Open access och tveksamma förlag

I samband med bibliotekets planeringsdagar inför höstterminens början passade vi på att göra ett studiebesök hos våra kollegor på Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås. Där träffade vi bland andra Pieta Eklund vid funktionen Digitala tjänster. Hon jobbar med frågor om vetenskaplig publicering och har sammanställt en utförlig guide med kriterier och praktiska tips för att bedöma seriositeten hos open access-förlag.

OA_tveksammaBakgrunden till att en guide som denna behövs är att när allt fler av de stora forskningsfinansiärerna ställer krav på open access-publicering har också en marknad öppnats för förlag med tvivelaktiga affärsmetoder.

Dessa ”bluff-förlag” (på engelska grey eller predatory publishers) är i regel endast ute efter att tillskansa sig publiceringsavgifter, men är betydligt mindre nogräknade när det kommer till vetenskapligt förfaringssätt för den kollegiala granskningen. Vissa av dem bedriver även aggressiva spam-liknande kampanjer gentemot forskare.

Vad man speciellt skall vara uppmärksam på för att avgöra ett förlags eller tidskrifts seriositet har sammanfattats i ett inlägg på BLR:s blogg Forskningsrelaterat:

  1. tydlig information om ägarskap, vem är ägare och i vilket land finns tidskriften/förlaget
  2. väl redovisat peer-review-förfarande (absolut viktigaste punkten)
  3. vilka som är med i redaktionskommittén med fullständigt namn och helst också hemuniversitet
  4. licensvillkoren ska vara tydliga och finnas vid själva artikeln så att läsaren vet vad man får göra med artikeln när man hittar den online
  5. det ska finnas en kontaktperson så att man har någon att kontakta med klagomål
  6. inbjudan att skriva en artikel välskriven
  7. vilka andra författare har publicerat i tidskriften och
  8. vilken spridning har förlagets böcker eller tidskrifter fått.

Mer läsning

Pieta Eklund som har sammanställt guiden skriver även regelbundet på bloggen Forskningsrelaterat om ämnen såsom publicering, finansiärer, upphovsrätt, open access, forskningsdata och annat som sker i forskningsvärlden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *