Monthly Archives: September 2009

Text för eftertanke

Dagens blogginlägg från mig är ett citat. Ett citat ur Pamela Livingston´s bok 1-to-1 Learning: Laptop Programs That Work.

[W]e need to make “The Shift.” The Shift: to classrooms that are not solely teacher-centric, with the teacher as lone disseminator of knowledge and the children in the awe-stricken and lesser role of recipients of the knowledge. The Shift: where the teacher sometimes has the central role when he or she explains and coaches and elaborates on work to be done … but not always. The Shift: where the learners sometimes have the central role, either individually or in groups. The Shift: where the roles of teacher and learner are fuzzy; sometimes the teacher learns from the students; sometimes the students learn from one another; and, yes, sometimes the students learn from the teacher. The Shift: where sometimes it’s hard to know who has the central role, where activities are buzzing along, learning is happening, dynamics are shifting, and no one is “looking up” to anyone as the sole source of knowledge.

Nothing jumpstarts The Shift quite like 1–to-1. Because when every student in the room has a [laptop], he or she does not have to look “up” to the teacher for resources or ideas – the student has resources at his or her fingertips. There is no distribution or retrieval of materials, no sole purveyor of information, and no firm start or stop to learning because it can continue beyond the classroom into the library, or home, or anywhere.

Some find The Shift dangerous. And in a way, it is. It’s dangerous to the educator who controls the classroom with an iron fist and wants all the answers on the test to be things he or she said in class, repeated word-for-word. It’s dangerous to educators who have assigned the same report on Gandhi over the past 20 years and haven’t started to require synthesis or analysis of information. It’s dangerous to teachers who physically stay in one place – the front of the classroom – and move only to write on the chalkboard or whiteboard. It’s dangerous to educators who don’t want anyone to “read ahead” or to “think ahead.”

It’s dangerous to educators who view themselves as the most knowledgeable person in the room and are personally invested in staying that way. It’s dangerous to teachers who haven’t paid attention to their unengaged students and keep covering the material anyway, they way they think it ought to be covered, believing students should adapt to their approach.

Den här texten passar bra att ta med dig om du läser dagens “Brännpunkt” i Svenska Dagbladet “Dags att skolan tar steget in i 2000-talet“. Notera då också de kommentarer som kommit in. Hitintills från läsare som reagerar på rykten och hörsägen om hur “hemskt” och “dyrt” det är med datorer. Kommentaren om “hellre en bra kartbok” än endator har uppenbarligen inte upptäckt att det finns GPS och i samband med den tekniken producera utsökta kartor – på webben!

Söndagen den 26 augusti fyllde Anders Mildner (journalist och medieanalytiker) en spalt med klok text under rubriken “Framtiden för skolan ett enda grupparbete“. Det drar ihop sig till en konfrontation mellan de som vill utveckla och de som vill konservera. Hegelian, som jag är, ser jag med tillförsikt på utvecklingen.

Citerat i måndagen.

Alla dessa bekymmer

Det har tagit tid, igen, innan jag producerat ett nytt blogginlägg. Men här kommer ett! Det har varit hektiska dagar på högskolan. Distanskurser förlagda till lärcentrum, som jag svarar för, har startat och många språkliga missförstånd och feltolkningar måste redas ut. “Wittgenstein was right!” språket är en trubbig kommunikationsform.

Innan alla kursstarter var jag på Gotland. Högskolan på Gotland stod för värdskapet i det lilla nätverk som vi kallar “Kust till Kust”. Nätverket består av mina kollegor vid, förutom Högskolan Gotland, Blekinge Tekniska Högskola, Tekniska Högskolan Jönköping, Högskolan Kalmar och Växjö Universitet. De två sistnämnda blir strax Linnéuniversitetet.

Vi kom fram till vid mötet att NSHU skulle behövas idag. Främst för ta tag i och reda ut lärarnas upphovsmannarättliga krav och rättigheter. Tyvärr tog ju sittande regering i sin iver att skära ned antalet myndigheter, bort NSHU. Den enda myndighet som idag skulle haft mandat att ta tag i frågan. Regeringens förhoppning att våra Svenska lärosäten reder ut fråga själva är orealistisk. Lärosäten vill inte samarbeta! Man ska konkurrera!

Ett annat resultat av mötet på Gotland var att jag lockades använda Netvibes en aggregeringsplattform. I grunden djupt skeptisk laddade jag ned Netvibes och började bygga min version med mina RSS-strömmar. Och se, det gick snabbt och lätt. Netvibes uppbyggnad är intuitiv, lätt att förstå. Idag kan jag inte leva utan den. Bekvämt att ha alla mina viktiga sociala plattformar och RSS-strömmar från tidningar, institutioner, andra sajter och sociala plattformar snabbt åtkomliga utan att behöva logga in separat på varje plattform. Netvibes sköter auktorisationen. Jag får dessutom en kortfattad och överskådlig presentation av alla plattformars rubriker och nyheter.

Jag kan också dela min Netvibe med andra som har behov av att se min agenda och mina meddelanden. Vid mötet på Gotland fick jag klart för mig att en ny lärplattform är på “G”. En plattform som samtidigt är en social aggregator. Nästan som Netvibes, men med den skillnaden att lärplattformsdelen är det centrala. Den kommer att erbjuda samma tillgänglighet och användbarhet som Netvibes. Den nya lärplattformen i vardande bygger på APIer och RSS-strömmar. Det här har jag efterfrågat i flera år. Äntligen kommer den (förhoppningsvis). Samtidigt som rykten gör gällande att Apple ska bygga in en social aggegator i iTunes! Spännande utveckling!