Monthly Archives: February 2009

Darwin 200 år

Vad har Charles Robert Darwin med IKT att göra? Som jag ser det, påverkad som jag är av professor Daniel C. Dennett, mycket. För det är det funktionella, det som erbjuder bästa användbarhet, som överlever även när det gäller så triviala ting som IKT-teknik. Min mission är att leta rätt på lösningar som andra bedömer funktionella och användbara samt sprida den informationen vidare.

Men, innan jag fortsätter vill jag rekommendera att du avsätter några minuter och besöker Arizon State Universitys hemsida. Gå till den del som informerar om universitetets “Darwinfest – Bold Ideas Change Worlds”. Gå till sidan med Podcasts and Videos. Leta där rätt på Daniel C. Dennet, långt ner på sidan. Ladda hem Mp3-filen med Dennets, i mitt tycke, stimulerande och roliga föreläsning “Darwin´s strange inversion of reasoning”. En spirituell och tankeväckande föreläsning.

Jag vill givetvis även rekommendera övriga “Darwinfest”-föreläsningar som finns nerladdningsbara som Mp3-filer från samma sida. Fira 200-års minnet av Darwin med att lyssna till intressanta föreläsningar på olika teman runt “Darwin’s Dangerous Idea“.

Hälsningar i disig fredag.