtliga. Intervjuerna är 3-4 minuter långa. Inspelade i den miljö man träffat personen. Det har blivit 100 fascinerande porträtt av människor i USA. Intervjuerna läggs ut en per vecka. David meddelade efter Inland Empire att han aldrig mer ska producera något för biografer. I fortsättningen gäller webben! Det här är första försöket. Följ Interview Project!

Hälsningar i sommarsolig onsdag

Fredagen den 13:e

Igår eftermiddag lyssnade jag till Rikard Steiber från Google. Han talade under en timma om trender på internet, interaktiv media, mobilt internet, entreprenörskap och marknadsföring på internet. I stora hörsalen vid Campus Varberg berättade Rikard om ”The r-Evolution of Google”. Vi, ett hundratal lyssnare, fick klart för oss hur explosionsartat You Tube utvecklats och hur användarna styr Google till innehåll och funktioner. Rikard framhöll hur makten förskjutits från ”sändaren” till nyttjaren. Besökaren har makten genom att Google “betygsätter” företag och tjänster utifrån antalet ”klick”. Populäriteten för företag, produkter och tjänster får direkt kvittens. För utbildningssektorn har Google ett antal gratis-tjänster. Förutom G-mail, You Tube och finns Blogger, Google talk och Google dokument för att nämna några. Det slog mig att antingen har Rikard studerat slutledningarna i Jeff Jarvis bok WWGD ”What Would Google do?”. Eller har Jarvis uppfattat företaget Googles värderingar och verksamhet helt rätt. Nu funderar jag på om någon annan skriver WWSJD (What Would Steve Jobs Do?). Det finns redan flera bloggar med hela eller delar av den rubriken.

Innan jag tog mig till Varberg hann jag med att få en närmare inblick i Adobe Connect Pro. Uppkopplad till WeZupport, företaget som marknadsför Adobe Connect i Sverige, fick jag under en dryg timme inblick i programmet. Kommunikationen skedde, som sig bör i sammanhanget, på distans. Jag satt i Halmstad, den ene WeZupport-representanten, Dan, i Kalmar och den andre, Dan, i Stockholm. Jag fokuserade mitt intresse, inte på webbkonferensdelen, utan på det som kallas för ”Training” i Adobe Connect. En slags enklare lärplattform. Den dryga timmen väckte mitt intresse att pröva programmet. Enda “vårtan” jag upptäckte var att PDF-dokument inte kan användas. Macromedia var företaget som Adobe köpte för att komma över Flash och då fick Adobe “på köpet” Flash-paper. En konkurrent till PDF. Flash-paper finns bara i Connect! För att använda dokument inbäddade i sin presentation måste de konverteras till Flash-paper. Men Adobe kommer att integrera PDF. Dessutom kan jag alltid använda “skrivbordsdelningen”. Där kan jag använda de format jag har i kin dator. Stockholms Universitet, Högskolorna i Dalarna och Kalmar samt Blekinge Tekniska har redan köpt Adobe Connect Pro. Får se vem som blir nästa användare.

Jag upptäckte att i USA finns en distansutbildning på masters nivå under rubriken ”The Power to Educate the Digital Native”. Kanske ett program som är något att överväga för våra lärosäten. Sannolikheten för att liknande utbildning behövs idag och med ökande behov i framtiden är överhängande.

Hälsningar i fredagen den 13e, då inget dramatisk inträffade.

Sunet satsar på Adobe Connect Pro

Sunets hemsida kan du läsa att man nu beslutat om att förhandla om en ersättare för de Marratechrum Sunet haft för uthyrning till våra lärosäten. Många lärosäten, däribland Halmstad, söker en ersättare för webbkonferenssystemet Marratech. Nyss nedlagda NSHU avslutade sin verksamhet bland annat med att undersöka och bedöma marknadens webbkonferenssystem. Den undersökningen värderade Adobe Connect Pro samt några konkurrerande system högt.

Med mina drygt 30 år i film- och videobranschen har jag stor erfarenhet av Adobes programvaror. Bildbehandlingsprogram som Photoshop, ritprogram som Illustrator, lay-outprogram som In Design, webbpubliceringsverktyg som Dreamweaver, animeringsverktyg som After Effects och Flash samt publiceringsverktyg som Acrobat, alla är de program i Adobefamiljen. Alla samlas dom i Adobe Connect Pro. Vilket gör webbkonferenssystemet till ett av de kraftfullaste på marknaden. Lägg till att du som användare och student bara behöver beprövad och väl fungerande webbläsare som Firefox, Safari eller Explorer för att koppla upp dig i en webbkonferens och Adobe Connect känns som ett gott val.

Baksidan har varit och är att Adobe ofta tar alltför bra betalt för sina program. Visserligen har det kommit “rätt” prissatta studentlicenser för Photoshop, Illustrator, In Design, Acrobat, Flash och Dreamweaver, så kanske en licens till “rätt pris” för lärosäten när det gäller Adobe Connect också finns runt hörnet. Innan dess kan vi utnyttja de rum som Sunet köper och gör tillgängliga för våra lärosäten. Förutsatt förhandlingarna mellan Sunet och Adobe lyckas. Jag håller tummarna!

Hälsningar i tisdagen