Författararkiv: bibbib

Open access-publicering vid Högskolan i Halmstad

DSC00084-kopia-624x984Vi har i tidigare inlägg lyft fram den årligt återkommande open access-veckan här i bloggen och 20-26 oktober är det återigen dags att ge lite extra uppmärksamhet åt detta aktuella ämne.

Den här gången tänkte vi att det kunde vara intressant att titta på hur stor del av Högskolan i Halmstads forskning som har publicerats open access. Enligt rapporten ”Open Access-publicering vid svenska lärosäten: en kartläggning av året 2011”[1] som kom i början av året hamnar Högskolan i Halmstad på en god 10:e plats av 32 lärosäten med sina 25 % oa-publicerade artiklar. Siffrorna gäller dock 2011 eftersom det krävs några års fördröjning för att få säkerställda siffror.

För 2014 kan vi ändå få ett hum om hur oa-publiceringen ser ut genom att titta på hur många tidskrifter högskolans forskare har publicerat sina artiklar i för att sedan kontrollera om dessa är oa eller inte i DOAJ. Ett ungefärligt resultat visar att högskolan även 2014 ligger runt 25 % när det gäller artikelpublicering i oa-tidskrifter.

Oa-tidskrifter och förlag vid HH

För er som inte redan känner till detta så finns det två vetenskapliga oa-tidskrifter som ges ut vid Högskolan i Halmstad.

Dessutom har Högskolan i Halmstad också ett eget förlag, Halmstad University Press, som drivs av Högskolebiblioteket. Förlaget ger ut avhandlingar, forskningsrapporter, konferenspublikationer och andra samlingsvolymer producerade av högskolans anställda där fokus ligger på digital publicering enligt oa.

Läs fler inlägg om open access här:

http://blogg.hh.se/hogskolebiblioteket/category/open-access/


[1] Fathli, M., Lundén, T. & Sjögårde, P. (2014). Open Access-publicering vid svenska lärosäten: en kartläggning av året 2011. Kungliga biblioteket. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:711243/FULLTEXT01.pdf

Test av databasen Passport

Under april har vi testat databasen Passport från Euromonitor. Den är specialiserad på marknadsanalyser.

Testperioden är nu slut, ta gärna kontakt med biblioteket och tala om vad du tycker om databasen

”This online market research tool monitors industry trends and gives you strategic analysis and a market size and market share database for all your products across all your key countries.”

Biblioteksenkäten 2013, studenter

I våras fick alla studenter möjlighet att svara på en enkät om biblioteket. 502 personer fullföljde enkäten och många lämnade också kommentarer om verksamheten.

Resultatet i korthet: Nöjd-kundindex för 2013, medelvärden för 2013 och 2009

 

 

 

Bemötande och service får högst betyg och många positiva kommentarer. Några har kommenterat att de inte fått den service de förväntat sig. Biblioteket arbetar kontinuerligt för att alla ska få bra hjälp, service och handledning.

Även informationsresurserna är man nöjd med, resultatet är något högre än 2009. Särskilt nöjd är man med e-resurserna och dessa har  utökats sedan förra enkäten. I kommentarerna märks en önskan om att allt som man hittar i databaserna ska vara tillgängligt i fulltext. Fler exemplar av kurslitteraturen och mer kurslitteratur i elektronisk form är tydliga önskemål. Biblioteket köper kurslitteratur i e-format när så är möjligt. Kurslitteratur i tryckt format tillhandahåller biblioteket i minst 2 exemplar.

Många uppger att de tycker att biblioteket är en trivsam miljö men att antalet sittplatser är för få och att ljudnivån är hög. Fler grupprum är det som efterfrågas mest. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att förbättra ljudnivån under sommaren och hösten 2013. Sedan gäller det för alla som vistas i biblioteket att tänka på att tala i en samtalsnivå som inte stör andra. Antalet sittplatser och grupprum är en fråga som biblioteket har ständigt aktuell då det ett känt önskemål sedan tidigare enkäter. Biblioteket har idag trettio fler studieplatser än 2009. Byggnaden begränsar möjligheten att utöka antalet sittplatser och bokhyllor.

Länk till hela rapporten

Ny avdelning om vetenskaplig publicering & kommunikation

IMG_0712-224x300I veckan upprättades en ny hyllavdelning i biblioteket, en avdelning riktad mot de forskare och doktorander som verkar vid Högskolan i Halmstad. Här hittas litteratur och information om:

• publiceringsstrategier
• vetenskapligt skrivande
• Open Access
• registrering av publikationer i DiVA
• m.m.

 

Avdelningen har tillkommit genom det publiceringsprojekt som just nu bedrivs av biblioteket för att stödja Högskolan i Halmstads forskare i publiceringsprocessen.

Välkomna in för en närmare titt!

Nobelpriset i ekonomi 2012

Sveriges riksbanks pris till Alfred Nobels minne, nobelpriset i ekonomi, har tilldelats två amerikaner ”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”. Några böcker av dem finns inte på biblioteket men de har skrivit massor av artiklar som man lätt hittar genom att söka i alla (nästan) bibliotekets databaser samtidigt. Se:

Alvin C Roth respektive

Robert S Shapley (både av och om hans teorier)

 

Hallandssamlingens donator Eric Rasmusson avliden

Eric Rasmusson har avlidit i en ålder av 95 år. Eric Rasmusson var född och uppvuxen i Halland och hit återvände han efter sitt yrkesverksamma liv som marknadsdirektör på Tetra Pak i Lund. Med ett stort intresse och engagemang i Halland samlade Eric hallandslitteratur sedan unga år. 1997 donerade han sin stora hallandssamling till Högskolan i Halmstad. Sedan 2000 finns den i Hallandsrummet på biblioteket. Eric var också själv en flitig skribent både med flera egna böcker och som recensent och artikelförfattare i bland annat Hallandsposten och Föreningen Gamla Halmstads årsskrift. Kuckeliku som handlar om kyrktuppar och Hallandica om Halland som bördig producent av mjölk och ost är några av boktitlarna. Alla Erics böcker finns i hallandssamlingen och hittas via bibliotekets katalog

Eric fortsatte att måna om bibliotekets hallandssamling efter att donationen kommit på plats genom att tipsa om och donera nyare hallandslitteratur och var en ofta sedd besökare i Hallandsrummet. Samlingen består idag av cirka 5 000 titlar och är till glädje för studenter, forskare och allmänhet som söker äldre och nyare litteratur om  Halland. Bland de äldsta trycken är fredsfördragen i Brömsebro 1645 och Roskilde 1658. Bibliotekets hallandssamling växer hela tiden. Ett av de senaste förvärven är filmen  En boksamlare berättar, 2011,  av Kathinka Lindhe. Här berättar Eric om sitt liv och sitt boksamlande med sedvanligt gott humör och berättarglädje.

Passa på!

IMG_1547Just nu gallrar biblioteket en hel del böcker, dvs vi gör oss av med dem. Vi låter våra besökare köpa dessa böcker för 5 kr styck. Du hittar dem på en vagn på plan 1. Lägg pengarna i kassan vid vagnen!

Varför gallrar vi då?
Ibland kan det röra sig om böcker med inaktuella uppgifter, t ex kan lagar förändras, ibland har vi skaffat en nyare upplaga, men framför allt är orsaken att biblioteket har så liten yta att vi helt enkelt inte får plats med nya böcker om vi inte är ganska hårdhänta med gallringen. Många av de böcker vi nu gallrat har vi haft flera exemplar av.

Det finns alltså verkligen anledning att ta en titt på de gallrade böckerna; många av dem är riktigt bra!

Databasen Byggdok

Byggdok loggaByggdoks kunskapsbank ”Fastighet Bygg Miljö” är äntligen tillbaka och återskapad i sin helhet efter nedläggningen via portalen Byggtorget.se.

Högskolebiblioteket i Halmstad står för driften och den tekniska lösningen på uppdrag av Byggnadsmaterial LTH. Innehållet är detsamma som förut, ca 268.000 ämnesindexerade referenser, från starten 1966 t o m 2006 (samt 120 poster 1900-1965).

Läs mer