Etikettarkiv: patientcentrering

Delaktighet och patientcentrering i fokus

Myndigheten för vårdanalys har nu publicerat en svenskspråkig version av utvärderingsrapporten om patientcentering – Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. Rapporten presenteras på Svenska Dagbladets Brännpunkt idag.

Utvärderingen pekar  bland annat på behovet av att fastställa kriterier  för att kunna följa utvecklingen och mäta graden av patientcentrering och för också en intressant diskussion om hur begreppet patientcentrering kan definieras – vad det är och vad det inte är, hur det används i Sverige och internationellt och i vilken utsträckning en globalt accepterad definition behövs.

Den som vill göra litteratursökningar har lite att bita i men MeSH-termen ”Patient-Centered Care” kan vara en startpunkt. En blick på denna term i PubMed Trends (en mobilapp för Android) ger en indikation på frågans aktualitet.