Etikettarkiv: Peer review

Informationskompetens för doktorander

PhD on Track (phdontrack.net) är en ny webbtjänst som riktar sig speciellt till forskarstuderande som vill veta mer om informationshantering och litteratur i forskningen. Den visar vägen från kartläggning av tidigare forskning till att publicera sin egna resultat.

  • Överblicka och upptäck! Hitta tidigare forskning – Citera och referera smart och effektivt
    ”By familiarizing yourself with available tools, techniques and methods for literature searching and referencing you will enhance both the efficiency and quality of your workflow.”
  • Publicera! Skicka in ditt manuskript – Ha koll på upphovsrätt och Open Access
    ”Making informed decisions about where and how to publish increases the chances of getting your work published and disseminated.”
  • Vad händer sedan? Bibliometri, citeringar och rankning av publiceringskanaler
    ”As a publishing researcher, you will need knowledge about how different publications are ranked by authorities and institutions.”

Verktyget är ett samarbetsprojekt mellan Aalborg Universitet, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøgskole, Universitetet i Bergen och Universitetet i Oslo.

Orättvist och Kafkalikt?

Så beskrivs ibland det traditionella peer review-förfarandet där referenterna är okända för artikelförfattaren och för läsaren. Är en öppen granskningsprocess med full insyn i granskningen av insända artiklar till vetenskapliga tidskrifter att föredra?

BMJ har nyss publicerat en randomiserad studie om peer review där man undersöker open peer review jämfört med traditionell. Under 2011 kommer tidskriften att införa en öppen referentgranskning.

Läkartidningens redaktionsblogg ger en sammanfattning under rubriken Referenter – ut ur skuggan.

Det är en intressant diskussion och BMJ-artikeln innehåller länkar till fler röster i debatten.