Elektroniska böcker

Åter från sommarens ledighet. Har avstått från bloggande under hela min semester. Men tredje dagen i tjänst känner jag trycket att åstadkomma ett inlägg.

När det gäller böcker kan livslängden för kurslitteratur bli avsevärt längre, med bibehållen lönsamhet, enligt “den långa svansen“-modellen om böckerna blir elektroniska. Inga tryckkostnader, inga lagerkostnader och inga mellanhänder (läs; bokhandlare) enligt What Would Google Do-modellen. Den som önskar en tryckt version kan få sitt exemplar genom “print on demand“-teknik.

Böcker kan i elektronisk form göras mer “lexivisuella” än någonsin tidigare. Fotnotshanteringen blir enklare för läsaren. Ord/begrepp som behöver förklaring länkar till en dold text. Läsaren klickar på ordet och får noten presenterad. I Adobe Acrobat 9 kan även videoinslag bäddas in i den elektroniska boken. Amazon har under ett par år försökt med sin Kindle en elektronisk läsplatta. Nu har Sony presenterat nya läsplattemodeller och ihärdiga rykten gör gällande att Apple kommer med en läsplatta. Uppenbarligen bedömer företagen att marknaden finns och kommer att öka. Kommer trenden, om den blir ihållande, att resultera i det boklösa klassrummet?

Det verkar som om vi nu bevittnar början av “den nya ekonomin” Där författare och akademiker som Jeff jarvis (What Would Google do), Chris Anderson (Wired) och Dan Airely (Predictably Irrational) verkar ha god “koll på” utveckling och trender. Chris Anderson hänvisar till både Jeff Jarvis och Dan Airely i sin senaste bok, Free.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *