Monthly Archives: May 2009

WWGD? Svar – Google Wave

Så har det hänt! Det många av oss misstänkt och väntat på sedan dagen då Google köpte Marratech. Lars och Jens Rasmussen, boende i Australien och som utvecklat Google Maps, har skapat en betaversion av kollaborationsplattformen Wave som visats på Google Developer Conference.


Det handlar om en Open Source lösning. Just nu har man visat beta versionen för alla som är intresserade av att vidareutveckla systemet med “kluriga” applikationer. Utvecklarna har börjat med att förändra e-postandet till en kommunikationsplattform/social webbhanterare för dina kontakter. Som en konversation med vänner du grupperar ihop för tillfället. En praktisk demonstration av de byggstenar som finns i Wave. Systemet fungerar givetvis med de mest populära webbläsarna, Explorer, Safari och Firefox. Det är ett system som fungerar synkront såväl som asynkront. MSN realtids chatt kombinerat med e-post. Deltagare kan byta bilder och dokument genom att “dra och släppa”.

Det går enkelt, dra och släpp, att synkronisera filer/bilder i Wave med en egen blogg. Och i bloggen integreras en länk till Wave för kontakt. Gruppdiskussioner kan skapas utifrån en blogg. All konversation aggregeras i Wave. Wave kan koppla till andra sociala plattformar. Det går att bädda in Wave i andra plattformar. Wave kan direkt användas i Googles mobiltelefonoperativ, Android – givetvis!

I dokument som en grupp arbetar med integreras medlemmarnas kommentarer i dokumentet. På det ställe där kommentaren är relevant! Olika arbetsgrupper kan arbeta med samma dokument. Flera deltagare kan samtidigt bearbeta samma dokument.

En hake med Wave är kopplingen till de olika sociala plattformar som kräver medlemskap, Facebook eller Twitter. Hur kan Wave utgöra en “Single Sign On”-port till de sociala plattformar du redan är medlem i? Idag måste du logga in på den medlemsplattform du vill integrera med Wave. Nu väntar jag på en bra ljud-/videoapplikation så Wave-deltagare även kan kommunicera med rörlig bild och ljud. Det dyker förhoppningsvis upp i kommande applikationer. För lärosäten är givetvis frågan, kan Wave fungera som ett LMS? Troligen, efter en tids utveckling av “rätt” applikationer för utbildning.
Är du intresserad av att skapa applikationer som du bedömer vara viktiga – kontakta Google och hämta en “sandlåda”! !

Ännu mer hänryckta hälsningar

WWGD – en kort föreläsning

Jag har bloggat om Jeff Jarvis och hans bok What Would Google Do (WWGD)? tidigare. Men tankar i boken är så viktiga, bedömer jag, att det är all anledning att sätta oss in i hans tankar. Du kan följa Jeff på hans egen blogg The BuzzMachine. Där hittar du också fler videos där Jeff Jarvis utvecklar sina WWGD-tankar.

Vare sig du håller med eller är skeptisk och kritisk till vad journalisten och universitetsläraren Jeff Jarvis framhåller i sin bok What Would Google Do?, är det viktigt att läsa och lyssna till honom. Sedan ska du ställa dig själv samma fråga och reflektera över WWYD (What Would You Do)?.

Här finns en bra och kort föreläsning av Jeff jarvis från Brite 2009 konferensen vid Columbia Business School

Jeff Jarvis at BRITE ’09 conference from BRITE Conference on Vimeo.

Se, lyssna och reflektera. Det Jeff framhåller i sina teser har stor inverkan på vår verksamhet som lärosäte. Vi borde tänka som Google för att ha en framtid i den nya “bytesekonomi” som håller på att växa fram. Jeff Jarvis är en obotlig framtidsoptimist och ser till möjligheter snarare än hinder. Med den grundinställningen står undertecknad mycket nära Jeff Jarvis.

Videon med Jeff kan ses som ett exempel på inspelad och lagrad föreläsning. Något som alla lärosäten måste börja ägna sig åt. Då gärna inom en Creative Commons-miljö.

Hänryckta pingsthälsningar

Mobilitet och trender

I webb-publikationen Campus Technology har man nyligen publicerat en artikel som har ambitionen att täcka en stor del av mobilanvändandet vid lärosäten i USA. En av slutsatserna är att bristen på en standardiserad form av operativsystem hindrar utvecklingen. Det är ytterst få lärosäten som vill diktera vilken mobiltelefon studenterna ska använda privat och i studierna. Som det är idag kan egentligen bara SMS utväxlas mellan de olika operativsystemen. Applikationer utvecklade på Apples operativ fungerar bara på iPhone och applikationer utvecklade i Googles Android fungerar bara där. Samma gäller givetvis även för Symbian och Windows. Trist eftersom det hindrar användningen och möjligheterna att utveckla det mobila lärandet med hjälp av handdatorer/mobiltelefoner.

I Campus Technology har det även publicerats en aktuell undersökning, trendspaning, vad gäller unga studenters internetbeteende. Nu handlar undersökningen om hur ungdomar i USA agerar inom Web 2.0 miljön. Sociala plattformar utnyttjas av många. Nätspelande förekommer också i stor utsträckning. Men i övrigt finner jag inga överraskande resultat.

Som en koppling till ungdomars nätspelande och närvaro på sociala plattformar hålls nu den första examensdagen i Second LIfe! 40 distanstudenter vid Bryant & Stratton College samlas den 10 juni i Second Life och där hålls en betygsutdelningscermoni! Misstänker att det inte är den sista!

Web 2.0 kan ju användas på många sätt. Ett i mitt tycke roligt exempel är hur man vid Finlands Virtuellayrkeshögskola på ett roligt sätt förmedlar information om hur och var du som student ska söka information när du skriver en uppsats. Någon här i Sverige som “törs” vara lika informell i kommunikationen med studenterna?

Vad händer när majoriteten av studenterna finns på distans. Vad händer då med lärosätets självbild? När campusundervisning inte längre är normen! Det här diskuteras i en artikel i den amerikanska nättidningen Inside Higher Ed, The Distance Ed Tipping Point. När allt fler studenter läser via nätet blir det nödvändigt att se till att alla lärare kan hantera de verktyg som behövs och att de får rätt stöd. Dessutom kräver studenterna mer stöd och dessutom inte under “normala” arbetstider. Kompetens i nätbaserad undervisning kommer då att bli ett krav vid alla nyanställningar. Missa inte kommentarerna efter artikeln! De ger mycket information och en källa till nya reflektioner.

I torsdagen

Tidsbrist

Jag skulle ha bloggat redan i förra veckan. Men helgen var som vacker och i den här veckan har jag haft möten i enda lång rad. Bifogar en ”trift”-bild från förliden helg.

Trift vid Apelviken

Trift vid Apelviken


I övrigt ökar nu användningen av mobiltelefoner i utbildningen vid lärosäten i USA (läs min tidgare blogg om mobilt lärande). Nu senast har University of Missouri meddelat att man kommer kräva av journaliststudenter att de skaffar en iPhone eller iPod Touch för sina studier! Det framgår av en artikel i nättidningen Wired Campus. Läs också läsarnas kommentarer till artikeln. Kommentarerna ger djupare information och fler åsikter än själva artikeln! Anledningen till kravet på att studenterna ska ha en mobiltelefon är att alla lektioner kommer att läggas ut som podcasts. På så sätt kan studenterna komma åt sina kurser närsom helst och varsom helst. Alltfler lärosäten gör sina föreläsningar tillgängliga på Apples iTunesU(-niversity) och University of Missouri är ännu ett exempel på en trend.

Det som var väckt uppmärksamhet, i det här fallet, är att lärosätet kräver att studenterna köper produkter från endast en leverantör – Apple! I lokalpressen har diskussionens vågor gått höga. Läs här om den lokala debatten.

Jag kan förstå reaktionerna, men samtidigt är det konstigt att ingen reagerat på att många lärosäten, offentliga instutitioner och privata företag väljer Windows som operativsystem och utesluter Apple/Unix. Att låsa sig till ett enda operativ är mindre kontroversiellt än en fysisk produkt! För det är iPhones/iPods operativsystem som man egentligen är ute efter. Det är lättheten att skapa egna ”Apps” (applikationer) som gör Apples produkter överlägsna. Den enda verkliga konkurrenten när det gäller att förhållandevis enkelt kunna skapa egna ”Apps” är Googles Android som finns i flera mobiltillverkares produkter, HTC, Motorola, Nokia och Samsung. Det som talar för Apple, inom utbildningssektorn, är att företaget redan har en lättillgänglig, funktionell och utvecklad infrastruktur för mobilt lärande. Återstår att se vilket operativ som blir dominerande. Vi får väl låta Darwins princip verka ett tag.

Snabbt nedtecknat i torsdagen

SET kollegium i Varberg

Idag, torsdag och fredag 7 och 8 maj, är hela Sektionen för Ekonomi och Teknik håller kollegium i Varberg. På Stadshotellet i Varberg hålls kollegiet.

Per-Ola Ulvenblad inleder SET-kollegiet i Varberg

Per-Ola Ulvenblad inleder SET-kollegiet i Varberg


Många frågor ska behandlas under de två dagarna lärare och övrig personal är i Varberg. Inledningsvis talade sektionschefen Per-Ola Ulvenblad om innehållet för kollegiedagarna. Därefter presenterade lärare och undertecknad erfarenheter från verksamheten. Fokus låg på pedagogiska exempel och distansteknik.

Pia Ulvenlad berättar om videokonferens med San Marcos

Pia Ulvenblad berättar om videokonferens med San Marcos


Pia Ulvenblad berättade om våra videokonferensuppkopplingar mot California State University of San Marcos. Läraren Jonas Rundqvist redovisade hur man examinerar distanstudenter. En kortare diskussion kom att handla om risken för fusk vid distanstentamen. Att involvera Lärcentrum framhölls som en möjlig väg att eliminera risken för tentamensfusk. Kemiläraren Roger Lindegren redovisade ett projekt inom lärarutbildningen. Hans presentation var fylld av humor. Projektet handlade om konsten att göra kemi intressant för unga åldrar.

Roger Lindegren berättar om kemilärarprojektet

Roger Lindegren berättar om kemilärarprojektet


Undertecknad gjorde en snabb exposé om dagsläget för “mobilt lärande”. Inte minst när det gäller studenternas Internetbeteende. Allt utgående från undersökningen Internet Explorers samt från tankemodellen WWGD. Min presentation slutade i hur iPhone används vid ACU. Bento 2 för både dator och iPhone redovisades som ett administrativt verktyg för både lärare och student. Studenterna kan använda det Bento-deriverade gratisprogrammet Campus. Jag avslutade med att önska få inspel på idéer till projekt att skapa runt mobilt lärande.

Resten av tiden ägnas åt värdegrundsdiskussioner.

Hälsningar från Varberg Stadshotell

Årets examination av MediePiloter

I går, den 5 maj, var jag i Stockholm och examinerade årets avgångsklass av MediePilot studenter. En Kvalificerad Yrkesutbildning som jag är delaktig i och ansvarig för sedan 1990-talet då den kallades Videografik. Årets avgångsklass redovisade sina examensarbeten officiellt på Porslinsfabriken, Rörstrandsgatan 33, Stockholm mellan klockan 16 och 21.

MediePilot examen

MediePilot examen


Intressant är att notera hur olika fokus är för varje årskull av studenter. Även om vi som skapa utbildningen har den generella målsättningen att ”bara” skapa berättare. Medborgare som med de idag mest förekommande kommunikationsformerna kan berätta en historia som kommunicerar. I år låg (återigen) ett ökat fokus på att berätta i musikvideons form. Fyra olika, bra, produktioner kunde vi examinatorer se och höra. Men, även andra distributionstekniker hade använts för studenternas examensarbeten.

Examination

Examination


”Konsthuvud”-teknik i kombination med rörlig bild redovisade en student. Ett bra, om än kort, försök som kommunicerade både visuellt, audiotoriskt och känslomässigt. En berättelse i talboksform med vidhängande miljö, madrass och chokladbitar samt levande ljus, var också en kommunikationsform som vi fick uppleva! En sak jag noterade var att några studenter, trots sin ålder (+25), alltjämt prövar sina pubertala gränser i bildskapandet. Påfallande influerade av Stanley Kubricks ”Eyes Wide Shut”. En annan student hade, upplevde jag, inspirerats av mina filmhistoriska föreläsningar. I det här fallet av Bunuel och Dalis ”Un Chien Andalou”. Speciellt scenen med ”öppnade ögat”.

Examensutställning 09

Examensutställning 09


Generellt var vi examinatorer lite besvikna över kvalitén på årets studentarbeten. I ett anfall av självkritik kom vi fram till att vi måste bli bättre på att handleda våra studenter. Att under alla arbeten studenterna åstadkommer vara närvarande med stöd, råd och kritik. Tyvärr är det här engagemanget i studenternas arbeten koppalt till ekonomi. Det är dyrt att vara tillgänglig. Kanske kan vi försöka att med modern kommunikationsteknik för att bli mer närvarande. You Tube och Vimeo är två plattformar att lägga upp rörlig bild på. Twitter och bloggar finns också som kan användas som lärobjekt.

Tankar från X2000 på väg mot Göteborg i onsdagen

Besök i Bryssel

EU i Bryssel

EU i Bryssel


23-24 april var jag i Bryssel som styrelsemedlem i SVERD. Vi besökte en regionalt EU-kontor MidSweden Office, EU-parlamentet samt Vinnovas representation i Bryssel. Den här bloggen skulle ha publicerats långt tidigare, men av olika skäl har det dragit ut på tiden.

EU portal i Bryssel

EU portal i Bryssel


Bryssel är i mitt tycke en ful stad. Det stora torget med sin ursprungliga bebyggelse är det enda som har visst upplevelse-/skönhetsvärde. Manneken Pis har jag sett redan 1973, så jag gick runt och letade bra Belgisk choklad. Det finns lika många chokladbutiker som Chocolatieer!

Stora torget

Stora torget


EU-parlamentsbyggnaderna ger mig obehagliga associationer till Mussolinis förortsbygge Eur i Rom. Pampiga, höga portaler som gör att du känner dig liten och obetydlig. En maktens arkitektur.

Sofia Pedersen Mid Sweden Office

Sofia Pedersen Mid Sweden Office

På Mid Sweden Office berättade Sofia Pedersen om den verksamhet som en Svensk region bedriver i Bryssel. Fokus var satt på det Livslånga Lärandet. Inom EU är inget detaljreglerat. Utbildning anses inte överstatlig. Men man vill driva på för att öka kvalité och effektivitet. Skapa ökad rörlighet i utbildningen. Göra det möjligt för Europas medborgare att inhämta ny kunskap i andra miljöer. Man vill öka jämlikhet och skapa aktiva medborgare genom att höja innovationsgrad och kreativitet på alla nivåer i utbildning och yrkesträning. Inom EU ska partnerskapet mellan skola och näringsliv utvecklas. Visst fokus ligger på språkutbildningar och yrkesutbildningen av lärare. Nyckelkompetenser är viktiga. Nya kunskaper för nya arbeten innebär att yrkesutbildningen måste öka. Tyvärr har Sverige nu hamnat efter inom vuxenutbildningen.

EU byggnad

EU byggnad

Till Mid Sweden Office kom Koen Nomden, representant för EACEA The Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency. EACEA är ansvarig för styrningen av de delar i EU-programmen som berör utbildningsområdet, kultur och det audiovisuella området. Få svenskar är anställda inom EACEA och det är få representanter från Skandinavien som deltar i verksamheten. Erasmus Mundus II programmet 2009-2013 är ett världsomfattande samarbete för att öka mobiliteten inom högre utbildning. Programmet har tre huvuddelar;
– Gemensamma program mellan lärosäten när det gäller master- och doktorandprogram
– Partnerskap med lärosäten utanför EU
– Stödja högre utbildning inom Europeiska lärosäten
Utveckling av program och kurser sker inte inom Erasmus utan inom Life Long Learning-programmet. Här ska man främja mobilitet hos studenterna. Efter som de som studerar i Sverige inte betalar för sin utbildning är det mer besvärligt för Svenska studenter att delta i Eurasmus program. Men det går!
Partnerskap med tredje lands lärosäten för att göra examen. Studenter kan läsa i ett land för att nästa termin flytta till ett annat eller läsa samma kurser parallellt i olika länder. Varje program har sin egen webbsajt.

Koen Nomden berättar om EACEA

Koen Nomden berättar om EACEA


Det finns i år 15 masterkurser och 10 doktorandkurser. KTH och Lund deltar i årets utbud. Oxford och Cambridge deltar inte, de behöver inget EU-stöd! Det av George Soros skapade Central European University, däremot, är mycket aktiv.
EU Bryssel, plenisalen

EU Bryssel, plenisalen

Efter mötet på Mid Sweden Office var det dags att besöka själva EU-parlamentet. Tyvärr befann sig samtliga EU-delegater i Strasbourg den här veckan. Men vi fick i alla fall se plenisalen i Bryssel. Elegant bygge även om jag upplevde att plenisalen kändes förhållandevis “liten”. Upplevelsen av salen var; Inte så stor som den yttre arkitekturen. Mer åt det “intima” hållet – faktiskt.

Maths Persson Vinnova Bryssel

Maths Persson Vinnova Bryssel

Den 24 april var det dags att besöka Vinnova. Maths Persson tog emot oss och berättade om forskningsstöd inom EU. Vetenskap anses vara en angelägenhet för gemenskapen. Som vanligt, krävs tid för att skriva en ansökan som kan accepteras av EU. Att satsa på forskning är okontroversiellt i Sverige, men mer problematiskt inom EU. Ett mål är att investera i gemensamma anläggningar för forskning. För EU har som mål att bli ledande inom forskning (läs; överträffa USA). Det finns ju 500 miljoner innevånare inom EU. Målet är att få fram banbrytande forskning. Därför satsas stora pengar under lång tid till forskare. Maths framförde att tillämpad forskning ger dock största avkastningen i BNP räknat! Vinnova ska hjälpa forskare och branschorganisationer att hitta projekt genom partnersök och hjälpa till att skriva ansökningar. Nya utlysningstexter publiceras i sommar. Vinnova kan ordna möte med project officer för att skriva en ansökan på bästa sätt.

Bryssel

Bryssel


Brysselhälsningar