SET kollegium i Varberg

Idag, torsdag och fredag 7 och 8 maj, är hela Sektionen för Ekonomi och Teknik håller kollegium i Varberg. På Stadshotellet i Varberg hålls kollegiet.

Per-Ola Ulvenblad inleder SET-kollegiet i Varberg

Per-Ola Ulvenblad inleder SET-kollegiet i Varberg


Många frågor ska behandlas under de två dagarna lärare och övrig personal är i Varberg. Inledningsvis talade sektionschefen Per-Ola Ulvenblad om innehållet för kollegiedagarna. Därefter presenterade lärare och undertecknad erfarenheter från verksamheten. Fokus låg på pedagogiska exempel och distansteknik.

Pia Ulvenlad berättar om videokonferens med San Marcos

Pia Ulvenblad berättar om videokonferens med San Marcos


Pia Ulvenblad berättade om våra videokonferensuppkopplingar mot California State University of San Marcos. Läraren Jonas Rundqvist redovisade hur man examinerar distanstudenter. En kortare diskussion kom att handla om risken för fusk vid distanstentamen. Att involvera Lärcentrum framhölls som en möjlig väg att eliminera risken för tentamensfusk. Kemiläraren Roger Lindegren redovisade ett projekt inom lärarutbildningen. Hans presentation var fylld av humor. Projektet handlade om konsten att göra kemi intressant för unga åldrar.

Roger Lindegren berättar om kemilärarprojektet

Roger Lindegren berättar om kemilärarprojektet


Undertecknad gjorde en snabb exposé om dagsläget för “mobilt lärande”. Inte minst när det gäller studenternas Internetbeteende. Allt utgående från undersökningen Internet Explorers samt från tankemodellen WWGD. Min presentation slutade i hur iPhone används vid ACU. Bento 2 för både dator och iPhone redovisades som ett administrativt verktyg för både lärare och student. Studenterna kan använda det Bento-deriverade gratisprogrammet Campus. Jag avslutade med att önska få inspel på idéer till projekt att skapa runt mobilt lärande.

Resten av tiden ägnas åt värdegrundsdiskussioner.

Hälsningar från Varberg Stadshotell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *