Författararkiv: Elisabet Frigell

Tidiga SOU:er digitalt tillgängliga

Statens offentliga utredningar har funnits i 90 år. SOU:er från 1999 och framåt är sedan tidigare digitalt tillgängliga via regeringens webbplats.

Nu blir också äldre utredningar tillgängliga via en ny tjänst från Kungliga biblioteket. Man räknar med att allt ska vara klart under 2013. Man kan bläddra bland och ladda ner utredningarna i pdf-format på http://regina.kb.se/sou/. De är också sökbara i KB:s katalog Regina.

Bland utredningarna från 1922 hittar man t.ex. Statistikkunnigas betänkande (1922:15) som pekar på behovet av samarbete för tillförlitlig statistik.

En undersökning rörande i vilken mån insamlandet av primäruppgifterna kunde ske med bättre samarbete mellan den statistiska sakkunskapen och sakkunskapen på det område, som utgör statistikens föremål, dels till undanröjande av den misstro och animositet mot statistiken, som på skilda håll förmärkes, dels till fromma för statistiken själv, sammanhänger nära med frågan om statistikens allmänna organisation. (s. 26)

Sök smart, sök snabbt, sök Summon!

En artikel i minuten! Det är den takt i vilken den medicinska databasen PubMed ökar. Och det är bara en söktjänst och den täcker bara ett begränsat, om än stort, forskningsfält. Hur ska man hinna hålla sig informerad?

När vi söker ur ett akademiskt perspektiv väljer vi inte (bara) att googla. Men att bara söka i de välbekanta ämnesspecifika databaserna begränsar oss också. Tiden att söka i flera databaser finns inte alltid. Finns det något sätt att hitta snabbt och samtidigt kunna upptäcka något nytt och värdefullt av en slump? Är ett discoveryverktyg som Summon, lösningen?

Att ha en ingång till det mesta av bibliotekets material är förstås en fördel. Att söka vetenskaplig litteratur ska var lika enkelt som att googla. Men man ska också hitta det man behöver och det ska vara tydligt hur man gör.

Summon har ett gränssnitt som är utvecklat för en typisk användare. Det liknar Google, kan jämföras med Google Scholar, men innehållet är i högre utsträckning kvalitetssäkrat.

Har Summon då något att erbjuda en erfaren forskare? Inte alltid men ofta. Det är en gigantisk informationsmängd men som forskare kan man navigera väl eftersom man har erfarenhet av sökning och är förtrogen med terminologin inom sitt fält. Det är också ett snabbt sätt att få fram fulltexten till en specifik artikel eftersom vägen mellan ”discovery” och ”delivery” är rakare än i många andra system.

Och studenterna? Ja de förväntar sig just detta; en sökruta för allt. Författare, bok, tidskrift, artikel … Varför skulle man behöva fundera på det innan man söker? Studenterna behöver ämnesdatabaserna också – men först när de har behovet att gå på djupet i en ämnesspecifik fråga.

Hur fungerar Summon för dig?

 

No limit. PubMed lyfter fram avgränsningsmöjligheterna i vänsterkant

PubMed:s gränssnitt är nu mer likt det vi vant oss vid från andra databaser och fria sökmotorer:  avgränsningar av sökresultatet görs genom att välja alternativ i vänsterkanten.

Det är samma funktioner som tidigare fanns på en egen sida under rubriken limits. Nu kallas funktionen filter men valen är de samma och de fungerar på samma sätt d.v.s. när man valt ett filter ligger det kvar för följande sökningar tills man väljer att ta bort det.

Choose additional filters ger tillgång till det som inte syns direkt, t.ex. åldersgrupper.

Har man skapat personliga filter kopplat till My NCBI hittar man dem som tidigare längst upp till höger.

SveMed+ i ny version

SveMed+ är en databas som produceras av Karolinska institutet.

Innehållet är artiklar från ca 100 skandinaviska tidskrifter inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Några av tidskrifterna indexeras även i PubMed och Cinahl.

Vad är nytt?

I den nya versionen är det enklare att begränsa till vissa publiceringsår och man kan söka vidare genom att kombinera tidigare sökningar från sökhistoriken på samma sätt som i PubMed och CINAHL. Den avancerade sökningen ger olika möjligheter att söka med MeSH-termer.

Referenshantering

Export av referenser till EndNote eller i RIS-format går att göra direkt från sökresultatlistan.

» Sök i SveMed+

Mer information på KIB:s webb

Svensk MeSH – nu som app

Svensk MeSH är ett uppslagsverk över ämnesord som kan användas för mer precis sökning i medicinska databaser så som PubMed och SveMed+. I detta (sic!) kontrollerade vokabulär finns termerna både på svenska och engelska. Svensk MeSH innehåller även definitioner som gör att du också kan använda den som ordbok. Från appen kan du direkt starta en sökning på valt ämnesord i PubMeds mobilanpassade sökgränssnitt.

Gå till Android market och ladda ner appen.

Energidrycker, Patientsäkerhet och Förlåtelse

Vad har dessa begrepp gemensamt?

Jo, de är numera MeSH-termer. Varje år uppdateras denna omfattande tesaurus som används vid sökning i Medline m.fl. databaser. Senaste versionen innehåller 454 nya termer. Bland övriga nya termer kan nämnas Patientsäkerhet (Patient Safety) – något som alltså först nu blivit en egen MeSH-term och flera specifika termer för smärta. (Hela ”nyordslistan” finns på NLM:s webbplats.)

Hur många termer omfattar MeSH totalt? 26581 stycken. Och du vet väl att många av dem är översatta till svenska? Du hittar dem i Svensk MeSH.

PubMed: Avancerad sökning förbättrad

Sidan för avancerad sökning i PubMed har gjorts om och blivit enklare att använda.

  • en vald term flyttas nu automatiskt till sökrutan
  • menyn för valt fält är grupperad efter kategorier och enklare att hitta i
  • funktionen för automatisk komplettering har förbättrats

Länkar till andra verktyg som MeSH- och tidskriftsdatabaserna finns nu i sidhuvudet.

» Mer information
PubMed Advanced Search Page Updated. (2011, December 13). NLM Technical Bulletin. Retrieved December 14, 2011, from http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd11/nd11_pm_advanced_search.html

Ämnesguider – hitta informationskällor inom ditt ämnesområde

Bibliotekets ämnesguider får nytt utseende!

I ämnesguiderna får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering med mera. Här hittar du bra utgångspunkter för  informationssökning inom just ditt ämne.

Guiderna uppdateras kontinuerligt och vi tar gärna emot synpunkter på innehållet.

» Till startsidan ämnesguiderna

Nyheter i PubMed

Nu har det blivit ännu lättare för dig som vill spara sökningar, referenser och inställningar i PubMed eller någon annan av NCBI:s databaser. My NCBI har fått en ny design där du själv kan välja vilka verktyg du vill se och var de ska placeras.

  • Kanske vill du se abstracten redan i träfflistan?
  • Se mer än 20 poster åt gången?
  • Skapa ett filter för poster på svenska, danska och norska?

My NCBI ger också möjlighet att automatiskt uppdatera och e-posta sökresultat från din sparade sökningar.

Och du – har du svårt att komma alla inloggningar i olika system och har ett Google-konto? Då kan du koppla ditt My NCBI-konto till Google-kontot.

Se mer av de nya funktionerna i introduktionsfilmen ”My NCBI: new home page”