Category Archives: Filosofi

Inför första advent

Det är trevligt att få reaktioner på det jag skriver i min blogg. Senast fick jag en klok synpunkt. Jag skrev (utan att tänka efter) att elever tränas i att använda Excel. Jag borde ha formulerat mig; eleverna tränas för att kunna hantera ett kalkylprogram. För det var vad jag menade. Jag är tacksam för alla synpunkter. Det är bevis på att jag i alla fall har läsare.

Nu när julen och konsumtionsfesten snabbt närmar sig ökar marknadsföringsinsatserna. En samtida metod är “viral” spridning som marknadsföringsinsats. IKEA har i en kort video redovisat hur företaget med viral spridning via Facebook introducerat en ny butik i Malmö. Personligen anser jag att det är viktigt att informera om och träna elever i hur den här formen av marknadsföring/informationsspridning fungerar. Helt enkelt vaccinera oss mot viralt spridda budskap. Det här är viktigare, anser jag, än att kritisera Wikipedia för att inte vara vetenskapligt exakt och sann i alla delar!

Nu när julen och ledighet (för många av oss) närmar sig är det dags att tänka på hur del av den fria tiden ska utnyttjas för det egna, livslånga, lärandet. Ett sätt är att skaffa tankenötter att knäcka under helgerna. Själv har jag, genom mitt intresse för Darwin och artificiell intelligens, hamnat hos filosofiprofessor Thomas Metzinger vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hans senaste bok, Being No One, har jag planerat läsa under helgerna. Boken finns tillgänglig på Google Books. Jag har redan tagit mig genom Metzingers The Ego Tunnel – The Science of the Mind and the Myth of the Self. Det Thomas Metzinger försöker analysera är hur din och min “jag-uppfattning” uppstår och vad den består av. Som humanist och filosof med ett gediget intresse för teknik (läs; tvärvetenskapligt) belyser Metzinger på ett utmärkt sätt människans/min självbild. Jag har tidigare i år trängt genom Douglas Hofstadters I am a Strange Loop som jag anser belyser jag-uppfattning på annat sätt.

En sentida tradition i vårt avlånga land är att roas av animerad film under julen. Jag föreslår att utöka urvalet med det 20-åriga, såta paret, Wallace & Gromit. Den dominante, självupptagne Wallace med sin följeslagare hunden Gromit passar unga som äldre. Om den senaste produktionen A Matter of Loaf & Death – How They Donut finns en trevlig bakomfilm. På SVT Play finns månadsvis Wallace & Gromit-filmer avsnitt tillgängliga.

Ha en förväntansfylld första advent

Att vara flexibel och sprida kunskap

Skulle ha skrivit ett nytt blogginlägg (ordet påminner om hålfotsinlägg?!) redan igår, men jag fann inget att skriva om, då, trodde jag. Idag, 24 timmar senare, har gårdagens händelser kristalliserats till tankar som jag nu sprider.

Igår hände det att ingen kopiator fungerade på avdelningen när en lektion skulle förberedas. Tanken var att mångfaldiga materialet en timme innan lektionen skulle hållas. Bättre framförhållning kunde löst problemet, men om situationen uppstår akut?

Som beställningsfilmare sedan 40 år tillbaka är jag van vi att det ”aldrig blir som jag tänkt”. Men det kan bli bra ändå om jag är flexibel. I manus står att det ska vara en solig dag, men det regnar den dag scenen ska tas. I industrifilmvärlden har vi inte råd att lägga in extra dagar. Återstår att lösa problemet omgående och på plats. Ersätta sol med regn och se vilken bäring det får på resten av filmen och det redan inspelade materialet. Som yrkesverksam ska jag klara det.

Istället för att framställa papperskopior till studenterna kan jag göra en PDF-fil av materialet och göra det tillgängligt på lärplattformen (Högskolans Digitala lärPlattform, DUP) för studenterna. I god tid före min föreläsning. Studenten kan då själv bestämma att göra papperskopia eller studera materialet direkt på skärmen. Finns inte mitt studiematerial i digital form går det att scanna. Risken för en okontrollerad spidning av mitt material finns, hur jag än distribuerar mitt material. Möjligen är det något enklare för den som så vill att sprida via nätet. Den risken måste ställas mot lättheten för mig att ge mina studenter studiematerial i god tid.

När jag ändå är inne på spridning kan jag ställa frågan; Vet du vad en ”viral” inom marknadsföring är? Om inte finns kunskap här. Ryktesspridning ligger nära och kan vara en följd av en viral. Viraler är en maktfaktor i ett nätverkssamhälle, så det gäller att hålla uppsikt på ”mun till öra” kommunikationen när det sker över nätet för viralen kan förvandlas till en ”meme”. Vet du inte vad en ”meme” är? Lär då här!

Jag hoppas att min ITK-coach verksamhet på Sektionen för Ekonomi och Teknik ska spridas likt ”viraler” så att nya ”memer” när det gäller användningen av ITK-teknik skapas.

Hälsningar i tisdagens vårsol

Podcasting i vardagen

I morse, under min resa till arbetet här på Högskolan, lyssnade jag till ett par intressanta Podcasting-sändningar. Två producerade av den Australiska nationella radiokanalen ABC. All in the Mind är en serie som behandlar olika aspekter av hjärnans fysiologiska funktioner såväl som de mer filosofiska aspekterna av medvetande och minne. Läs mer på ABC-sajten här. Veckans sändning handlade om drömmar. Varför vi drömmer och vilken betydelse drömmar har för kunskapsbyggande och minne. Matthew Wilson, som forskar inom neurovetenskap, berättade för Natasha Mitchell (programledare vid ABC) om var forskningen står idag när det gäller drömmars betydelse för oss människor.

Nästa sändning jag lyssnade av var även den från ABC, Philosophers Zone, där veckans titel är A rear view of Alfred Hitchcock. Läs mer på ABC-sajten här. En filosofisk betraktelse av William A. Druminn kring några Hitchcockfilmer där de underliggande filosofiska trådarna nystas upp. Filmerna som diskuteras är Repet, Fönster mot gården samt Rampfeber. Speciellt fokuserar Drummin och programledaren Alan Saunders på de existensiella frågeställningarna, du är vad du gör och hur vi tolkar händelser. Kan vi se och uppleva utan att tolka? Roligt och tankeväckande om hur tre Hitchcock-filmer kan analyseras från filosofisk ståndpunkt. Speciellt intressant för mig, eftersom jag är filmvetare och föreläser i berättarteknik. Än mer värdefull är den här Podcastingsändningen för mig, eftersom jag använder samma filmexempel som William A Druminn, Repet, Fönster mot gården samt Rampfeber. Har du inte sett de här Hitchcock-filmerna, rekommenderar jag dig att se dom!

Innan jag klev in genom Högskolans entré hann jag avlyssna en av mina favorit Podcastingsajter – Point of Inquiry. Den här veckans sändning har titeln The Accidental Mind – How Brain Evolution has given Us Love, Memory, Dreams and God. David J. Linden, professor i neurovetenskap vid Johns Hopkins University School of Medicine berättar vad vi idag vet om hur minne lagras i hjärnan plus en hel den andra aspekter. Mer information hittar du på Point of Inquriy hemsidan. Frågor som kärlek, Gud och sexuell läggning avhandlas i programmet. David J. Linden hinner också filosofera om hur vår hjärnas uppbyggnad och utveckling har tvingat in oss i vårt sociala mönster. Han påpekar med eftertryck att hjärnan som konstruktion lämnar mycket övrigt att önska. Alltså, hjärnan är inte resultat av ”Intelligent Design!”. Han avfärdar kategoriskt tanken att Mozart, uppspelad för spädbarn, skulle göra individerna ”intelligentare”. Avslutningsvis framkastar Linden tanken att; ”…vetenskap och religion är grenar på samma kognitiva stam!”.
Phil Hogan, The Observer (England) skriver om David Lindens bok The Accidental Mind; It’s brilliant, I’m sure, though the more I read the less I know. I gather from his general thesis that brains are not as brilliantly engineered as we like to think. We might have a hundred billion cells going at it round the clock but they’re constantly misfiring or getting the wrong end of the stick. Brains are more Heath Robinson than Bill Gates, having evolved over the aeons simply by growing new pipes and cables on top of the crappy old ones. And while ordinary electrical signals happily travel down copper wire at almost the speed of light (669 million mph), brain signals go as fast as a Ford Fiesta. Not only that, but you have to imagine a Ford Fiesta with stuff falling out of the boot. And – this is the best bit – to get from one cell to the next you have to jump out of your Ford Fiesta and swim with your message across a synaptic channel of neurological gloop before getting in another hopeless Ford Fiesta at the other side, air hissing out of tyres, wing mirrors hanging off. That’s how high tech it is. It’s a wonder we can find our way to the bus stop.”

Så sant! En annan analogi slår mig; Hjärnan och operativsystemet Windows har beröringspunkter. På så sätt att Windows är påbyggt och påbyggt så mycket att det är förvånansvärt att det fungerar. Tänk att få göra om det operativet från grunden!

Alltsedan jag köpte min första iPod har jag prenumererat på iTunes Podcastingutbud, de titlar jag finner intressanta. Lär mer på Applehemsidan. Att lyssna till en tankeväckande föreläsning på ett tema som intresserar förkortar restiden från hemmet i Varberg till Halmstad, tur och retur, högst avsevärt. Dessutom ger det mig ny kunskap och nya tankar. Hör till saken att jag också köper all min musik via iTunes. Genom att även musik är lättillgänglig har jag på sistone börjat köpa fransk musik, pop, rock och tradítionell. Nya upplevelser, nya intryck samtidigt som jag tränar upp min gamla skolfranska!

Hälsningar i måndagssolen här i Halmstad.

Darwin 200 år

Vad har Charles Robert Darwin med IKT att göra? Som jag ser det, påverkad som jag är av professor Daniel C. Dennett, mycket. För det är det funktionella, det som erbjuder bästa användbarhet, som överlever även när det gäller så triviala ting som IKT-teknik. Min mission är att leta rätt på lösningar som andra bedömer funktionella och användbara samt sprida den informationen vidare.

Men, innan jag fortsätter vill jag rekommendera att du avsätter några minuter och besöker Arizon State Universitys hemsida. Gå till den del som informerar om universitetets “Darwinfest – Bold Ideas Change Worlds”. Gå till sidan med Podcasts and Videos. Leta där rätt på Daniel C. Dennet, långt ner på sidan. Ladda hem Mp3-filen med Dennets, i mitt tycke, stimulerande och roliga föreläsning “Darwin´s strange inversion of reasoning”. En spirituell och tankeväckande föreläsning.

Jag vill givetvis även rekommendera övriga “Darwinfest”-föreläsningar som finns nerladdningsbara som Mp3-filer från samma sida. Fira 200-års minnet av Darwin med att lyssna till intressanta föreläsningar på olika teman runt “Darwin’s Dangerous Idea“.

Hälsningar i disig fredag.