Monthly Archives: July 2009

Free – är “gratis” eller “fritt” framtiden?

Så gör jag nu ett uppehåll i min semester. Ska arbeta i fjorton dagar. Andra arbetsdagen efter två veckor från arbete och blogg är det lika gott att komma igång, också med bloggandet.

Just nu pågår runt om i västvärlden diskussioner om dagspressens (icke) framtid. Jeff Jarvis, författaren till What Would Google Do?, har publicerat många tankar om journalistens framtid på sin blogg, The BuzzMachine. Här är Jeff Jarvis “på hemmaplan”, han är journalist till yrket. Google utgör ett av tidningshusens bekymmer. Dagspressen i USA försöker med olika metoder att begränsa Google-sökmotorns aggregering av nyheter. Jeffs ståndpunkt är att man tänker fel hos ägarna av de stora dagstidningarna. Mer och mer uppenbaras att dagstidningarna står inför en ofrånkomlig förändring. Papperstidningen kommer försvinna mycket snart (enligt Jeff)! För omedelbara “nyheter” fungerar, bevisligen, Twitter, craigslist och Facebook mycket bättre.

Chris Anderson, chefredaktör för tidningen Wired, har i sin senaste bok “Free: The Future of a Radical Price” utvecklat tankegångarna om den nya “gratis/dela med sig”-marknaden från sin förra bok The Long Tail – Why the Future of Business Is Selling Less of More. I Chris “egen” tidning Wired, kan du läsa en introduktion till de centrala delarna i Free: The Future of a Radical Price.

Chris Andersons resonemang går ut på följande: Genom att produktions- och distributionskostnaden för tjänster och produkter sjunker till nära noll och intet, genom Webb 2.0, kan företag skänka bort produkter och tjänster. Vad man tjänar pengar på blir dels annonsering från andra företag på den egna hemsidan (se på Google exvis.), dels på tilläggsprodukter och tjänster, “premium” versioner av grundprodukten/tjänsten. iTunes är gratis, men för att kunna utnyttja tjänsten fullt ut krävs en iPod eller iPhone. Google har på företagets Public Policy Blog tagit upp Chris Andersons resonemang. I det här fallet hur “gratis”-tjänster förhåller sig till anti-trust lagstiftningen i USA.

Chris Andersons slutledningar står givetvis inte emotsagda. På Squidoo, en aggregeringssajt för hemsidor (se här ett exempel på nya “gratis”-tjänster!) finns samlat olika debattörer i fråga om Free: The Future of a Radical Price. Malcom Gladwell på den anrika tidningen The New Yorker tillhör en av de främsta kritikerna av Chris Anderson och “gratis/dela med oss” framtiden.

Chris Andersons bok Free: The Future of a Radical Price går att ladda hem gratis, om du bor i USA. För den som vill äga en tryckt version måste köpa den från Amazon eller bokhandel. Boken finns också i en talboksversion som är gratis. Men, vill du ha den förkortade versionen, måste den köpas (en premium version). Du får då dessutom den förkortade, tryckta upplagan, på köpet (premium)! I det här sammanhanget passar beteendeekonomen Dan Airelys forskning in. Han har undersökt skillnaden i valet av choklad om båda produkterna har närliggande pris, respektive om en är gratis! Resultatet: I första fallet var valen ganska jämnbördiga. Men om den ena produkten var gratis valde de flesta försökspersoner just den! Trots att priset på den andra tillverkarens choklad var högst symboliskt! Jag rekommenderar dig att lyssna till Dan Airelys korta samtal med andra forskare som han publicerar som podcasting på Arming the Donkeys.

Att fullt ut leva som han lär lyckas inte Chris Anderson. Hans nya bok Free: The Future of a Radical Price går inte att ladda ner gratis om du befinner dig i andra länder än USA! Beroende på just förlagsrättigheter! Dock om Pirate Bay-debatten vägs in i hur exempelvis Google och Apple agerar håller något på att hända. Lärosäten kommer inte att stå opåverkade. Föreläsningar från universitet i USA och England finns idag tillgängliga på iTunesU. För att gå en kurs och få ut betyg måste du dock betala. Betyget är en Premium-tjänst, för att använda Chris Andersons begrepp.

Det här var några “gratis/dela med mig”-tankar i tisdagen

iPhone för videoproduktion

Nu har det kommit, tillbehöret som förvandlar din iPhone till en kompetent videokamera! Se videon! Kanske lite väl mycket “Overkill” ifråga om teknisk lösning. Men ändå!

Här finns, mig veterligt, den första musikvideon Technologic Overkill producerad med en iPhone. Enkel, repeterande, “Kraftwerk Sound a Like”-musik, men lite kul ändå. Gruppen som skapat låten kallar sig XFYA.

Intressant för mig som gammal filmare är att följa hur produktionsutrustningen för rörlig bild med ljud blir allt mindre och enklare. Men ger ett bra resultat. Dessutom att det genom You Tube, Vimeo mfl. plattformar blir allt enklare att distribuera produktionerna.

I Richard Bransons senaste Pitch TV Episode 2, finns en filmproducent, Caroline Spencer, som söker investerare till en filmproduktion Webcam City om “Jet Set”-livet i London inför olympiaden 2012. Producenten lovar god utdelning på investerade pengar plus och det här är nytt och helt i linje med WWGD, investeraren kan få delta i en filmroll!

Sommarhälsningar

Hur bra är Blended Learning?

Hade tänkt mig att inte blogga under min semester. Första semesterveckan innebar högsommar och ingen ork att skriva. Nu, i början av andra veckan är det lätt molnigt och soldis utan alltför hög värme. Alltså finns viss kraft att se över vad som dykt upp i mina nätverk när det gäller IKT, men även inom andra ämnesområden.

Webbnyhetsbulletinen Dangerously Irrelevant som drivs av Scott McLeod, J.D., Ph.D har besökt en konferens och där stiftat kontakt med Florida Virtual School som har skapat en plattform för ett “Historiespel”! Spelet anpassar sig till den kunskapsnivå eleven har i början av utbildningen som löper under ett år. Resultaten påstås vara goda!

I det här sammanhanget är det på sin plats att lyfta fram artikeln Meta Analsys Is Blended Learning Most Effective. Artikeln bygger på rapporten Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning från US Department of Education. Rapporten är en analys av forskningsrapporter i området från 1960 till 2008. Som väntat är resultatet av analysen blandat. Men det kan påstås att “Blended Learning”-modellen verkar vara minst lika effektiv som klassisk klassrumsundervisning. I rapporten skrivs;

“The studies of more recent online instruction included in this meta-analysis found that, on average, online learning, at the post-secondary level, is not just as good as but more effective than conventional face-to-face instruction.”

Läs gärna hela rapporten.

Hälsningar från ledigheten