Monthly Archives: March 2009

Mobilt lärande

I fredag eftermiddag hade jag ett långt, trevligt samtal med Håkan Selg vid Uppsala Universitet. Håkan är mannen bakom undersökningen Internet Explorers. Håkan och undertecknad är rörande överens om det mesta. Vad som är det fina med undersökningen Internet Explorers är att vi för första gången, mig veterligt, har en kvantitativ undersökning över olika åldersgruppers internetliv. Nu vet vi vad olika åldersgrupper och kön sysslar med på webben.

Det fina eller trista, om du så vill, med undersökningen är att den ger en ingång till en förklaring om varför det är så svårt att få webbaserade verktyg (läs; datorer) organiskt integrerade i skolarbetet såväl som i akademin. Svaret är; Lärarkåren är för gammal! För tyvärr är det så att vi 30+ uteslutande använder internet för att sända och ta emot e-post! Vad värre är, det här svenska resultatet stämmer väl överens med flera undersökningar gjorda i USA.

Under 30-årsstrecket är Web 2.0 integrerad i individernas sociala liv. Det MMSas, SMSas, Bloggas, Twittras och Facebookas ständigt. Att vara konstant uppkopplad är inget problem, inte ens ett bekymmer. Snarare tvärt om. Är du inte uppkopplad finns du inte! Åtminstone inte i ditt sociala nätverk. Lite överraskande är däremot att Håkan i djupintervjuer om mobiltelefonbeteende upptäckt att vi, oberoende av åldersgrupp, är relativt obenägna att se och använda mobilen som en liten dator. Kanske beror attityden på att så få haft närkontakt med iPhone, som en lysande exponent för framtidens mobila kommunikationslänk. Sony/Ericsson, Nokia, LG, Samsung ligger efter i utvecklingen.

Jag har redan i min blogg berättat om hur ledningen vid Abilene Christian University (ACU) i Texas förser varje student vid inskrivningen med en iPhone. Och som en händelse likt en tanke fick jag ögonen på den här artikeln i webbtidningen Campus Technology. Artikeln handlar om att lärplattformen (LMS) Blackboard nu integrerar iPhone i sitt LMS. Mobiltelefonen blir också en lärplattform.

Jag har en bestämd känsla av att en bidragande orsak till den här, nu accelererande utvecklingen, är att Apple (visa av tidigare misstag) släppt en del av kärnkoden till iPhone i form av en färdig utvecklarsats, Software Development Kit (SDK). Helt klart driver existensen av en SDK på utvecklingen av det mobila lärandet. Det är här Apple ligger långt före sina konkurrenter. För även om konkurrenterna erbjuder ”Apps” så har man inte lika många utvecklare som Apple! Apple har idag över 10 000 som laddat hem en SDK! Över 1500 är aktiva och sänder in nya ”Apps” till Apple för godkännande i en strid ström. Det finns en överhängade risk att mobiltillverkare i gemen kommer att undra “vad som hände”! För nu har spelutvecklare upptäckt iPhone och iPod Touch. En flodvåg av spel kommer nu till den här, mobilernas ”Schweitzerkniv”.

Håkan Selg och jag är rörande överens om att de små mini-Lap-Tops som dyker upp på marknaden är ett snabbt övergående kapitel. Löjliga produkter som inte fyller någon annan funktion än att den som redan har allt ska komplettera samlingen med en mini-Lap-Top. En meningslös, onödig produkt!

Eva och jag släckte ljuset, stängde datorer och platt-TV för att i stearinljus spela kort under en timme i lördags. Vi deltog aktivt i Earth Hour den 28 mars klockan 20.30 till 21.30. Det var vilsamt! Även om energisparresultatet blev klent. Och idag är jag tillbaka i samtiden.

Hälsningar i måndagen

Ekonomi är gratisföreläsningar

Jag har skrivit i flera av mina bloggar om fria föreläsningar på webben, främst från USA. Men vi har även i vårt avlånga land en del gratisföreläsningar att välja bland. Bland annat finns, för främst ekonomer, ESBRIs föreläsningsserie Entré, att se och lyssna till på webben. ESBRI står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute eller – på svenska – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. ESBRI är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Verksamheten är oberoende av ekonomiska och politiska intressen. Här kan du se och lyssan till Professor Åsa Lindholm Dahlstrand och ekonomie doktor Diamanto Politis, från Högskolan i Halmstad som talar under rubriken ”Kommersialisering av universitetsforskning – vad vet vi och hur går vi vidare?”. Det enda som krävs av dig är att du registrerar dig hos Esbri, det ordnar du när du besöker hemsidan första gången, så får du användarnamn och lösenord. Esbri Entré har mängder av intressanta föreläsningar.

I dessa tider av ekonomisk recession kan du lyssna till en intervju på Inside Higher EducationHow to view the market” med Brett Hammond en investeringsstrateg som rest runt på lärosäten i USA och talat med lärare inom akademin hur de ska kunna klara sin ekonomi nu när de flesta förlorat en stor del av sina pensioner. Förvisso en klen tröst, men vi är inte ensamma i vårt land med att vara utsatta.

Senare ikväll ska jag göra en testuppkoppling via videokonferens med California State University San Marcos (CSUSM). Beroende på tidskillnaden måste jag ”jobba över”. När klockan är 18 här är den 10 på förmiddagen i Kalifornien. Vi ska få delta i några föreläsningar från CSUSM i kursen Executive’s Chair. Ett första försök som förhoppningsvis på sikt innebär att vi byter föreläsningar med varandra med hjälp av videokonferensteknik.

Glöm inte bort Vetenskapslandet som i en jämn ström producerar korta videoreportage om nya forskningsrön eller andra intressanta aspekter och frågor som är ”aktuella” i den akademiska sfären. Har du iTunes kan du prenumerera för automatisk nedladdning och insortering av nya inslag!

Hälsningar i kylslagen torsdag

Intressanta gratisföreläsningar på webben och SR Podcasting

Så är jag hemma från EKS/Info-avdelningens konferens i Växjö. Jag hann inte blogga igår. Men här kommer en förmiddagsblogg den 25 mars.

Till alla gratissajter som erbjuder videoföreläsningar kan jag nu addera Academic Earth. Här finns föreläsningar i en mängd ämnen. Astronomi, biologi, data, filosofi, fysik, kemi, ekonomi, engelska, entreprenörskap, historia, juridik, matematik, medicin, psykologi, religion, samhällsvetenskap och teknik. Föreläsningarna kommer från universiteten Berkeley, MIT, Stanford, Princeton och Yale. Den här sajten är klart akademiskt inriktad i kontrast till de fria och korta föreläsningarna på TED. Föreläsningarna på Academic Earth är enklare till sin form. Ofta upptagningar rakt av vid en föreläsning. TED använder professionell flerkamerateknik. Mer yta, även när det gäller innehållet i föreläsningar. Academic Earth har mer substans och djup. Jag har kunnat notera att vissa filminslag i föreläsningarna på Academic Earth är borttagna pga. upphovsmannarätten. Som ofta i webb 2.0-världen ”betygssätts” föreläsningarna av oss besökare i båda i de här nämnda sajterna. Besökaren är recensent.

En intressant föreläsning på TED är Dan Arielys föreläsning under rubriken ”Why we think it`s OK to cheat and steal”. Dan har skrivit en intressant bok i ekonomi som bär titeln ”Predictability Irrational”. Boken finns även som ”talbok” att köpa och ladda hem från Audible. Dan Arielys tankar i boken är tänkvärda och har en ovanlig vinkling på det här med ekonomiska beslut. Ofta är våra ekonomiska beslut både i stort och smått allt annat än rationella.

När det gäller det här med upphovsmannarätt så finns det fakltiskt bilder att tillgå som får kopieras. Behovet att kunna dela med sig av sina bilder och lärobjekt har resulterat i att sajten Creative Commons skapats. Men även inom Wiki-rörelsen finns idag en Wikimedia Commons. Här kan du vandra runt och kanske hitta bilden, videon eller illustrationen som snabbt gör att din presentation eller föreläsning blir bättre, tydligare. När det gäller bilder finns idag också en Flickr Commons att besöka och ladda ner bilder. Ytterligare en ”bildbytes”-sajt är Stockxpert . Det fria utbytet av tankar, forskningsrön, bilder, filmer och illustrationer utan att bryta mot upphovsmannarättsregler bara ökar på webben.

En sista liten information. Nu har Sveriges Radio på allvar kommit igång med Podcasting. På iTunes ”Apps Store” kan jag nu ladda ner en SR-poddradio ”App” till min iPhone eller iPod Touch. Den gör att jag snabbt kan lyssna till olika intressanta radioprogram i ”efterhand”. Eko-sändningar finns tillgängliga en stund efter sändningen. Kulturrardion, Vetenskapsradion, Ekonomiekot, lokala nyheter och mycket annat finns att lyssan till på SR Poddradio. Tänk bara på att om du inte har ett 3G abonnemang med ”fast pris” blir det dyrt! Sändningarna ”väger” många Megabyte! En bättre form av uppkoppling är i det här fallet trådlöst bredband

Hälsningar i löneutbetalningsonsdag

iPhone som nav i mobila studier

Idag och imorgon är jag tillsammans med övriga kollegor vid EKS (Enheten för Kontakter och Samverkan) tillsammans med Högskolans Informationsavdelning i Växjö. Under 24 timmar ska vi försöka komma fram till gemensamma arbetsområden.

Säreget hur tillfälligheter ibland spelar in. I onsdags skrev jag på min egen blogg om iPhone och det nya operativet 3.0 som nu finns i Betaversion för “Apps”-utvecklare. Fredagkvällen den 20 mars e-postade Alastair Creelman en intressant länk på sin blogg, Flexspaning.

KK-Stiftelsens blogg, Framtidens Lärande, där finns från förra veckan ett reportage om Abilene Christian University (ACU) i Texas som satsar på iPhones och iPods. Alla nya studenter får en iPhone och man integrerar mobiltelefonen i undervisning samt lärosätets administration. Se mer här.

Har du konto på iTunes är det bara att prenumerera på ACU och följa utvecklingen. En del är rena framtidsvyer, men en del är genomfört och operativt. De geniala med att addera iPhone i utbildningen är att läraren “invaderar” studentens sociala nätverkscentral – mobiltelefonen!

Jag har länge funderat över hur vi via datorer säkert ska nå studenten. Det är svårt eftersom populariteten för olika sociala plattformar skiftar. RSS-strömmar blir ibland inte så uppmärksamhetspåkallade som jag skulle önska. Mobilen består som navet för sociala kontakter. Mobilen är ofta inkopplad dygnet runt. Alltså – satsa på mobiltelefonintegration för “Blended Learning”! I mobilerna kan jag ”trycka in” information som mobiltelefonägaren måste ”kvittera”, meddelandet har uppmärksammats.

Det finns all anledning att titta tillbaka på min blogg från 20 mars om ”trendspaning” på våra ”vanliga” studenter. Hur beter sig olika åldersgrupper på Internet. Genomgående är att studenterna använder sig av sociala plattformar. Lärplattformar används bara när studenten är ”tvingad”. Den här modellen, att satsa på mobilt lärande, bör underlätta att skapa arbetsplatsförlagda kurser.

Jag överväger på allvar att köpa in mig i Apples SDK (Software Development Kit) för att “känna” hur det är att utveckla “Apps” till iPhone för utbildningsändamål. Som mobiltelefonlandskapet ser ut idag är det bara Apple som med sin iPhone bjuder in intresserade att skapa nya ”Apps” – applikationer.

Hälsningar från Växjö

Vårdagjämningen 2009

Äntligen! Nu blir det ljusare för var dag som går. Gatorna sopas rena från vinterns sand och grus. Fåglarna sjunger. Dessutom är det fredag.

Tiderna i övrigt är ganska dystra. Det märks även i det stora landet i väster. Där har utbildningssektorn fått bråda dagar, som här. För plötsligt har man en ökad mängd sökande som har yrkesarbetat ett antal år, men som nu, för att klara konkurrensen, måste kompetenshöjas. I en artikel på CNN ”Riding out the Recession in a Virtual Classroom” beskrivs hur internetstudier ökar i omfattning. Eftersom den här nya studentgruppen inte hinner med heltidsstudier och inte kan flytta till en universitetsstad. Vi har våra lärcentrum här i Sverige som gärna utgör ett nav för alla som vill och måste kompetenshöja sig under recessionen.

När det gäller trendspaning på våra ”vanliga” studenter framtonar det faktum att ungdomar inte använder e-post! Attityden är – Vem behöver e-post?! Unga kommunicerar i nätverk som Facebook och kommunicerar i korta fraser på Twitter . Samtidigt som de använder chattverktyg som Messenger eller Skype. I artikeln, ”Social Networks are New e-mail”, på BBCs hemsida, beskrivs trenden. Ett bekymmer just nu är att det vimlar av olika tjänster som sinsemellan inte är kompatibla. E-posten, däremot, gäller överallt! Men vi måste fundera över framtiden. Speciellt som undersökningen ”Internet Explorers” som genomförts av Håkan Selg vid Uppsala Universitet för Vinnova pekar på samma trend! Håkan har genomfört en enkät vid ett 30-tal lärosäten där både studenter och lärare svarat. Resultatet, där slutredovisningen ännu inte kommit, talar sitt tydliga språk. Vi medborgare som är över 30 år har inte alls samma internetbeteende som de under 30-strecket. Skillnaderna är groteskt stora!

Något att fundera på under trädgårdsgrävandet i helgen, kanske.

Vårhälsningar

Min verksamhet vid SET

Snart är det dags för att gå med information om min funktion på Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET). Här kommer en ”Sneak Preview”.

Min uppgift är att söka upp, värdera och föreslå olikan former av IKT-teknik för sektionens lärare. Jag ska även hjälpa lärare som önskar skapa lärobjekt i sin undervisning. Sektionen har köpt in enklare utrustning för att producera stillbilder, rörlig bild med ljud och podcastinslag.

ITK utrustning på SET

ITK utrustning på SET

I det rum som jag disponerar på SET, N359, finns en PC med bättre grafikkort, videoredigeringsprogram (Adobe Premiere), ”skärm- och ljudinspelningsprogram” (Camtasia), mikrofon för röstinspelning av hög kvalité (Röde mikrofon). För stillbilder finns en Olympus My 1030 digitalkamera på 10 Mp som är vattentät ned till 10 meters djup! För videoinspelning finns en Canon HD 10 kamera som spelar in på minneskort – inget band, inga rörliga delar!

Videokamera och mikrofon

Videokamera och mikrofon

Med min bakgrund som yrkesfilmare och fotograf kan jag hjälpa lärarna på sektionen att producera olika former av lärobjekt. Podcastingföreläsning med synkroniserade bilder, korta videopresentationer eller längre inspelningar av hela föreläsningar. För inspelning av föreläsningar finns även extra ljusutrustning att tillgå.
Den "dränkbara" stillbildskameran

Jag kommer även att arrangera work-shop verksamhet i användningen av program som Adode Connect Pro för webbkonferens, hur stillbilds- och videokameran används och enklare podcastinginspelning med redigering. Vi kan även på sektionen utnyttja videokonferens för att kommunicera med hög bild- och ljudkvalité över hela klotet. Att få gästföreläsare från andra lärosäten i Sverige, Europa och resten av världen går att åstadkomma med videokonferens. Jag hjälper till med att arrangera videokonferenser vid SET.

Mer information kommer att finnas i postfacken vid SET när alla program och all utrustning är på plats i mitt rum. Men redan nu är alla hjärtligt välkomna att besöka och ”konsultera” mig.

Hälsningar i torsdagsvåren

iPhone och iPod Touch får nytt operativsystem!

Så har Apple igår på Saint Patrick´s Day presenterat ett nytt operativsystem för iPhone och iPod Touch. Tydligt känner Apple av konkurrensen från andra mobiltelefontillverkare liksom från tillverkare av bärbara datorer i miniatyrformat. Något måste göras för att bibehålla försprånget! Och det har Apple verkligen gjort!

Kommande Os 3.0 för iPhone och iPod Touch finns från 17 mars i en betaversion för programutvecklare som ett SDK, Software Development Kit. Kloka som man är i Coupertino, låter Apple först programutvecklare ta del av det nya operativet så att när det släpps till oss användare, sommaren i år, finns redan en uppsjö nya mer eller mindre fiffiga ”Apps” att ladda hem från iTunes Apps Store. Antingen gratis eller mot en ringa summa.

Idag kan Apple redovisa att iPhone finns i 80 länder. 17 miljoner iPhones är sålda till och med förra året. Så det finns skäl att erbjuda delar av kärnkoden till iPhone för programmerare och dataföretag som vill skapa ”Apps”. Applikationer som utökar mobiltelefonens användbarhet för sin ägare. Över 50 000 utvecklare har deltagit aktivt i.

För spelutveckling är intresset stort. Ett enda företag med ett 20-tal spel på iTunes har under två månader haft över 2 miljoner betalade nerladdningar av sina spel! Eftersom iPhone och iPod Touch har inbyggd accelerometer kan spelen byggas med rörelse avkänning. iPhone, med sin inbyggda mikrofon och högtalare, gör nätspelande tillsammmans med andra via Bluetooth sammankoppling eller via 3G-nätet till en realitet.

Idag finns över 25 000 ”Apps” på iTunes ”Apps Store”. Och antalet växer snabbt eftersom Apple granskar och godkänner nya ”Apps” på mindre än sju dagar. 800 miljoner nerladdningar från Apps Store har gjorts sedan introduktionen! Helt klart en lyckad satsning av Apple. Jag undrar ängsligt hur Nokia, Ericsson mfl. överhuvudtaget ska kunna konkurrera? Med den enorma programutvecklarnumerären och ett stort och ökande utbud av tredjepartsprogram kan resultatet bara bli att Apple dominerar.

Det nya operativet erbjuder en utbyggd funktionalitet. MMS finns bland dryga 100 nyheter. Med nya operativet kan jag lätt sända flera bilder i samma e-brev. Röstinspelningsfunktion är tillagd, Voice Memo. Om du vrider på din iPhone hamnar den i ”landskapsläge” och med 3.0 fungerar läget i nära nog alla program. Det innebär att jag med mina tjocka fingrar får tillgång till det extra stora tangetbordet i landskapsläge. Resultat, färre stavfel (förhoppningsvis) i mina e-brev och SMS. Dessutom meddelar Apple nu att man fått kontroll över batteriförbrukningen genom en ny ”Push”-konstruktion.

Det verkar nu som om iPhone är på väg att bli den ”allt i allo”-apparat som jag och många med mig väntat på. En telefon och dator i ett och samma minimala skal. En modernt kommunikationsverktyg. Inom utbildningssektorn kommer den här utvecklingen att skynda på framväxandet av den ”mobila studenten”. I princip behöver en student bara en iPhone. Via 3G-anslutning kan studenter arbeta i grupp även när det befinner sig på olika platser.

En intressant utveckling för forskare är att iPhone idag kan kopplas till andra apparater. En diabetespatient kan med sin blodsockermätare kopplad till en iPhone med specialutvecklad mjukvara övervaka och få sin glukosstatistik över tiden. Telefonen kan räkna fram vilken insulinmängd som bör injiceras vid varje tillfälle. Blodtryck kan mätas och lagras i iPhone så att läkare kan få patientstatistik över tid sänd till sin egen mottagnings dator. Inom hälsa- och välbefiinendeområden finns mängder av nya ”Apps” att utveckla. Tala om att iPhone är mer än en mobiltelefon.

Nu är det vårhälsningar

Att vara flexibel och sprida kunskap

Skulle ha skrivit ett nytt blogginlägg (ordet påminner om hålfotsinlägg?!) redan igår, men jag fann inget att skriva om, då, trodde jag. Idag, 24 timmar senare, har gårdagens händelser kristalliserats till tankar som jag nu sprider.

Igår hände det att ingen kopiator fungerade på avdelningen när en lektion skulle förberedas. Tanken var att mångfaldiga materialet en timme innan lektionen skulle hållas. Bättre framförhållning kunde löst problemet, men om situationen uppstår akut?

Som beställningsfilmare sedan 40 år tillbaka är jag van vi att det ”aldrig blir som jag tänkt”. Men det kan bli bra ändå om jag är flexibel. I manus står att det ska vara en solig dag, men det regnar den dag scenen ska tas. I industrifilmvärlden har vi inte råd att lägga in extra dagar. Återstår att lösa problemet omgående och på plats. Ersätta sol med regn och se vilken bäring det får på resten av filmen och det redan inspelade materialet. Som yrkesverksam ska jag klara det.

Istället för att framställa papperskopior till studenterna kan jag göra en PDF-fil av materialet och göra det tillgängligt på lärplattformen (Högskolans Digitala lärPlattform, DUP) för studenterna. I god tid före min föreläsning. Studenten kan då själv bestämma att göra papperskopia eller studera materialet direkt på skärmen. Finns inte mitt studiematerial i digital form går det att scanna. Risken för en okontrollerad spidning av mitt material finns, hur jag än distribuerar mitt material. Möjligen är det något enklare för den som så vill att sprida via nätet. Den risken måste ställas mot lättheten för mig att ge mina studenter studiematerial i god tid.

När jag ändå är inne på spridning kan jag ställa frågan; Vet du vad en ”viral” inom marknadsföring är? Om inte finns kunskap här. Ryktesspridning ligger nära och kan vara en följd av en viral. Viraler är en maktfaktor i ett nätverkssamhälle, så det gäller att hålla uppsikt på ”mun till öra” kommunikationen när det sker över nätet för viralen kan förvandlas till en ”meme”. Vet du inte vad en ”meme” är? Lär då här!

Jag hoppas att min ITK-coach verksamhet på Sektionen för Ekonomi och Teknik ska spridas likt ”viraler” så att nya ”memer” när det gäller användningen av ITK-teknik skapas.

Hälsningar i tisdagens vårsol

Fredagen den 13:e

Igår eftermiddag lyssnade jag till Rikard Steiber från Google. Han talade under en timma om trender på internet, interaktiv media, mobilt internet, entreprenörskap och marknadsföring på internet. I stora hörsalen vid Campus Varberg berättade Rikard om ”The r-Evolution of Google”. Vi, ett hundratal lyssnare, fick klart för oss hur explosionsartat You Tube utvecklats och hur användarna styr Google till innehåll och funktioner. Rikard framhöll hur makten förskjutits från ”sändaren” till nyttjaren. Besökaren har makten genom att Google “betygsätter” företag och tjänster utifrån antalet ”klick”. Populäriteten för företag, produkter och tjänster får direkt kvittens. För utbildningssektorn har Google ett antal gratis-tjänster. Förutom G-mail, You Tube och finns Blogger, Google talk och Google dokument för att nämna några. Det slog mig att antingen har Rikard studerat slutledningarna i Jeff Jarvis bok WWGD ”What Would Google do?”. Eller har Jarvis uppfattat företaget Googles värderingar och verksamhet helt rätt. Nu funderar jag på om någon annan skriver WWSJD (What Would Steve Jobs Do?). Det finns redan flera bloggar med hela eller delar av den rubriken.

Innan jag tog mig till Varberg hann jag med att få en närmare inblick i Adobe Connect Pro. Uppkopplad till WeZupport, företaget som marknadsför Adobe Connect i Sverige, fick jag under en dryg timme inblick i programmet. Kommunikationen skedde, som sig bör i sammanhanget, på distans. Jag satt i Halmstad, den ene WeZupport-representanten, Dan, i Kalmar och den andre, Dan, i Stockholm. Jag fokuserade mitt intresse, inte på webbkonferensdelen, utan på det som kallas för ”Training” i Adobe Connect. En slags enklare lärplattform. Den dryga timmen väckte mitt intresse att pröva programmet. Enda “vårtan” jag upptäckte var att PDF-dokument inte kan användas. Macromedia var företaget som Adobe köpte för att komma över Flash och då fick Adobe “på köpet” Flash-paper. En konkurrent till PDF. Flash-paper finns bara i Connect! För att använda dokument inbäddade i sin presentation måste de konverteras till Flash-paper. Men Adobe kommer att integrera PDF. Dessutom kan jag alltid använda “skrivbordsdelningen”. Där kan jag använda de format jag har i kin dator. Stockholms Universitet, Högskolorna i Dalarna och Kalmar samt Blekinge Tekniska har redan köpt Adobe Connect Pro. Får se vem som blir nästa användare.

Jag upptäckte att i USA finns en distansutbildning på masters nivå under rubriken ”The Power to Educate the Digital Native”. Kanske ett program som är något att överväga för våra lärosäten. Sannolikheten för att liknande utbildning behövs idag och med ökande behov i framtiden är överhängande.

Hälsningar i fredagen den 13e, då inget dramatisk inträffade.

Mitt nya rum på högskolan, det sjätte sinnet och Google!

Igår installerade jag mig i mitt andra tjänsterum här på Högskolan. Rummet finns i N-huset, rum N359. I det rummet ska jag tillsammans med lärarna vid Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET) utveckla teknik för ”Blended Learning”. Videokonferens, webbkonferens, strömmande media, blogg och mycket mer. Spännande framtid. Just nu håller jag på att närstudera Elluminate som ersättare för webbplattformen Marratech samt Adobe Connect Pro. Sistnämnda inte bara som webbkonferenssystem utan även som ”lärplattform”.

För att känna in mitt nya rum när jag installerat och anslutit datorn gick jag ut på nätet och besökte en av mina ”hussajter” TED (Technology, Entertainment, Design). En sajt där världens ledande ”tänkare” och ”görare” träffas för inspirera varandra. Här finns en mängd korta, inspirerande, tankeväckande, roliga och underhållande förläsningar av en mängd tänkare. Fördelaktigt korta, 10 till 20 minuter! Stephen Hawking har en föreläsning (via talsyntes) på sajten, Asking big questions about the universe. Den rasande Darwinisten, biologen och stridbare ateisten Richard Dawkins finns här, liksom min favoritfilosof Daniel C Dennett. Båda med i flera föreläsningar. Formgivaren Philippe Starck har en förläsning här liksom underhållare, musiker och jonglörer(!) För att nu visa bredden och blandningen på TED.
Den föreläsning jag såg igår var Pattie Maes från MIT som berättar om utvecklingen av en kombination av mobiltelefon, webbkamera och dataprojektor som kan ge var och en ett sjätte sinne! Titta på den här föreläsningen om du vill få en inblick i hur kommunikationstekniken kan expandera våra sinnen. Men, å andra sidan, jag irriteras ofta av att min mobil förlorar kontakten, så när det gäller stabilitet har vår sköna nya teknik en del kvar.
Vill du uppleva en fantastisk kvinna, titta på Aimee Mullins föreläsning ”How my legs give me super-powers”. Aimee är, vad ”vi” kallar – handikappad (hon har benproteser). Aimee har deltagit i Paraolympics Games 1996 och är idag fotomodell, stå-upp artist och skådespelerska, plus har utvecklat benproteser och ”vår” syn på ”handikappade”. Webben är en ständigt flödande källa att ösa kunskap och intryck ur.

Klockan fyra i eftermiddag ska jag ta mig till Campus Varberg för att lyssna till Rikard Steiber som föreläser om “Framtidens internet. Rikard Steiber är Googles marknadsdirektör i Europa, Mellanöstern och Afrika. Det är Rikards ansvar att avgöra när en tjänst ska lanseras på en ny marknad och hur det ska göras. För Google är inte blott en sökmotor! Analytics, Adwords, AdSense, iGoogle, Maps/earth, Gmail/Apps, Orkut, Blogger och YouTube är ett urval av tjänster som administreras av Google.
Det finns en intressant bok för dig som inte lyssnar till Rikard, det är Jeff Jarvis ”What Would Google do?”. Den finns som talbok på Audible. En utmärkt E-handelssajt för talböcker. Vill du få en förståelse för varför vissa företeelser lyckas bättre än andra – lyssna till eller läs Jeff Jarvis!

Uppmanade hälsningar