ARC13 & Publiceringsprojektet – ungefärlig tidslinje

Projektskiss

Som tidigare nämnts här på bloggen så sammanfaller bibliometridelen i vårt publiceringsprojekt i hög grad med den omfattande kvalitetsgranskning av poster i högskolans publikationsdatabas DiVA vi gör i egenskap av arbetsgruppen för bibliometri i forskningsutvärderingen ARC13.

Den systematiska granskningen av över 2000 poster är nödvändig för att tillgängliga publikationsdata skall kunna användas som bibliometriskt underlag. Å ena sidan måste de beläggas bibliografiskt och å andra sidan utformas på ett standardiserat sätt så att automatiska datauttag blir möjliga.

En ungefärlig tidslinje för den bibliometriska delen av projektet ser i nuläget ut som följer:

15 jan – Brytdatum för registrering av DiVA-poster till ARC13. Alla forskare ombads av Fakultetsnämnden att till detta datum även registrera publikationer de skrivit på andra lärosäten under den aktuella perioden (2005–2012).

15 mars – Preliminär deadline för kvalitetsgranskningen av DiVA-poster inför ARC13-granskningen. Arbetet med analysdelen tar här vid.

mitten på april – Den bibliometriska rapporten till respektive forskningsmiljös självvärdering släpps inom ramen för ARC13. Vi kan här vara behjälpliga med stöd.

maj–juni – Självvärderingarna beräknas vara klara.

aug–dec – Med den bibliometriska studien inom ramen för ARC13 i bagaget kommer vi att under höstterminen ha ett välgrundat gemensamt diskussionsunderlag för att ute i forskningsmiljöerna lyssna in oss och föra ett mer brett anlagt samtal om inte bara bibliometri utan även om open access och strategiska publiceringsfrågor i stort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *