Monthly Archives: November 2009

Inför första advent

Det är trevligt att få reaktioner på det jag skriver i min blogg. Senast fick jag en klok synpunkt. Jag skrev (utan att tänka efter) att elever tränas i att använda Excel. Jag borde ha formulerat mig; eleverna tränas för att kunna hantera ett kalkylprogram. För det var vad jag menade. Jag är tacksam för alla synpunkter. Det är bevis på att jag i alla fall har läsare.

Nu när julen och konsumtionsfesten snabbt närmar sig ökar marknadsföringsinsatserna. En samtida metod är “viral” spridning som marknadsföringsinsats. IKEA har i en kort video redovisat hur företaget med viral spridning via Facebook introducerat en ny butik i Malmö. Personligen anser jag att det är viktigt att informera om och träna elever i hur den här formen av marknadsföring/informationsspridning fungerar. Helt enkelt vaccinera oss mot viralt spridda budskap. Det här är viktigare, anser jag, än att kritisera Wikipedia för att inte vara vetenskapligt exakt och sann i alla delar!

Nu när julen och ledighet (för många av oss) närmar sig är det dags att tänka på hur del av den fria tiden ska utnyttjas för det egna, livslånga, lärandet. Ett sätt är att skaffa tankenötter att knäcka under helgerna. Själv har jag, genom mitt intresse för Darwin och artificiell intelligens, hamnat hos filosofiprofessor Thomas Metzinger vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hans senaste bok, Being No One, har jag planerat läsa under helgerna. Boken finns tillgänglig på Google Books. Jag har redan tagit mig genom Metzingers The Ego Tunnel – The Science of the Mind and the Myth of the Self. Det Thomas Metzinger försöker analysera är hur din och min “jag-uppfattning” uppstår och vad den består av. Som humanist och filosof med ett gediget intresse för teknik (läs; tvärvetenskapligt) belyser Metzinger på ett utmärkt sätt människans/min självbild. Jag har tidigare i år trängt genom Douglas Hofstadters I am a Strange Loop som jag anser belyser jag-uppfattning på annat sätt.

En sentida tradition i vårt avlånga land är att roas av animerad film under julen. Jag föreslår att utöka urvalet med det 20-åriga, såta paret, Wallace & Gromit. Den dominante, självupptagne Wallace med sin följeslagare hunden Gromit passar unga som äldre. Om den senaste produktionen A Matter of Loaf & Death – How They Donut finns en trevlig bakomfilm. På SVT Play finns månadsvis Wallace & Gromit-filmer avsnitt tillgängliga.

Ha en förväntansfylld första advent

Datorer i skolan – en nödvändighet eller en dyr felsatsning?

Det gått flera veckor sedan jag senast bloggade. Orsak; Det har i mitt tycke inte funnits mycket nytt och intressant att blogga om. Men, onsdagen den 11 november dök ett bidrag upp i Hallands Nyheter angående debatten om “Dator till alla”-verksamheten – “Vad kostar datorsatsningen” som blev en tändande gnista.

Opinonsyttringen innehåller de mest frekventa argument som används mot att erbjuda varje elev en egen dator i grundskolan. Likt vår egen utbildningsmajor Björklund önskar debattören se bevis för att datorer i skolan ger mätbara (kvantitativa) resultat när det gäller elevernas kunskapsnivå. Debattören menar att nationella prov utgör en indikator på tillägnad kunskap. Låter rimligt, om vi inte beaktar det faktum att redan när vi beslutar vad vi ska mäta/undersöka har vi påverkat resultatet/utfallet! I England, för att ta ett exempel, har nationella prov varit utsatta för kritik. Det visar sig att lärarna tenderar att lägga upp undervisningen så att eleverna ska prestera väl i de nationella proven. Lärarna avviker från utbildningsmålen i kursen till förmån för en formell prestation! Man utbildar eleverna för att klara nationella prov!

Om vi läser den senaste rapporten från försöket “En till En” i Falkenbergs kommun (andra året med en dator till varje elev och lärare) finns exempelvis noterat att eleverna lär sig använda Excel i matematiken. Prövas elevernas förmåga att använda Excel för problemlösning i våra nationella prov? Nej! Men för att svara upp mot yrkeslivets krav (om vi fortfarande anser att produktivt yrkesliv är målet med utbildning) är färdighet i att använda Excel absolut nödvändig. På samma sätt är förmågan att söka information/kunskap snabbt och värdera informationen viktigare än att ha med sig mängder av mer eller mindre oanvändbara fakta i sitt minne. Förmåga att söka och värdera information finns heller inte i våra nationella prov.

Men vi kan väl jämföra Falkenbergselevernas prestationer mot övriga Sverige? Visst, men jämförelsen blir inte rättvis om eleverna från Falkenberg förvägras använda sin dator i provet. Vi vet också att elever som använder dator och internet i vardagen arbetar i sociala sammanhang (läs; grupper). Men de nationell proven är individuella. För att vara konkret; Den skola vi har är uppbyggd för att leverera arbetare till ett samhälle vi inte längre har – industrisamhället! Professor Bo Dahlbom är en av som frenetiskt försökt få omvärlden att fatta att utbildningssystemet inte utvecklas synkront med samhället. I USA hörs samma invändningar mot skolans kunskapsförmedling. Sociala nätverken kommer att förändra lärandet i alla åldrar.

Intressant är att boktryckarkonsten, filmen, TV och Internet mött samma typ av kritik – Lärande får inte vara njutningsfyllt, roligt och avkopplande. Precis som skolfilmen kritiserades för att passivisera och blott förströ eleverna beskylls nu Internet för i stort samma sak. Professor Jeff Jarvis (han med “What Would Google Do?”) har publicerat ett antal roliga, tänkvärda och informativa korta videoproduktioner. En handlar om “våra vanliga invändningar mot Internet”. Jeff Jarvis uttrycker sig mycket bättre än undertecknad här finns hans video om Internet-invändningar.

De senaste forskningsrönen pekar på vikten av förströelse som dagdrömmar i tillvaron för att bättre kunna fokusera på exempelvis problemlösning. Det visar sig att vi ofta “kopplar av” från arbetsuppgifter, skolarbete och problemlösning i allmänhet med dagdrömmar eller annan verksamhet. Det innebär att det kanske inte är så farligt att studenter spelar spel, besöker You Tube, Facebook eller Twitter i sina Laptops under pågående föreläsning. För i perioder av koncentration blir inhämtad information mer bestående. I sammanhanget kan noteras att om vi bara ser till hur hjärnaktiviteten påverkas av datoranvändning tyder rön på att aktiviteten ökar.

I den andra rapporten från Falkenbergsförsöket påpekar författarna att eleverna nu skriver längre och bättre berättelser än tidigare. Den här egenskapen mäts och värderas inte i nationella prov. En annan fördel som framhålls i rapport nummer två är att alla elever blir “sedda”. Blyga elever får en uppmärksamhet som inte uppstår i den “traditionella undervisningen”. Datorer i skolan innebär helt enkelt större, konkret, demokrati. Ladda ner och läs rapporterna från Falkenbergsförsöket och skaffa dig en egen uppfattning.