Förslag om open access-publicering av vetenskapliga böcker i Sverige

En projektgrupp bestående av bibliotekarier och forskare från fem av landets universitet har utrett frågan om open access-utgivning av vetenskapliga böcker i Sverige. Nyligen släppte de sin slutrapport ”A National Consortium for Open Academic Books in Sweden”.

BooksProjektet har tagit sin utgångspunkt i hur boken som publiceringsform kan möta de nya kraven inom vetenskaplig publicering. Finansieringen har Kungliga Biblioteket stått för tillsammans med de två stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskap – Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Det man föreslår är att starta ett nationellt konsortium som erbjuder förlagsoberoende kvalitetsgranskning (peer review) kopplad till kravet på att man parallellt med den tryckta versionen av boken även tillgängliggör den digitalt och open access. I huvudförslaget är det Vetenskapsrådet som står för nationell infrastruktur och finansiering.

Låt oss hoppas att förslaget blir verklighet inom en inte alltför lång framtid. Både kvalitetsstämplingen och tillgängliggörandet genom open access skulle inte minst kunna bidra till lyfta och sprida mycket av den excellenta, men fortfarande något undanskymda, forskning som redan bedrivs runt om på landets lärosäten inom såväl samhällsvetenskap som humaniora.

Bildkälla: shutterhacks/Flickr

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *