Monthly Archives: January 2010

Årets första blogginlägg

Nu har nya decenniets och årets första månad nästan passerat. En av förra årets i mitt tycke mer intressanta konferenser var Move On – om vetenskaps TV. Arrangerad av Vetenskapslandets styrgrupp och redaktion, med stöd från Utbildningsradion (UR) och som hölls den 2 december 2009 i studio 1. Vi som deltog tyckte att dagen var osedvanligt givande och det årets bästa. En inspelning av samtliga föredrag finns på Göteborgs Universitets hemsida, Vetenskapslandet.

Första föredraget handlade om TED, en organisation som i samband med sina större konferenser sprider korta föreläsningar via nätet. Nyheten är att “lokala”, nationella versioner, kan skapas. Teo Härén, som varit med att starta TED x Stockholm berättade om hur man startat och nu går vidare med fler lokala TED-möten. Teos tal gav många av oss inspiration till att skapa TED-möten hemma på våra egna orter. Teo satte konferensens tema genom att berätta om gittaristen Reza, 16 år, som lärt sig allt om gitarrspel via internet. Reza hittade all kunskap han behövde för att bli en duktig gittarist där. När han hade frågor att ställa kontaktade han andra gittarister via e-brev. Reza hade på det här sättet fått många goda råd av Yngwie Malmsteen.

Erik Fichtelius, VD, UR berättade om nya vägar att sända mer högskolematerial – för att möta det växande intresset av ”innehålls-TV”. Förhoppningen och målet är att utveckla både Kunskapskanalen och webben. Nu när projektet “Vetenskapslandet” är till ända.

Efter Erik kom Lena Allerstam, redaktionschef UR Samtiden som gav oss information om vad vi kan förvänta oss från Kunskapskanalen i framtiden. I UR “Samtiden” kommer föreläsningar och seminarier från Sveriges högskolor och universitet att sändas till en bred, kunskapstörstande publik.

För att lätt hitta det ämne och de föreläsningar som intresserar har UR utvecklat en ny sökmotor. Daniel Elliot, IT-chef, UR, berättade om den nya funktionaliteten.

Thomas Boström, bolagsjurist, berättade om UR Play och UR access ur upphovsmannarättsligt perspektiv. Intressant föredrag om avtalslicenser som effektiva verktyg för ett tv-företags sändningsrätt. Licenser som kan omfatta web cast, men inte publicering on-demand. Thomas Boström framhöll att utbildningsanordnare kan ingå avtalslicenser för kopiering av innehåll från exempelvis webb-tv. Lagstiftningsarbete pågår som ska aktualisera nya former av avtalslicenser, intressant för aktörer på internet.

Från Apple Sverige kom Kristoffer Örnemark som berättade om iTunesU. Han konstaterade att vi lever i en internationell värld. 1,8 miljarder mobiltelefoner såldes 2008. De som är födda under 80-talet och framåt äger ingen hemtelefon, mobilen gäller! Det innebär att studenterna lever i en annan kommunikativ värld än skolan. Tillgänglighet är ledordet för ungdomar. Över 100 lärosäten i Europa bygger nu platser på iTunesU. Det är akut för våra svenska lärosäten att finnas med på iTunesU. Men, det är svårt för våra lärosäten att var och en klara av att i ett ingångsskede publicera 200 lärobjekt. För det är vad Apple kräver för att få delta på deras plattform! Men, här kommer UR in och erbjuder ett “paraply” under vilket alla svenska lärosäten kan få publicera sina lärobjekt, oavsett om de är få eller många och med egen grafisk profil.

Nästa talare var Ulrika Rudqvist som är marknadsstrateg på Good Old. Ett företag hjälper andra företag med digital kommunikation och marknadsföring. Ulrika talade om framväxten av digital video och andra möjligheter på nätet och vilken betydelse som YouTube, Google och andra sociala medier har idag.

En definitiv höjdpunkt var “Large Hadron Rap”. Skapad och framförd på en You Tube video (finns med högre kvalité på Vimeo) av Kate McAlpine journalist vid ATLAS E-News och webmaster vid CERN. Kate McAlpine tillsammans med forskare vid CERN framför en saklig information om Large Hadron Collider (LHC) som är världens största partikelacceleratoranläggning, avsedd att kollidera motsatt riktade protonstrålar med energi. Kate McAlpine menar att det här sättet är utmärkt för att fånga unga människors intresse för fysik. Redan ett par dagar efter att videon lagts ut på You Tube hade Large Hadron Rap över 100-tusen besökare. Kate fick och får fortfarande massor av e-brev från flickor runt om i världen som undrar vad är och hur blir man en fysiker. Kate fortsätter att informera om och marknadsföra CERN och fysik i form av Rapvideos.

Marie Nilsson, VD Mediavision berättade om nisch- och webb-TV som växande sektorer. Marie konstaterade att Internet förändrar mediekonsumtionen – när jag vill, vad jag vill, var jag vill blir allt viktigare och webb-tv-tittandet ökar rekordsnabbt. Något som även nischkanaler som Kunskapskanalen redan märker av.

En trio från Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping, Eva-Lotta Palm, TV-pedagog, Eva Hulting, informationsansvarig och Maria Augustsson informatör, berättade om erfarenheter av hur man aktivt drar nytta av rörlig bild, nya informationskanaler och värderar möjligheterna till interaktion. Sista talare var två forskare, Henrik Semb och Robert Willim, Lunds universitet, som berättade om sina erfarenheter att kommunicera forskning med rörlig bild. Min uppfattning är att Kate McAlpine Lagre Hadron Rap var konferensens höjdpunkt.

Move On-konferensen kändes som ett fint avslut på 00-talet och ett bra avstamp för ett nytt decennium. Redan i januari månad iår kom 2010-utgåvan av The Horizon Report. Den årliga rapporten om hur teknologisk utveckling påverkar utbildning i den omedelbara framtiden och på några års sikt. Rapporten ges ut av The New Media Consortium, en icke vinstdrivande organisation, vilken genom ett samarbete mellan forskare och utbildare från hela världen nominerar sex viktiga teknikområden som kommer att påverka högre utbildning inom tre tidsperspektiv; 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år. I årets rapport är nyckelordet återigen mobilitet. Man förutspår att socialt nätverkande och kunskapsinhämtande sker i allt högre utsträckning genom Smart Phones, Netbooks samt Laptops. Och den utvecklingen accelererar! I årets rapport finns mängder av länkar till olika mobila utbildningsprojekt. Lika snabbt kommer “Open Content” att vara ett faktum, vare sig vi villd et eller ej. Den omedelbara framtiden är att alltfler lärobjekt, kurser och föreläsningar läggs ut på Internet via olika plattformar. Inte minst Apples iTunesU som haft stor genomslagskraft. Om två-tre år prognostiserar man i rapporten att elektroniska böcker får sitt genombrott. Personligen tror jag att det går snabbare. Speciellt nu när Apple introducerat sin iPad. Nästa steg på två till tre års sikt anser man vara förstärkt verklighet, augmented reality, med hjälp av olika mobila elektroniska verktyg. Om fyra till fem år kommer vi att kunna använda datorer uteslutande med olika former av gester, gesture recognition/computing. Apples nyligen introducerade iPad är ett tydligt tecken på den här utvecklingen. i iPhone var det egentliga startskottet för vardagsanvändning med rörelsestyrning. Att använda visualiserade dataanalyser, Visual Data Analysis, är ytterligare ett utvecklingsområde som slår genom om fyra till fem år, prognostiseras i Horizon Report avslutningsvis.

Det finns många skäl att ta prognosmakarna inom The New Media Consortium på allvar. Inte minst efter det att Apple nu lanserat sin iPad och Google på allvar kastar sig in i smart phone-nischen och i mobila datanischen med sitt operativsystem Android. Dessutom har man med sin nya webbläsare Chrome, enligt mitt förmenande skapat den bästa och snabbaste webbläsaren hitintills, trots att den “bara” befinner sig i “Beta”-stadium! Microsofts Bing är ett dåligt skämt, den är långsam och rudimentär jämförd mot både Googles Chrome och Apples Safari! Just nu känns det som om Microsoft tillhör det förgångna medan Google och Apple är de nya vinnarna. Helt enkelt för att båda företagen, var och en på sitt sätt tagit tillvara web 2.0 samverkanskapacitet på ett bra och utvecklande sätt.

Jag bedömer att redan nu har vi sett en produkt som för oss in i 10-talet, det är Apples iPad. Även om den produkten mottagit en uppsjö av direkt negative till försiktigt kritiska recensioner är den en produkt att räkna med. Likt iPod och iPhone. Jag är ssjälv försiktigt skeptisk till iPad, men den produkten pekar framåt mot en oundviklig utveckling. Mot rörelsestyrda datorer. Vad alla journalister och kritiska röster mot Apples iPad hitintills, enligt min mening missat, är att iPad är Apples första “försöksballong” mot marknaden för en helt rörelsestyrd dator. iPad styr du med gester över den rörelsekänsliga OLE-glasskärmen. Det är det stora med iPad, förutom att den integreras i Apples stora, lättanvända, tillgängliga, intuativa nätverkssystem som inbegriper iTumes Store, MobileMe, iPhoto, iDVD, iMovie, iPhone, iPod, iPad osv. Helt enkelt en för användaren lättillgänglig och lättanvänd dator-/webbtillvaro. Ett system av olika delar som tillsammans bara fungerar! Det är vad som gjort Apple stora! Det borde konkurrenterna lära sig av!