Biblioteksenkäten 2013, studenter

I våras fick alla studenter möjlighet att svara på en enkät om biblioteket. 502 personer fullföljde enkäten och många lämnade också kommentarer om verksamheten.

Resultatet i korthet: Nöjd-kundindex för 2013, medelvärden för 2013 och 2009

 

 

 

Bemötande och service får högst betyg och många positiva kommentarer. Några har kommenterat att de inte fått den service de förväntat sig. Biblioteket arbetar kontinuerligt för att alla ska få bra hjälp, service och handledning.

Även informationsresurserna är man nöjd med, resultatet är något högre än 2009. Särskilt nöjd är man med e-resurserna och dessa har  utökats sedan förra enkäten. I kommentarerna märks en önskan om att allt som man hittar i databaserna ska vara tillgängligt i fulltext. Fler exemplar av kurslitteraturen och mer kurslitteratur i elektronisk form är tydliga önskemål. Biblioteket köper kurslitteratur i e-format när så är möjligt. Kurslitteratur i tryckt format tillhandahåller biblioteket i minst 2 exemplar.

Många uppger att de tycker att biblioteket är en trivsam miljö men att antalet sittplatser är för få och att ljudnivån är hög. Fler grupprum är det som efterfrågas mest. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att förbättra ljudnivån under sommaren och hösten 2013. Sedan gäller det för alla som vistas i biblioteket att tänka på att tala i en samtalsnivå som inte stör andra. Antalet sittplatser och grupprum är en fråga som biblioteket har ständigt aktuell då det ett känt önskemål sedan tidigare enkäter. Biblioteket har idag trettio fler studieplatser än 2009. Byggnaden begränsar möjligheten att utöka antalet sittplatser och bokhyllor.

Länk till hela rapporten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *