DDI Students Visit Semcon

Forty DDI students visited the Semcon office at Lindholmen in Gothenburg. Semcon showcased their facilities and presented some of their digital design work that they were currently engaged in. The students also met the design manager of Semcon as well as several interaction designers who talked about their work and their personal journeys from students to consultants.

sem3 sem4 sem5

Text: Jesper Lund Foto: Esbjörn Ebbesson

SISA 2017 Conference at Halmstad University

SISA (The Swedish Information Systems Academy) is a national organisation for all Informatics departments in Sweden. This year Halmstad University chaired the annual conference on October 18-19, lead by the chair of SISA 2016/2017 Maria Åkesson. An important goal with SISA is to discuss the development of Informatics in Sweden. This year the SISA conference focused on (among other things) evaluation of PhD education, national collaboration around education, gender and equality integration in education and research, and the role of Informatics in the age of digitalization, to mention a few themes. Students from the bachelor programs Digital Design and Innovation and Enterprise Information Systems attended with posters. At the conference the winners of the Börje Langefors prize for the best dissertation in Informatics, and the prize for best pedagogical achievement were announced.
Erik Perjons and Ilia Bider (prize winners), Stockholm University, and Jonas Sjöström (nominee), Uppsala University. (Not in the picture – Christina Keller, chair of the prize committee). Photo: MARIA ÅKESSON

Erik Perjons and Ilia Bider (prize winners), Stockholm University, and Jonas Sjöström (nominee), Uppsala University. (Not in the picture – Christina Keller, chair of the prize committee).
Photo: Maria Åkesson Text: Magnus Bergqvvist & Maria Åkesson

For more information about SISA see: sisa-org.se

Best Thesis in Informatics 2017

Students Hedir Saad Khazaal and Per Sonberg received award for “Best Thesis in Informatics 2017”.

In their thesis, an important subject for digital service innovation is discussed which has implications for individuals and society at large. Through a well implemented design study, the thesis contributes to guidelines for which services within e-health aids human-centered care.

Congrats Per and Hedir!

avslutning_ddi_-_20170602_-_louise_wandel_-_009

Read more

DDI fokuserar på integration och hållbarhet

Studenter från programmets tre årskurser arbetar under året på olika sätt med integration och den situation som nyanlända kan befinna sig i. I flera olika kurser tar sig studenterna an utmaningarna, utvecklar digitala koncept och prototyper och gör praktiskt designarbete i sina designstudiokurser.

Läsåret inleddes med att samarbetsaktörerna Länsstyrelsen i Halland, Röda Korset i Halland och Halmstads kommun höll föreläsningar och workshoppar om integration för studenterna.

– Vi presenterade olika utmaningar kopplade till integration och social hållbarhet i stort, berättar Urszula Hansson, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Halland.

Tredjeårsstudenterna Helena Persdotter och Jonas Cheung har utformat ett koncept med en digital sjukvårdsupplysning, en idé som de vidareutvecklar till en app. De analyserar och skriver också om konceptet i sin kandidatuppsats.

170405ddi-studenter-tema-integration460px300_7762

Läs mer

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: JOACHIM BRINK och KRISTINA RÖRSTRÖM

Bendik Bygstad utvecklar hälsoinnovationsforskningen i informatik vid Högskolan i Halmstad

Bendik Bygstad

Bendik Bygstad, Oslo universitet, har påbörjat sin tid som gästprofessor hos oss. Bygstad ingår i KK-miljöns program för internationella gästprofessorer. Hans forskning adresserar utmaningar inom digital innovation med fokus på infrastruktur i hälsosektorn.

Under sin tid kommer Bygstad att delta i arbetet med att utveckla hälsoinnovationsforskningen i informatik vid Högskolan i Halmstad. Vi kommer att beforska digitaliseringen av Hallands sjukhus och hälso- sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vidare sker detta i samverkan med företagen Affecto, Findwise och SAP, berättar Magnus Bergquist, professor i informatik vid Akademin för informationsteknologi.

Bygstads publikationer

En eftermiddag med portfolioworkshop

dsc03929
Text & Foto: Simon Turesson

Den 19 december träffades en stor del av alla studenter från programmet Digital Design och Innovation för att genomföra en workshop med fokus på personlig portfolio. Workshopen organiserades av Simon, Patrik och Hedir, tre studenter som går sista året på Digital Design och Innovation. Vår vision är att skapa en följetång, där vi tillsammans kan lära, utvecklas och skapa en bättre gemenskap mellan klasserna.

Att ha en väl genomarbetad portfolio är viktigt inför arbetslivet och tillsammans kan studenterna hjälpa varandra att skapa bättre portfolios. Vi genomförde intressanta diskussioner om “best practice” för portfolios, “vad bör man ha med i sin portfolio och vad bör man lämna utanför?” etc. Med samarbetsövningar skapar vi dynamik och tilltro mellan klasser och individer.

Efter en lyckad eftermiddag med workshop vill vi tillsammans utveckla konceptet och planerar redan nu nästa tillfälle för workshop med alla studenter på DDI!

Tack till Sketch App, Egensite.se, Sticker App och Confetti för stöd med licenser, webbhotell, stickers och eventsajt.

Text & Foto: Simon Turesson